asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання для повторення
Урок 18


  1. Я вважаю, що народне мистецтво є важливою складовою художньої культури тому що…

  2. На мою думку, народне мистецтво впливає на професійне мистецтво, що виражається …

  3. На моє переконання, самобутність художньої культури кожної нації залежить від …

  4. Зафіксуйте специфічні ознаки української культури:
   Україна

   місце розташування
   культурні пам’ятники світового масштабу
   видатні діячі культури і мистецтва минулого
   видатні діячі культури і мистецтва сучасності
   всесвітньо відомі танці
   всесвітньо відомі пісні
   всесвітньо відомі народні музичні інструменти
   всесвітньо відомі казки, легенди
   видатні кінофільми, мультфільми
   характерні ознаки національного костюму
  5. Я вважаю, що людині потрібна не тільки матеріальна, але і духовна їжа. Це означає…

  6. Уявіть, що Ви - народний депутат України. Внесіть пропозиції щодо змін у вітчизняне законодавство для ефективного збереження національної спадщини.

  7. Висловіть власне ставлення до приватизації національних пам’ятників культури. Чи повинна держава залишити пам’ятники культури у державній власності?

  8. Назвіть декілька головних, на Ваш погляд, ознак української культури.

  9. Проведіть маркетингове дослідження та виявіть чинники, які сприятимуть підвищенню культури учнівської молоді України.

  10. Дослідіть проблему і наведіть приклади залежності художньої культури від науково-технічного розвитку суспільства.

  11. Дайте визначення: «Духовна культура – це …».

  12. Як ви розумієте поняття «художній образ»?