asyan.org
добавить свой файл
1
Другий етап Всеукраїнської олімпіади з фізики

2010 – 2011 н.р.

7 клас


 1. Від пункту А до пункту В по річці відходить човен зі швидкістю 3 км/год відносно води. Назустріч човну одночасно з ним від В до А відходить катер зі швидкістю 10 км/год відносно води. За час руху човна від А до В катер встигає пройти двічі туди й назад і прибуває у пункт В одночасно з човном. Яка (за величиною і за напрямком) швидкість течії?

 2. Як з 8 однакових за розміром і виглядом кульок, користуючись лише терезами (без важків), визначити за допомогою двох зважувань, яка з них має порожнину?

 3. Відстань між кінцевими зупинками тролейбуса дорівнює 5 км. На маршруті рівномірно курсують 10 тролейбусів. Пасажир тролейбуса визначив, що зустрічні тролейбуси проїжджають повз нього через кожні 2 хв. Визначте швидкість руху тролейбуса.

 4. Влітку Михайлик гостював у бабусі в селі. Одного разу, прихопивши з собою два циліндричних відерка місткістю 3 л та 1,5 л, він побіг до тітки Варвари за молоком. Але припізнився, прийшовши тоді, коли лишалося всього 5 л, налитого у відро такої ж місткості, та й то тітка половину молока повинна залишити собі. Допоможіть Михайлику, користуючись лише цими трьома посудинами, розділити 5 л молока на дві рівні частини.
5 л 3 л 1,5 л

На виконання роботи відводиться 4 год.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.


^ Другий етап Всеукраїнської олімпіади юних фізиків 2010 – 2011 н.р.

8 клас

 1. У посудину, заповненою водою, кидають шматок алюмінієвого сплаву. Після того, як частина води вилилася з посудини, маса посудини із рештою води і шматком сплаву збільшилася на 25 г. Коли замість води використали рідке мастило з густиною 0,9 г/см3 і повторили вимірювання, то маса посудини з мастилом і шматком сплаву збільшився на 26 г. Визначити густину сплаву.

 2. Автомобіль проїхав половину шляху зі швидкістю 60 км/год. Наступний відрізок шляху – зі швидкістю 15 км/год, а останній відрізок шляху – зі швидкістю 45 км/год. Чому рівна середня швидкість автомобіля, якщо другий та третій відрізки було пройдено за однаковий час?

 3. Матеріальна точка рухається уздовж прямої так, що графік залежності її швидкості від координати при певному виборі масштабів має вигляд квадрата. Побудувати для такого руху графіки залежності швидкості й координати від часу.υ

х


 1. Густина сухого піску 2,25 г/см3, вогкого – 2,7 г/см3. Визначте середню густину піщинок.

 2. Влітку Михайлик гостював у бабусі в селі. Одного разу, прихопивши з собою два циліндричних відерка місткістю 3 л та 1,5 л, він побіг до тітки Варвари за молоком. Але припізнився, прийшовши тоді, коли лишалося всього 5 л, налитого у відро такої ж місткості, та й то тітка половину молока повинна залишити собі. Допоможіть Михайлику, користуючись лише цими трьома посудинами, розділити 5 л молока на дві рівні частини.
5 л 3 л 1,5 л
На виконання роботи відводиться 4 год.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.


^ Другий етап Всеукраїнської олімпіади юних фізиків 2010 – 2011 н.р.

9 клас


 1. Густина сухого піску 2,25 г/см3, вогкого – 2,7 г/см3. Визначте середню густину піщинок.

 2. У 4 л води за температури кипіння вкинули 2,1 кг перлової крупи і зварили на газовій плиті. Скільки газу витрачено на випаровування води, якщо вважати, що температура води після всипання крупи помітно не змінилася, а вода або випаровується або поглинається крупою. Густина сухого перлового зерна 1,4 г/см3, вареного – 1,2 г/см3.

 3. Трьом намистинам, нанизаним на тонке гумове кільце, надають зарядів 3 нКл, 4 нКл та 12 нКл. Під дією кулонівських сил вони розтягують кільце в трикутник. Визначте кути утвореного трикутника. Тертям знехтувати.

