asyan.org
добавить свой файл
1

Відмітка про одержання:

вхідний N ____________

дата __________________

штамп податкового органу
Додаток 3


до податкового розрахунку земельного податку

на 200_ рікРозрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення


N з/п

Вид сільськогосподарських угідь

Кадаст-
ровий номер земельної ділянки


^ Площа (га)

Середня грошова оцінка
1 га (грн./га)


Коефі-
цієнт індек-
сації грошової оцінки


Ставка податку у відсотках від грошової оцінки

^ Сума нарахо-
ваного податку за даними платника
(грн.)


Сума пільги (грн.)

Загальна сума податку за даними платника, яка підлягає сплаті (грн.)

Загальна сума податку за даними податкового органу, яка підлягає сплаті (грн.)

загальна

яка підлягає оподат-
куванню


на яку надано пільгу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

У межах населених пунктів

1.1

Рілля


1.2

Сіножаті


1.3

Пасовища1.4

Багаторічні насадження


Разом

*


*

*

*
*


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

За межами населених пунктів

2.1

Рілля


2.2

Сіножаті

2.3

Пасовища


2.4

Багаторічні насадження

Разом

*


*

*

*
Усього

*


*

*

*
Пільга надана

___________________________________________________________________
(на підставі якого документа)

на термін з _________________ до _______________(дата подання розрахунку)
Керівник підприємства


(підпис)
(прізвище, ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер


(підпис)
(прізвище, ініціали)
Розрахунок перевірив

(підпис)
(посада та прізвище посадової особи податкового органу)