asyan.org
добавить свой файл
1
Електричний струм у різних середовищах.

№1. Вкажіть, в яких середовищах електричний струм створюється виключно напрямленим рухом електронів.

 • у металах;

 • у газах4

 • у вакуумі;

 • в електролітах.

№2. Термоелектронна емісія – це явище, при якому:

 • вільні електрони вилітають з поверхні провідника;

 • протони вилітають з поверхні провідника;

 • молекули вилітають з поверхні провідника;

 • провідник заряджається, поглинаючи заряджені частинки з навколишнього середовища.

№3. З якою метою використовують вакуумний діод?

 • для підсилення слабких сигналів;

 • для випрямлення змінного струму;

 • для регулювання сили струму в колі;

 • інша відповідь.

№4. Якими носіями заряду створюється електричний струм в електролітах?

 • електронами;

 • позитивними йонами;

 • негативними йонами;

 • дірками;

 • протонами.

№5. Яка дія електричного струму спостерігається при проходженні його через розчин електроліту?

 • теплова;

 • магнітна;

 • хімічна;

 • інша відповідь.

№6. Визначте електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5год електролізу при силі струму 5А на катоді виділилося 97г свинцю.

 • 1·10кг/Кл;

 • 3·10кг/Кл;

 • 2·10кг/Кл;

 • 4·10кг/Кл.

№7. Скільки нікелю виділиться на катоді при електролізі за 1 год при силі струму 10А?

 • від 6г до 8г;

 • від 8г до 10г;

 • від 10г до 12г;

 • від 12г до 14г.

№8. Позначте, які носії вільних зарядів створюють електричний струм у газах.

 • тільки вільні електрони;

 • тільки позитивні йони;

 • тільки негативні йони;

 • електрони та йони.

№9. При малих напругах струм у газах може існувати за умови:

 • ударної йонізації;

 • рекомбінації молекул газу4

 • хаотичного руху молекул газу;

 • дії іонізатора.

№10. Рекомбінація йонів – це:

№11. Встановіть відповідність.

А. У лампах денного світла спостерігається_____

Б. У газовідвідній трубці за зниженого тиску відбувається____

В. Навколо проводів, по яким тече струм під високою напругою, відбувається____

Г. Блискавка – це _____

1. іскровий розряд;

2. коронний розряд;

3. тліючий розряд;

4. дуговий розряд.