asyan.org
добавить свой файл
1
До Приморського районного суду м. Одеси

Суддя Особа_1,
Особа_2, шо зареєстрований та проживає за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, кв. Інформація_1, тел.: Інформація_2

ЗАЯВА

про призначення захисника в порядку п. 2 ч. 4 ст. 47 КПК України
У Вашому провадженні знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Особа_2, 1972 р.н., у вчинені злочину, передбаченого ст. 187 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Під час проведення досудового слідства за рекомендаціями слідчих я відмовився від захисника з тих підстав, що нібито здатний самостійно себе захищати, а також не потребую його допомоги з огляду на свій матеріальний стан. Більше того, така відмова від захисника була прийнята зі сторони слідчих та відображена у відповідних процесуальних актах (протоколах).

В подальшому, всі процесуальні документи підписувались мною без попереднього ознайомлення із їх змістом через тиск зі сторони слідчих, а також їх обіцянку кваліфікувати мої діяння за ч. 1 ст. 185 КК України та просити суд призначити мені найменш суворий вид покарання.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 46 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК України) підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника в подальших стадіях процесу.

Згідно із ч. 3 ст. 47 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначити захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об'єднання й у випадку коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може цього зробити (п. 2 ч. 4 цієї статті).

Як вбачається із ч. 2 ст. 240 КПК України під час попереднього розгляду справи суддею передбачається можливість заявляти клопотання всіма учасниками судового розгляду, які з’явилися в судове засідання, зокрема й підозрюваним (ч. 2 ст. 43-1 цього Кодексу).

Переконаний, що у зв’язку із моїм незадовільним матеріальним становищем (я офіційно не працевлаштований) та грубими помилками під час проведення досудового слідства зі сторони слідчих, які тиснули на мене, а також ввели в оману щодо своїх дій та змісту процесуальних документів, які я підписував без їх попереднього ознайомлення, є пряма необхідність в призначені мені захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об'єднання для захисту моїх прав, свобод та інтересів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 43-1, 47, 240 КПК України, -
^ ПРОШУ СУД:


  1. Призначити мені захисника під час провадження у суді першої інстанції кримінальної справи за обвинуваченням Особа_2, 1972 р.н., у вчинені злочину, передбаченого ст. 187 КК України у встановленому законом порядку через адвокатське об'єднання для захисту моїх прав, свобод та інтересів.

  2. Перенести попередній розгляд вищевказаної кримінальної справи суддею у зв’язку із необхідністю участі в ньому мого захисника.


Додаток: копія трудової книжки Особа_2.

З повагою,
«____» ______________ 2011 року Особа_2