asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 2-2

Всеукраїнський конкурс дитячого читання

«КНИГОМАНІЯ-2014»)

(«Найкращий читач України-2014»)

Інструкція координатора 2-го етапу

Другий етап (міський/районний) проводиться 1-23 березня 2014 р. в районних/міських дитячих бібліотеках районних центрів, міст обласного підпорядкування (або в їх районах), районах обласних центрів, міст Києва, Сімферополя, Львова та Севастополя. Терміни проведення змагань 2 етапу визначають координатори на місцях. Учасниками 2-го етапу є переможці 1-го етапу Конкурсу.

Відповідальний за проведення 2-го етапу Конкурсу (Координатор) отримує від Координатора 3-го етапу пакет інформаційних матеріалів, макети плакату, Диплому переможця 2-го етапу в електронному вигляді для тиражування на місцях в кількостях, необхідних для ефективного проведення Конкурсу. Координатор тиражує ці матеріали або розповсюджує їх у електронному вигляді.

Координаторами 2-го етапу Конкурсу можуть бути директор, завідувач районної (міської) дитячої бібліотеки або ЦБС для дітей, та/або завідувач районного/міського відділу освіти, або призначені ними заступники чи працівники, які отримали відповідні повноваження.

Переможці 1-го етапу Конкурсу готуються до участі в змаганні 2-го етапу, продовжуючи вести Щоденник.

Координатор 2 етапу призначає і не пізніше, ніж за 5 днів до змагання доводить до відома Координаторів 1-го етапу, а ті – до переможців 1-го етапу про час і місце проведення змагання 2-го етапу.

До участі у змаганні 2-го етапу допускаються всі переможці 1-го етапу, які мають свої Щоденники та списки книжок (автор, назва), прочитаних під час підготовки до 1-го та 2-го етапів.

Координатор 1-го етапу організаційно забезпечує присутність переможців 1-го етапу на змаганні. Якщо до місця змагання потрібно добиратися громадським транспортом, особливо в іншу місцевість, має бути забезпечений супровід батьків чи інших дорослих. Обов’язкова письмова згода одного з батьків чи опікунів на участь дитини у змаганнях.

Змагання проводиться окремо між учнями 6, 7 та 8 класів.

У визначений і заздалегідь доведений до відома Учасників 2-го етапу день вони збираються для змагання.

Учасники 2-го етапу Конкурсу передають членам Журі для оцінювання власноручно заповнені Щоденники, а Координаторові – списки книжок (автор, назва), прочитаних під час підготовки до 1-го та 2-го етапів.

Поки члени Журі знайомляться з ними, Учасники заповнюють і здають Координаторові Анкети. Учасники можуть заздалегідь скачати Анкету на сайті bookforum.ua/tag/76/Книгоманія/1.html , заповнити її та принести видрукувану анкету та файл на змагання.

Без Щоденника, списків книжок і заповненої Анкети учасники до змагань не допускаються.

Змагання відбуваються за сценаріями, створеними в бібліотеках, де проводиться 2-ий етап. Сценарій має бути таким, щоб члени Журі могли виявити та оцінити всі знання і компетентність Учасника 2-го етапу згідно з заданими критеріями (Додаток № 1-2).

Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою.

За результатами оцінювання Журі визначає 3-х переможців (по одному з 6, 7 та 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач району (міста) – 2014» і продовжать змагання в 3-му етапі Конкурсу.

Переможцям 2-го етапу вручається пам'ятка учасника 3-го етапу (^ Додаток № 3-2) для того, щоб краще підготуватись до участі в наступному етапі змагань.

Переможці 2-го етапу отримують диплом «Найкращий читач району (міста)-2014». Дипломи рекомендується вручати на загальношкільній лінійці, на якій відзначають переможців інших конкурсів та олімпіад.

Крім того, переможець 2 етапу отримує додаткові бали з української, зарубіжної чи російської літератури або навіть з усіх цих предметів на розсуд вчителя. Прізвища та контактні дані вчителів літератури та/або бібліотекарів, котрі залучили до участі в Конкурсі своїх учнів або читачів, вказуються у протоколі 2 етапу.

