asyan.org
добавить свой файл
1
Доповнення № 2 до галузі уповноваження
Державного підприємства «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

(ДП «Хмельницькстандартметрологія»)

на проведення повірки (калібрування) ЗВТ для інших підприємств,

організацій і громадян –суб’єктів підприємницької діяльності

під час випуску з виробництва, після ремонту та з експлуатації

Група засобів вимірювальної техніки

Узагальнені метрологічні характеристики групи засобів вимірювальної техніки

Діапазон вимірювань

Розряд, клас точності, границі допустимої похибки

02 Вимірювання механічних величин

Апарати ультразвукові доплерівські діагностичні

20 – 200 см/с

δ = ± 15%

05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин

Аналізатори парів алкоголю

Алконт, АКПЕ та аналогічні

0 – 2000 мг/м3


δ = ± 10 %


06 Температурні та теплофізичні вимірювання

Пульсоксиметри

Сатурація (SpO2)

70 – 100 %

Частота пульсу

20 – 255 хв-1

∆ = ± (2 – 5) %
∆ = ± 1 хв-1

11 Оптико-фізичні вимірювання

Авторефрактометри,

автокератометри

Мінус 20 – 20 дптр

5 – 11,8 мм

∆ = ± (0,5 – 1,5) дптр

∆ = ± (0,05 – 0,2) мм

Офтальмометри

5,0 – 11,8 мм

∆ = ± (0,05 – 0,1) мм


Примітка 1. ДП «Хмельницькстандартметрологія» відповідно до п.2 ст.27 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» проводить державну метрологічну атестацію та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, відповідно до цієї галузі уповноваження, у тому числі вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та вимірювальних каналів (ВК).

Примітка 2. Умовні позначення та їх визначення:

∆ – границі допустимої абсолютної похибки;

δ границі допустимої відносної похибки.