 4. На рисунку зображено положення оптичної осі лінзи, джерела світла S1 і його зображення S2. Знайдіть побудовою положення оптичного центра лінзи та її фокусів.
А В

S1
S2


 1. Для зважування свинцевого бруска на важільних терезах використовували алюмінієві важки. Зрівноважені на повітрі терези помістили у камеру, з якої відкачали повітря, і їх рівновага порушилася. Однак, коли поміняли місцями важки і брусок – рівновага відновилась у камері, але порушилася на повітрі. На скільки відсотків відрізняються довжини плеч терезів? (Густина свинцю 11,3 г/см3, алюмінію 2,7 г/см3, повітря 1,29 г/см3).


На виконання роботи відводиться 4 год.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.


^ Другий етап Всеукраїнської олімпіади юних фізиків 2010 – 2011 н.р.

10 клас


 1. Дві однакові електроплитки з’єднані послідовно і ввімкнуті в електромережу. При тривалій роботі спіралі плиток нагріваються до температури120 0С. До якої температури нагріваються спіралі плиток, якщо їх ввімкнути паралельно? Температура повітря в кімнаті 20 0С. Зміною опору при нагріванні знехтувати.

 2. Два кораблі рухаються рівномірно і прямолінійно з різними швидкостями. Локатор, встановлений на одному з кораблів, визначає відстань s між ними через рівні інтервали часу. При трьох послідовних вимірах отримано значення s1 = 5,2 км, s2 = 4,8 км, s3 = 5,4 км. Яким буде результат наступного виміру?

 3. Густина сухого піску 2,25 г/см3, вогкого – 2,7 г/см3. Визначте середню густину піщинок.

 4. Трьом намистинам, нанизаним на тонке гумове кільце, надають зарядів 3 нКл, 4 нКл та 12 нКл. Під дією кулонівських сил вони розтягують кільце в трикутник. Визначте кути утвореного трикутника. Тертям знехтувати.

 5. Вказана на малюнку система складається з тонких стержнів, з’єднаних шарнірами. Всі три, утворені стержнями чотирикутники, – однакові ромби з довжиною сторони b. Шарнір А рухають прямолінійно з швидкістю υ. Знайдіть прискорення шарніра В в той момент, коли ромби перетворюються в квадрати.


В
υ

А


На виконання роботи відводиться 4 год.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.


Другий етап Всеукраїнської олімпіади юних фізиків 2010 – 2011 н.р.

11 клас
 1. У коливальному контурі, зображеному на малюнку, відбуваються вільні електромагнітні коливання при замкнутому ключі К. У момент, коли напруга на конденсаторі досягне максимального значення U0, ключ розмикають. Визначити силу струму у контурі, коли напруга на конденсаторі С1 буде рівною нулю за умови С1 > С2.

 2. Визначити можливий період власних коливань води у сполучених посудинах, якщо площа перерізу лівої трубки S1, правої S2,. Капілярни­ми явищами і тертям при русі рідини знехтувати.

 3. Нерухоме дротяне кільце знаходиться в однорідному магнітному полі, лінії індукції якого перпендикулярні площині кільця. По кільцю ковзає без порушення контакту металева перемичка зі швидкістю υ. В момент часу, коли перемичка проходить через діаметр кільця, сила струму у перемичці становить І. Визначити індукцію магнітного поля, якщо кільце і перемичка виготовлені з дроту однакового перерізу площею S і питомим опором ρ. 4. На тонкостінний обід велосипедного колеса, вісь О якого горизонтальна і закріплена, прикріплено вантаж масою малих розмірів і намотано тонку нерозтяжну нитку. Один кінець нитки прикріплено до обода, а до другого її кінця прив’язано тягарець масою т. Маса обода становить т, а його радіус рівний R. Обід утримують в положенні, показаному на малюнку. Нехтуючи тертям, масою шпиць, втулки і нитки знайти максимальну швидкість вантажу за час поступального руху тягарця.

 5. Електрони, які на нескінченності мають швидкість υ, потрапляють на металічну ізольовану кулю радіусом R. На скільки підвищиться температура кулі, якщо її теплоємність дорівнює С.

На виконання роботи відводиться 4 год.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.


Відповіді:

7 клас

 1. υт = 0,5 км/год, направлена від В до А.

3. υ = 4,2 м/с

8 клас

1. ρс = 3,5 г/см3

2. υс = 40 км/год

4. ρ = 4,09 г/см3

5. Q = 1,1·104 Дж

9 клас

1. ρ = 4,09 г/см3

2. Q = 1,1·104 Дж

3. 900, 600, 300

5. 0,02 %

10 клас

1. 4200

2. 6,7 км

3. ρ = 4,09 г/см3

4. 900, 600, 300

5.

11 клас

1.

2.

3.

4.

5.