Вчителі літератури і бібліотекарі, котрі привели своїх учасників до перемоги у 2-му етапі, отримають “Срібну відзнаку” за успішну підготовку та перемогу свого учня.

^ Відповідальний за проведення (Координатор) 2-го етапу Конкурсу:

- забезпечує ведення Протоколу 2-го етапу (у 3-х примірниках);

- забезпечує підготовку Зведеного звіту про проведення 2-го етапу Конкурсу, використовуючи інформацію, отриману від Координаторів 1-го етапу (Додаток № 1-1: Протокол);

- в узгоджений термін надсилає електронною поштою або передає Координаторові 3-го етапу (в обласну, республіканську чи міську дитячу бібліотеку):

а) 2 примірники Протоколу 2-го етапу (^ Додаток № 1-2); Анкети учасників 2-го етапу Конкурсу в кількості, відповідній до кількості учасників згідно з Протоколом 2-го етапу (Додаток № 4-2), Список книжок, прочитаних переможцями 2-го етапу під час підготовки до змагання (Додаток № 5-2), Зведений звіт про проведення 2-го етапу конкурсу (Додаток № 6-2) з усіма заповненими полями, а також всі звітні матеріали, отримані від Координатора 1 етапу. Без цих даних результати 2-го етапу Конкурсу не будуть зараховані.

Інші матеріали (копії публікацій в ЗМІ, зауваження і рекомендації для його ефективнішого проведення, фотозвіт, сценарій проведення) надсилаються за бажанням.

У Координатора 2-го етапу залишається для контролю 1 примірник Протоколу та копії інших матеріалів.

Переможці 2-го етапу Конкурсу готуються до участі в змаганні 3-го етапу. Третій етап (обласний, республіканський в АР Крим, міський у м. Києві, Севастополі, Львові) проводиться 25-30 березня 2014 року. Рекомендований термін проведення змагань – час весняних канікул під час заходів Всеукраїнського тижня дитячого читання. Змагання проводяться в обласних бібліотеках для дітей в обласних центрах, Кримській республіканській бібліотеці для дітей ім. В.Н. Орлова, а також в центральних міських бібліотеках для дітей у м. Києві, Львові, Севастополі.

Відповідальними за проведення 3-го етапу Конкурсу є директори вказаних бібліотек для дітей або ЦБС для дітей та/або керівники департаментів/управлінь освіти та науки ОДА або МДА.

Під час підготовки до 3-го етапу учасники не ведуть Щоденник, а приносять його для огляду Журі з наявною інформацією про книжки, прочитані під час підготовки до 1-го та 2-го етапів.

Координатори 2-го етапу повідомляють переможців 2-го етапу, їх батьків про час та місце проведення змагання 3-го етапу Конкурсу, критерії оцінювання, забезпечують їх присутність на змаганні.

^ Конкурс дитячого читання вважається таким, що відбувся, незалежно від кількості учасників, але за умови своєчасного надсилання повного комплекту необхідної документації. Всі переможці 2-го етапу є учасниками 3-го етапу.

^ Оргкомітет Конкурсу відзначить всі міські та районні, де були досягнуті планові показники:

  • проведення 2-го етапу: не менше, ніж 25% всіх дітей, що навчаються в 6-8 класах району/міста, не менше, ніж 75 % бібліотек району/міста, що обслуговують дітей.

Якщо щось незрозуміло, чекаємо на запитання електронною поштою knyhomania@bookforum.com.ua

або телефонами: (032) 276-41-52, (097) 352-10-08, (067) 370-64-80, (063) 428-08-10,

(066) 441-30-29. Координатор конкурсу – Мар’яна Кіра

Президент ГО “Форум видавців” – Олександра Коваль, (050) 322-10-85

Виконавчий директор – Катерина Шевченко, (068) 110-11-10

Офіційна адреса Оргкомітету для листування:

ГО «Форум видавців»

а/с 6644, 79005, м. Львів,

електронна пошта knyhomania@bookforum.com.ua

сайт bookforum.ua/tag/76/Книгоманія/1.html