asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 7

до Інструкції...

(п. 6.4 гл. 6 розд. ІІ)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

1. Акти (прийому закінчених будівництвом об'єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи; фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ тощо).

2. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану і належну зарплату тощо).
3. Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення.
4. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо).

5. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; технічні тощо).

6. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо).

7. Заявки (на обладнання, винаходи тощо).

8. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

9. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором, на капітальне будівництво тощо).

10. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).

11. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; про преміювання).

12. Протоколи.

13. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

14. Специфікації (виробів, продукції тощо).

15. Статути комунальних підприємств (об'єднань).

16. Титульні списки.

17. Штатні розписи.

18. Трудові книжки.

19. Номенклатури справ.

20. Описи справ.

21. Рішення.

22. Розпорядження.