asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лист 1


Поняття

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно – матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, МШП), надають послуги ( подачу електроенергії, газу, води, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо).

Підрядники – спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно – монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

^ Промислово – фінансова група (ПФГ) – це об’єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції

Класифікація

Розрахунки з: постачальниками, підрядниками, ПФГ
^ При виникненні заборгованості

договір купівлі - продажу, накладна, рахунок-фактура, рахунок, акт приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкова накладна, товарно - транспортна накладна, CMR, залізнична накладна, авіа-накладна, коносамент, вантажна митна декларація, інвойс, пакувальний лист, рекламаційний акт, довідка бухгалтерії.

^ При погашенні заборгованості

платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші платіжні документи

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з відповідними субрахунками


Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться в розрізі країн за кожним постачальником і підрядником, у розрізі контрактів, документа (рахунку) на сплату, в гривнях та у валюті, обумовленій в договорі

В облікових регістрах

Розділ I Журналу 3, Відомість 3.3У фінансовій звітності

Ряд. 530 ф. №1 “Баланс”Лист 2

^

Етапи дебіторської заборгованості
Бухгалтерський облік
Податковий облік

следующая страница >>