asyan.org
добавить свой файл
1Вхід №_____

Голові Правління ПРАТ СК «АРМА»

Від «___»_______200__ р.

Фетісовій Л.В.
Застрахованого/Вигодо набувача/ Страхувальника
(необхідне підкреслити)


(П. І. Б.)


Договір страхування №______________________________________
Від «___» ______________ 200___р.


^ ЗАЯВА
У зв’язку з настанням страхового випадку у вигляді (необхідне підкреслити) захворювання /нещасного випадку/смерті

ПРОШУ у відповідності з Програмою страхування _______________________________________________________

ЗДІЙСНИТИ (кому) _____________________________________________________________________________________
^ СТРАХОВУ ВИПЛАТУ шляхом (необхідне відмітити знаком ):

 • Оплати /передоплати лікувальній установі (назва установи) ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

вартості наданих/запланованих медичних послуг згідно рахунку-фактури № _____________та Акту виконаних робіт від_______________ (додаються).


 • Відшкодування вартості наданих медичних послуг та/або медикаментів, призначених лікарем у сумі __________________________________________________ згідно наданих документів, а саме (необхідне заповнити):

 • Касових чеків:

від _____________________ на суму ________________________;

від _____________________ на суму ________________________;

від _____________________ на суму ________________________.


 • Товарних чеків:

від _____________________ на суму ________________________;

від _____________________ на суму ________________________;

від _____________________ на суму ________________________.


 • Виплати (необхідне підкреслити) повної/частини страхової суми згідно наданих документів.


^ ДО ЗАЯВИ ДОДАЮ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ (необхідне відмітити знаком ):

 • Оригінал/ксерокопія довідки (виписки з медичної картки, виписного епікризу) з ___________________________ _________________________________________________________________від «____»______________200___ р.

(назва закладу охорони здоров’я)

 • Ксерокопія листка непрацездатності серія ________________№_________________

 • Ксерокопія довідки МСЕК про встановлення інвалідності

 • Ксерокопія свідоцтва про смерть Застрахованої особи

 • Ксерокопія паспорта (1,2,11 стор.) Застрахованого/Вигодонабувача/Страхувальника)

 • Ксерокопія ідентифікаційного коду особи, яка отримує виплату.

 • Інше (зазначити)_________________________________________________________________________________________________


СТРАХОВУ ВИПЛАТУ ПРОШУ (необхідне заповнити/ відмітити знаком )

 • Перерахувати на особистий рахунок №___________________________ , р/р №_________________________________ в банку____________________________________________________________________________________________,

МФО______________________________.ЕДРПОУ_____________________________________________________

 • Виплатити мені готівкою через касу Страховика.______________ _________________________________________________________

дата (підпис , прізвище, ім’я, по батькові)