asyan.org
добавить свой файл
1
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у V міжнародній молодіжній науковій конференції

ДОВКІЛЛЯ-ХХІ”,
яка відбудеться 6-9 жовтня 2010 року
в Інституті проблем природокористування та екології НАН України за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 6.

Напрямки конференції :

  1. Актуальні проблеми переходу регіонів до сталого розвитку.

  2. Моніторинг навколишнього середовища. Методи та форми контролю стану еко-систем.

  3. Екологічна та техногенна безпека. Екологічне нормування антропогенних навантажень.

  4. Екологічне виховання та освіта. Громадський рух за перехід до сталого розвитку.

На конференції передбачаються усні та стендові презентації, проведення тематичних “круглих столів”.

Конференція організується за участю Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені віком до 35 років, їх наукові керівники, викладачі ВНЗ, представники наукових, освітянських, громадських установ.

Оргкомітет готує до видання збірник тез доповідей, а також планує друкування відібраних доповідей у фаховому збірнику наукових праць інституту „Екологія і природокористування”.

Для участі у конференції надсилайте свої заявки, тези доповідей та їх електронну версію до ^ 20 червня 2010 року, що забезпече їх включення до програми та збірника тез доповідей.
Для часткового відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням конференції (видання програми і матеріалів конференції, організації виробничих екскурсій тощо), пропонується реєстраційний внесок у розмірі 50 гривень з учасника (до 01.09.2010 р.).
Форма заявки, вимоги до оформлення тез електронну версію тези доповіді: файл у форматі редактора Microsoft Word з текстом у двох копіях на одному електронному носії (дискета 3,5” або CD-R) або переселається електронною поштою

^ Банківські реквізити:
р/р № 31258276220792

в ГУДКУ Дніпропетровської обл.,

ОКПО 05540095, МФО 805012

(Призначення платежу – Спонсорська допомога для організації та проведення конференції).

Заявка

учасника конференції:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові
2. Місце роботи (навчання) (повна та скорочена назва організації, адреса)


3. Посада
4. Вчена ступінь, звання
5. Адреса для листування
6. Телефон / факс
7. E-mail
8. Назва доповіді
9. СекціяДата Підпис

Оформлення матеріалів:


  1. Матеріали повинні відповідати тематиці конференції, мати індекс УДК.

  2. Об’єм - одна повна сторінка через 1 інтервал.

  3. Тези надсилаються в електронному варіанті по Е–mail або іншими електронними носіями.

  4. Текст повинен бути набраний в редакторі MS Word версії, не старшої за 7.0, і не містити рисунків. Файли приймаються тільки у форматі RTF.

  5. Вимоги до тексту:

а) МОВАукраїнська, російська або англійська.

б) ШРИФТ – Times New Roman.

в) ^ НАЗВА РОБОТИ – прописними (заголовними) напівжирними літерами, розмір шрифту – 12 кегль, по центру сторінки.

г) АВТОРИ – розмір шрифту – 12 кегль, рядковими літерами, по центру сторінки.

д) ^ ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ - рядковими літерами, курсивом, по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль.

е) АДРЕСА АВТОРА (АВТОРІВ) та Е–mail - рядковими літерами, по центру сторінки, розмір шрифту –12 кегль.

ж) ТЕКСТ – розмір шрифту 12 кегль, 1 інтервал, вирівнювання по ширині, авто-матичний перенос, абзац – 1 см, допускаються виділення напівжирним шрифтом та підкреслювання.

з) ^ ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ – розмір паперу – А4 (210х297), орієнтація книжкова, всі поля 2, 5 см.
Адреса оргкомітету:
Інститут проблем природокористування та екології НАН України
вул. Московська, 6

м. Дніпропетровськ, 49000
Телефон +3 8 (056) 745 30 43

Тел /факс+3 8 (056) 744 71 92

Телефон +3 8 (056) 790 20 68

E-mail: ippe-main@svitonline.com
Інформацію про хід підготовки
конференції розміщено на сайті:
http://ippenan.com/

Це повідомлення є офіційним запрошенням.

Чекаємо Вас на конференції.

Оргкомітет