asyan.org
добавить свой файл
1

Довідка про винагороду
компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)


за 31.12 2008 р.

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум»

ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»

Вид інвестиційного фонду 

  Диверсифікований

Тип пайового інвестиційного фонду 

  Інтервальний

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

221378

Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

  Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльності з управління активами пенсійних фондів серії АВ № 115164

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

  04.05.2006р.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N з/п 

Вид винагороди 

Максимальний норматив винагороди 

^ Фактичний розмір винагороди 

(грн.) 

Перевищення нормативу

(грн.)

 (колонка 8 - колонка 7)


^ База обчислення 

Ставка** (% )

Сума (грн.) (колонка. 4 х колонка 6)/100 

Назва показника 

Сума

грн.

%*4

5

6

9

Інвестиційний фонд (крім венчурного) 

1 

Винагорода КУА 

Середньорічна вартість чистих активів

40 360 972,17

3

5

2 018 048,61

1 210 175,09

-807 873,52

2 

Премія КУА

Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування

0,00

0

15

0,00

0,00

0,00

3 

Разом 

Х 

Х

Х 

Х 

2 018 048,61

1 210 175,09

-807 873,52