asyan.org
добавить свой файл
1
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ХУДОЖНЬОГО СКЛА»
НАКАЗ
26.04.2007 м. Київ № 113-П
Про притягнення Зотова С. В.

до дисциплінарної та матеріальної

відповідальності
13 квітня 2007 року електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду електроцеху заводу Зотов Сергій Васильович, вимірюючи опір ізоляції електромережі підприємства під час виконання планових робіт, через недбалість зіпсував контрольно-вимірювальний прилад МЦ50/ТС (2006 року випуску, заводський № 12365487, інвентарний № 654738), який йому підприємство видало в користування згідно з накладною від 13 квітня 2007 року № 0136. Вартість ремонту пошкодженого приладу згідно з рахунком від 25 квітня 2007 року становить 957 грн. 80 коп.

Враховуючи, що середній місячний заробіток Зотова С. В. становить 1080 грн., та керуючись ст. 127, 128, 130, 134, 1353, 136, 147 КЗпП України
НАКАЗУЮ:
1. ЗОТОВУ Сергію Васильовичу, електромонтерові з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду електроцеху заводу, оголосити догану.

2. Бухгалтерії підприємства матеріальну шкоду, завдану підприємству внаслідок зіпсуття контрольно-вимірювального приладу, покрити за рахунок Зотова С. В., відраховуючи з його заробітної плати щомісячно по 20% заробітку, починаючи з травня 2007 року до повного покриття шкоди.

Підстави: доповідна начальника електроцеху Мазура М. Б. від 25.04.2007;

пояснення Зотова С. В. від 25.04.2007;

рахунок за ремонт приладу № ОПК-7019;

довідка про середній місячний заробіток Зотова С. В від 25.04.2007 № 37.

Директор заводу Осадчий В. В. Осадчий
З наказом ознайомлений: Зотов С. В. Зотов

(дата)

До справи № ______

(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця)

(дата)