asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, 2012 рік

11 клас
Тестові завдання

У завданнях 1-10 необхідно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал


 1. Укажіть, чим викликана необхідність заміни поліетиленових пакетів біопакетами

 1. Використані біопакети швидко знищуються живими організмами, так що від них майже не лишається відходів

 2. Добавки до поліетилену роблять біопакети більш міцними порівняно зі звичайними

 3. У біопакетах краще зберігаються продукти харчування, оскільки запах, що виділяється біопакетами, відлякує шкідливих мікробів

 4. Біопакети більш придатні для збереження продуктів харчування, тому що вони майже не виділяють токсичних газів
 1. Основними «забруднювачами» довкілля є

 1. Харчова та текстильна промисловості

 2. Чорна, кольорова та хімічна промисловості

 3. Видобувна та будівельна промисловості

 4. Машинобудування та транспорт
 1. Укажіть твердження, яке правильно розкриває сутність поняття «раціональне природокористування»

 1. Коли людина стає частиною природи і не втрачає природні ресурси

 2. Коли природне середовище не зазнає катастрофічного впливу людини; природні ресурси використовуються комплексно, відходи утилізуються

 3. Коли людина витрачає ресурси тільки для підтримки своїх біологічних процесів життєдіяльності

 4. Коли природні ресурси використовуються комплексно
 1. Укажіть правильну пару понять «сировина» — «біопаливо», що виготовляється з неї.

 1. Соняшникова олія — біогаз

 2. Ріпакова олія — біодизель

 3. Торф — біобензин

 4. Солома — біовугілля
 1. Оцініть правильність суджень учнів, що сперечаються про важливість біотехнологічного виробництва в нашому житті:

 • перше: для приготування здобного тіста використовують дріжджі, тому виробництво тіста — біотехнологічний процес;

 • друге: оскільки для виробництва борошна використовуються живі організми, це виробництво також відноситься до біотехнологічних;

 • третє: прикладом біотехнологічного виробництва є добування лимонної кислоти, що виділяється з продуктів життєдіяльності деяких бактерій.

 1. Усі троє мають рацію

 2. Мають рацію тільки перший і другий

 3. Мають рацію тільки перший і третій

 4. Мають рацію тільки другий і третій
 1. Укажіть правильне визначення поняття «санітарно-захисна зона»

 1. Територія підприємства, що включає допоміжні споруди

 2. Зона між промисловим підприємством і територією заселення людей, передбачена для захисту населення від промислових викидів

 3. Зона розташування основних потужностей підприємства з зазначенням джерел викидів забруднюючих речовин

 4. Зелені насадження населених пунктів, що виконують рекреаційну роль

 5. Зелена територія навколо підприємства
 1. Визначте категорію природно-заповідного фонду, яка виконує функцію глобального моніторингу:

 1. Ботанічний сад

 2. Національний природний парк

 3. Біосферний заповідник

 4. Заповідне урочище

 5. Заказник ландшафтний
 1. Укажіть сполуки, у складі яких накопичується основна маса нітрогену (азоту) в біосфері

 1. Газоподібні сполуки N2 , NH3, NО2 , NО

 2. Солі амонію

 3. Нітрати та нітрити

 4. Водні розчини солей амонію, нітрати, нітрити

 5. Амінокислоти, нуклеїнові кислоти
 1. Укажіть твердження, яке правильно розкриває сутність поняття «демографічний вибух»

 1. Різке зростання населення у високорозвинених країнах

 2. Різке неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються

 3. Перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні

 4. Різке зростання чисельності населення

 5. Різке зниження смертності в країні
 1. Укажіть назву зони континентального схилу до глибини 3000 м

 1. Супралітораль

 2. Літораль

 3. Батіаль

 4. Абісаль

 5. Бенталь


Теоретичний тур


 1. Охарактеризуйте об'єкт, завдання і методи дослідження науки про довкілля. Покажіть схемою особливості структури сучасної екології та її місце в системі наук (10 балів).
 1. Розкрийте основні ідеї вчення Вернадського про біосферу. Наведіть аргументи на підтвердження чи спростування положень цього вчення (10 балів).
 1. Доведіть на конкретних прикладах, що екологічні проблеми пов'язані між собою(10 балів).


Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, 2012 рік

^ 10 клас
Тестові завдання

У завданнях 1-10 необхідно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал


 1. Укажіть, чим викликана необхідність заміни поліетиленових пакетів біопакетами

 1. Використані біопакети швидко знищуються живими організмами, так що від них майже не лишається відходів

 2. Добавки до поліетилену роблять біопакети більш міцними порівняно зі звичайними

 3. У біопакетах краще зберігаються продукти харчування, оскільки запах, що виділяється біопакетами, відлякує шкідливих мікробів

 4. Біопакети більш придатні для збереження продуктів харчування, тому, що вони майже не виділяють токсичних газів
 1. Основними «забруднювачами» довкілля є

 1. Харчова та текстильна промисловості

 2. Чорна, кольорова та хімічна промисловості

 3. Видобувна та будівельна промисловості

 4. Машинобудування та транспорт
 1. Укажіть твердження, яке правильно розкриває сутність поняття «раціональне природокористування»

 1. Коли людина стає частиною природи і не втрачає природні ресурси

 2. Коли природне середовище не зазнає катастрофічного впливу людини; природні ресурси використовуються комплексно, відходи утилізуються

 3. Коли людина витрачає ресурси тільки для підтримки своїх біологічних процесів життєдіяльності

 4. Коли природні ресурси використовуються комплексно
 1. Укажіть правильну пару понять «сировина» — «біопаливо», що виготовляється з неї.

 1. Соняшникова олія — біогаз

 2. Ріпакова олія — біодизель

 3. Торф — біобензин

 4. Солома — біовугілля
 1. Оцініть правильність суджень учнів, що сперечаються про важливість біотехнологічного виробництва в нашому житті:

 • перше: для приготування здобного тіста використовують дріжджі, тому виробництво тіста — біотехнологічний процес;

 • друге: оскільки для виробництва борошна використовуються живі організми, це виробництво також відноситься до біотехнологічних;

 • третє: прикладом біотехнологічного виробництва є добування лимонної кислоти, що виділяється з продуктів життєдіяльності деяких бактерій.

 1. Усі троє мають рацію

 2. Мають рацію тільки перший і другий

 3. Мають рацію тільки перший і третій

 4. Мають рацію тільки другий і третій
 1. Укажіть правильне визначення поняття «санітарно-захисна зона»

 1. Територія підприємства, що включає допоміжні споруди

 2. Зона між промисловим підприємством і територією заселення людей, передбачена для захисту населення від промислових викидів

 3. Зона розташування основних потужностей підприємства з зазначенням джерел викидів забруднюючих речовин

 4. Зелені насадження населених пунктів, що виконують рекреаційну роль

 5. Зелена територія навколо підприємства
 1. Визначте категорію природно-заповідного фонду, яка виконує функцію глобального моніторингу:

 1. Ботанічний сад

 2. Національний природний парк

 3. Біосферний заповідник

 4. Заповідне урочище

 5. Заказник ландшафтний
 1. Укажіть сполуки, у складі яких накопичується основна маса нітрогену (азоту) в біосфері

 1. Газоподібні сполуки N2 , NH3, NО2 , NО

 2. Солі амонію

 3. Нітрати та нітрити

 4. Водні розчини солей амонію, нітрати, нітрити

 5. Амінокислоти, нуклеїнові кислоти
 1. Укажіть твердження, яке правильно розкриває сутність поняття «демографічний вибух»

 1. Різке зростання населення у високорозвинених країнах

 2. Різке неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються

 3. Перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні

 4. Різке зростання чисельності населення

 5. Різке зниження смертності в країні
 1. Укажіть назву зони континентального схилу до глибини 3000 м

 1. Супралітораль

 2. Літораль

 3. Батіаль

 4. Абісаль

 5. Бенталь


Теоретичний тур


 1. Охарактеризуйте об'єкт, завдання і методи дослідження науки про довкілля. Покажіть схемою особливості структури сучасної екології та її місце в системі наук (10 балів).
 1. Доведіть чи спростуйте твердження: «Захист і відновлення чистоти природного середовища водночас і турбота про здоров'я людини» (10 балів).
 1. Назвіть причини наступу пустель. Запропонуйте систему заходів щодо вирішення цієї проблеми (10 балів).