asyan.org
добавить свой файл
1
ДІЇ ПО СТВОРЕННЮ МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ

Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ»
1. Провести установчі збори місцевий осередку (територіального відділення) з кількістю не менше трьох осіб (членів) та скласти:
1.1. протокол Установчих зборів (зразок додається, Додаток №1).

Протокол викладається в простій письмовій формі, один примірник передається в Київ.

В протоколі повинно бути зазначено про рішення щодо створення місцевого осередку, територія його діяльності, обрання голови. Все має бути проголосоване. В кінці підписи, ПІБ всіх засновників.
1.2. заяву про створення місцевого осередку (зразок додається, Додаток №2).

Заява викладається в простій письмовій формі, один примірник передається в Київ.
1.3. дані про місцевий осередок:

- ксерокопія 1,2 та 11 сторінки паспортів всіх засновників осередку;

- юридична адреса (місцезнаходження) осередку (може бути домашньою адресою когось із засновників);

- додаткова інформація про засновників осередку: посади (заняття), місця роботи всіх засновників і окремо керівника, а також, бажано, номери телефонів. Інформація викладається в довільній формі.

^

Додаток №1ПРОТОКОЛ №1


Установчих Зборів

місцевого осередку

Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ»
м. Сімферополь 1 березня 2010 року
Присутні :

1. Громадянка України Кузьменко Юлія Сергіївна, паспорт серії ЕЕ № 962260, виданий Центральним РВ Сімферопольського ГУГУ МВС України в Криму 1 липня 2005 року, ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків 3248916947, який мешкає в м. Сімферополь, вулиця Братська, буд. 98;

2. Громадянин України _____________________, паспорт серії __ № _______, виданий __________________ МВС України в _______ області __ _____ 199_ року, ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків ___________, який мешкає в м. ________, вулиця ____________, буд. ___, кв. __;

3. Громадянин України _____________________, паспорт серії __ № _______, виданий __________________ МВС України в _______ області __ _____ 199_ року, ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків ___________, який мешкає в м. ________, вулиця ____________, буд. ___, кв. __.
^ Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Установчих зборів місцевого осередку Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».

2. Підтримання ініціативи щодо створення та статутних цілей Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».

3. Створення місцевого осередку Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».

4. Обрання Голови місцевого осередку Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».
Ухвалили :

1. Обрати Головою Установчих зборів місцевого осередку Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ» Кузьменко Юлію, Секретарем Установчих зборів місцевого осередку Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ» Поліну Ковальову.

2. Підтримати ініціативу щодо створення та статутні цілі Всеукраїнської Молодіжної Громадської Організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».

3. Створити місцевий осередок (територіальне відділення) Всеукраїнської Молодіжної Громадської організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ», що діятиме в межах Автономної Республіки Крим, з місцезнаходженням: м. Сімферополь, вул. Братська, буд. 98.

4. Обрати Головою місцевого осередку Кузьменко Юлію Сергіївну.

5. Уповноважити Кузьменко Юлію Сергіївну здійснити в установленому законодавством України порядку оформлення належних документів та подати їх до відповідних державних органів для державної реєстрації місцевого осередку (територіального відділення) Всеукраїнської Молодіжної Громадської організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ».
^ Рішення з усіх питань ухвалені одностайно.
Підписи:
Голова Установчих зборів _________________ /___________________/

Секретар Установчих зборів _________________ /___________________/

Додаток № 2
ЗАЯВА

Ми, _______ПІБ___________, рік народження, місце проживання, бажаємо створити місцевий осередок (територіальне відділення) Всеукраїнської Молодіжної Громадської організації «АЙСЕК В УКРАЇНІ», що діятиме в межах _________________________ (населений пункт).

Місцезнаходженням місцевого осередку є м. Сімферополь, вул. Братська, 98.
Засновники:


  1. Кузьменко Юлія Сергіївна3.
дата