asyan.org
добавить свой файл
1


УЗГОДЖЕНО:

Головний інженер

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС

___________С.П.Мельничук

«_____»_____________2013р.
ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.

Реконструкція системи ГЗВ. Другий пусковий комплекс.

Робоча документація. Коригування.


п/п

Перелік основних даних і вимог

Основні дані та вимоги

1.

2.

3.Найменування та місце розташування об'єкту

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС. Другий пусковий комплекс. Робоча документація. Коригування.

Вул. Промислова 95, м. Енергодар, Запорізька обл., 71501Підстава для проектування

План капінвестицій ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 2013р.

Лист-замовлення ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС № від

«Про уточнення складу другого пускового комплексу»
Вид будівництва

Технічне переоснащення.
Дані про інвестора

^ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
Дані про замовника

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.

71501, Запорізька обл., м. Енергодар,

вул. Промислова, 95
Джерело фінансування

Власні кошти ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.Необхідність розрахунків ефективності інвестицій

Не вимагаєтьсяДані про генерального проектувальника

ПАТ «Донбасенерго» ДПР НДІ «Теплоелектропроект»

пр. Титова, 8б,

м. Донецьк, 83048
Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії.

Одностадійне. Робоча документація.Інженерні вишукування

Не потрібні.Дані про особливі умови будівництва

Технічне переоснащення здійснюється в умовах діючої теплової станції.Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики запроектованого об'єкту

Основні архітектурно-планувальні рішення залишаються незмінними, технічне переоснащення буде виконуватися на діючому виробництві , в умовах складу палива ЦПП ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.Черговість проектування й будівництва, необхідність виділення пускових комплексів

Без виділення пускових комплексів
Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації

В відповідності з раніше виданим робочим проектом прийнято 2 клас капітальності золошлаковідвалу системи ГЗВ.

З врахуванням введеного в дію в 2012 році ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» Додаток М, клас відповідальності золошлаковідвалу системи ГЗВ – СС2-1, категорія складності – III.Вказівки про необхідність:

- розроблення індивідуальних технічних вимог;

- розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і конкурсних засадах;

- попередніх погоджень проектних рішень;

- виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма;

- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва;

- технічного захисту інформації.


У разі необхідності, визначається проектувальником за попереднім погодженням замовника;

Не вимогається;

Основні проектні рішення необхідно погодити з Замовником;

Основні проектні рішення по застосуванню матеріалів необхідно погодити з Замовником;
Не вимогається;

Відповідно до вимог чинного законодавства;
Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання


Не вимогається
Потужність та характеристика об'єкта, виробнича програма

В складі даної роботи необхідно виконати уточнення складу другого пускового комплексу, введення в експлуатацію якого, згідно п.3.20 ДБН А.2.2-3:2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», забезпечить його «безпечну експлуатацію та функціонування», а саме:

  1. Надати повний перелік будівель та споруд, які входять до другого пускового комплексу.

  2. Надати перелік комплектів робочої документації та перелік локальних кошторисів по будівлям та спорудам другого пускового комплексу.

  3. Розробити генеральний план по будівлям та спорудам другого пускового комплексу.

  4. Надати пояснювальну записку з короткою характеристикою будівель та споруд, які входять до складу другого пускового комплексу.Вихідні дані

При виконанні уточнення складу другого пускового комплексу використати раніше видану робочу документацію до робіт виконаних в складі другого пускового комплексу на підставі виданого раніше (2002р.) робочого проекту: «Реконструкція системи ГЗВ Запорізької ТЕС».Вимоги до благоустрою майданчика

Відповідно до чинних нормативних документів.Вимоги до організації будівельного виробництва

Згідно чинних нормативних документів (ДБН А.3.1-5-2009. «Організація будівельного виробництва»)Вимоги до розробки розділу ОВНС

Відповідно вимог чинного ДБН А. 2.2-1-2003Вимоги до енергозбереження та енергоефективності

Виконати відповідно до вимог чинного законодавства з питань енергозбереженняДані про технології або науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.

ВідсутніВимоги до режиму безпеки та охорони праці

Згідно чинних норм, правил та інструкцій.
Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

Відповідно до вимог чинного законодавстваВимоги до систем протипожежного захисту об’єкта

Відповідно до вимог чинного законодавстваВимоги до розроблення спеціальних заходів

Відповідно до вимог чинного законодавства
Призначення нежитлових поверхів

Не вимогаєтьсяПерелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу

ВідсутніВимоги до інженерного захисту території й об'єктів

Відповідно чинних нормативних документів

31.

Вимоги до організації будівельного виробництва

Згідно з чинними нормативними документами

32.

Вимоги до розробки проектно-кошторисної документації.

Відповідно чинних ДСТУ б А.2.4-4÷2009, ДБН А.2.2-3-2004, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», затвердженого 17.02.2011 № 3038-V та іншого чинного законодавства.

Відповідно чинних «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07»

33.

Додаткові вимоги замовника

Відсутні

34.

Кількість примірників ПКД

Чотири примірника ПКД на паперовому носії та в електронному вигляді.Найменування основних засобів та інвентарні номери, зазначені в обсягах проектних робіт, підтверджую:


Головний бухгалтер ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС О.В. Дубкова


Керівник Департаменту О.О. Сагайдачний

із сервісів ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС

Начальник відділу з експлуатації А.Б. Карбасов

будівель,споруд та капітального

будівництва ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
Начальник ЦГТПК ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС О.М.Романович

(керівник проекту)