asyan.org
добавить свой файл
1
Додержання законодавства у сфері оплати праці

 

Діяльність ТДІзПП спрямована на здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю .

Погоджуючись на «конверт», працівник ризикує залишитися без грошей взагалі. Його може бути звільнено без будь-яких пояснень. Схема проста і досить розповсюджена, особливо для дуже молодих або громадян пенсійного віку. Працівник виконує певний обсяг роботи, а коли приходить час розрахунку, йому замість обіцяної заробітної плати просто вказують на двері, а замість нього беруть наступного довірливого кандидата на посаду.

Довести, що відносно цього громадянина був факт шахрайства без наявності документів практично неможливо. Тому саме для захисту прав громадян держава вимагає обов'язкового оформлення трудових відносин, чи то велика фірма, чи робота у приватного підприємця.

Оформлення трудових відносин в законодавчо встановленому порядку і офіційне отримання заробітної плати - це державний захист від незаконного звільнення, безпечні і здорові умови праці, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена легальна заробітна плата, не нижче від визначеної законом. Крім того, це одержання пенсії в старості.

Ми повинні змінити психологію людей і переконати їх, що їм невигідно отримувати заробітну плату «у конвертах».

З метою запобігання подібних випадків ТДІзПП вживаються превентивні заходи, направлені на підвищення рівня правової освіти працюючих. Щомісяця висвітлюється інформація у друкованих ЗМІ, на радіо, на інтернет-порталах щодо питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Посилюється інформованість населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно;

^ ЗМІ повідомлені про дію телефону «гарячої лінії» з питань порушення вимог суб’єктами господарювання трудового законодавства.

Майже після кожної перевірки з працівниками підприємств проводяться наради з питань трудового законодавства. Норми чинного трудового законодавства роз’яснюються й на особистому прийомі громадян.

Для більш ефективних та позитивних вирішень поставлених завдань перед інспекцією з питань праці області налагоджена та постійно ведеться спільна робота з органами Державної податкової служби, управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівській області та з Департаментом праці та соціального захисту населення щодо спільних перевірок.

На адресу інспекції надходять списки суб»єктів господарювання, які не дотримуються мінімальних державних гарантій в оплаті праці найманим працівникам. З метою проведення роботи, спрямованої на забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці і зайнятості ТДІзПП протягом І кварталу 2013 року в напрямку забезпечення захисту прав працюючої людини у сфері оплати праці, сприяння підвищенню її рівня, детінізації заробітної плати та зайнятості проведено 363 перевірки дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці та використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення.

В ході перевірок виявлено не дотримання диференціації в оплаті праці, вдаючись до зрівнялівки на рівні мінімальних державних

Нині чимало керівників підприємств мінімізують офіційні зарплати на своїх підприємствах. Хіба це нормально, що директор звітує про свою зарплату, яка нібито є на рівні мінімальної або ще нижче, бо працює він нібито на 0,5 ставки. От і виходить, що в Україні, за офіційною статистикою, зарплата в держсекторі в півтора рази вища, аніж у бізнесі. Такого бути не може.

Керівник не може отримувати зарплату як некваліфікований працівник, тому рівень його зарплати повинен бути регламентований на законодавчому рівні - вдвічі, втричі, а то і більше перевищувати мінімальний стандарт.

В інспекції проводиться аналіз та узагальнення порушень в частині додержання суб’єктами господарювання мінімальних державних гарантій в оплаті праці працівників, встановлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці. Дана інформація надсилається на розгляд та вжиття заходів до Державної податкової служби в Чернігівській області.

На виконання виданих в напрямку підвищення заробітної плати найманим працівникам відповідно до їх кваліфікації приписів роботодавці підвищили заробітну плату працівникам вище її мінімального рівня.

Матеріали перевірок передаються на розгляд суду з метою притягнення роботодавців до адміністративної відповідальності .

Хотілось би попередити про те, що за порушення вимог законодавства про оплату праці передбачено не тільки адміністративну відповідальність, а також у відповідності до ст. 172 Кримінального кодексу України кримінальну.

Нині Україна має найнижчі штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

Розмір санкції за невиконання норм трудового законодавства може становити мінімум 510, а максимум - 850 грн. А якщо порушник не виконав вимог інспектора усунути вже виявлене порушення, йому «світить» штраф від 850 до 1700 грн.

Зауважу, що ліберальна Європа дуже жорстко ставиться до нелегальної зайнятості. У Іспанії таке покарання становить до 30 тис. євро, а в Словаччині 200 тис. євро. От і порівнюйте!

 

 Державний інспектор праці Т.Ю. Черняк