asyan.org
добавить свой файл
1
Дніпропетровський державний аграрний університет
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Міжнародна науково-практична конференція

25-27 березня 2013 року


РОЗВИТОК ФОРМ ТА МЕТОДІВ

СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інформаційне повідомлення


м. Дніпропетровськ

Запрошуємо Вас прийняти участь

в міжнародній науково-практичній конференції

«Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації»,

яка проходитиме 25-27 березня 2013 року
Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів досліджень, отриманих у галузі менеджменту. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та закордонними вченими, представниками наукового та виробничого середовищ, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи для студентів та аспірантів.

Офіційні мови конференції – українська, російська.
^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


  1. Сучасний стан та шляхи розвитку менеджменту в Україні

  2. Актуальні проблеми менеджменту в умовах глобалізації

  3. Напрямки розвитку державного управління

  4. Економіко-організаційні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери

  5. Інноваційний розвиток сучасного освітнього менеджменту

6. Сучасні тенденції розвитку філософії освіти
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Павлова Галина Євгенівна голова оргкомітету, директор Навчально-наукового інституту економіки ДДАУ, кандидат економічних наук, доцент;

^ Романенко Михайло Ілліч співголова оргкомітету, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук, професор;

^ Сиченко Віктор Володимирович завідувач кафедри менеджменту організацій ДДАУ, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України;

^ Братаніч Борис Володимирович декан факультету перепідготовки педагогічних працівників ДОІППО, доктор філософських наук, професор;

Ватковська Марина Григорівна проректор ДОІППО, кандидат філософських наук, доцент;

Висоцька Ольга Євгенівна – декан факультету відкритої освіти ДОІППО, доктор філософських наук, доцент;

^ Вініченко Ігор Іванович завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства ДДАУ, доктор економічних наук, професор;

Курбацька Лариса Миколаївна декан факультету менеджменту і маркетингу ДДАУ, кандидат економічних наук, доцент;

Миронова Руслана Миколаївна – професор кафедри менеджменту організацій ДДАУ, кандидат економічних наук, доцент;

^ Швидун Віктор Миколайович – декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент;

Шевченко Наталя Олександрівна – професор кафедри менеджменту організацій ДДАУ, доктор наук з державного управління.
^ Технічні менеджери-організатори:
Від ДДАУ – Гаркавий Валерій Васильович (056-744-74-96, 095-503-96-43)
Від ДОІППО – Тухтарова Тетяна Карімжанівна (096-823-72-29)

^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Термін подання матеріалів на конференцію завершується 22 березня 2013 р.

2. Для обговорення і дискусій, під час проведення конференції, тези доповідей учасників будуть розміщені на web-сайті Дніпропетровського державного аграрного університету www.dsau.dp.ua.

3. Форма участі в конференції: дистанційна.

4. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

5. Заявку на участь у конференції, тези доповіді та скановану квитанцію про сплату організаційного внеску потрібно надіслати за адресою confdsau@gmail.com. Файли називати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Kvitancia_Ivanov. Розмір організаційного внеску покриває витрати, пов’язані з публікацією тез доповідей та їх пересилкою.

6. За результатами конференції буде підготовлено до видання збірник тез доповідей, який буде розісланий протягом місяця за адресою, вказаною в заявці. Оплата за публікацію тез доповіді складає 20 грн. за сторінку.

7. Оплату участі у конференції (організаційний внесок) можна здійснити:

а) через термінали переказу коштів або у відділеннях Приватбанку: поповнення СКС 4149437720891603;

б) у відділеннях інших банків України за реквізитами:

Рахунок одержувача: 4149437720891603

Одержувач: Тухтарова Т.К. ИНН: 2986820607

Банк одержувача: КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО банка одержувача: 305299

Код: 14360570

Призначення платежу: поповнення СКС Тухтарової Тетяни Карімжанівни від П.І.Б.
^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Обсяг тез до 5-ти сторінок, які не нумерувати. Формат А4, гарнітура MS Word (2003). Шрифт Arial, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху, знизу, справа, зліва 20 мм. Абзац 1,27 мм.

2. Заборонені автоматичні переноси, література у вигляді кінцевих виносок, абзаци пробілами.

3. Блок-схеми повинні бути виконані єдиним рисунком (Панель рисования / Создайте рисунок). Обтікання рисунка повинне бути В тексте (Панель рисования / Рисование / Обтекание текстом / В тексте).

4. Зазначати номери формул, таблиць і рисунків.

5. Ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання та посаду писати жирними літерами по центру. Нижче вказати назву установи і місто (курсивом по центру). Нижче, через один інтервал, назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Нижче, через один інтервал, текст тез доповіді.

6. При необхідності, в кінці тексту через один інтервал наводиться література. В тексті тез посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

^ ЗАЯВКА
на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації»

Прізвище, ім’я та по батькові


Науковий ступінь, вчене звання


Місце роботи (навчання)


Посада


Назва доповіді


Тематичний напрямок (№)


Контактний телефон


E-mail


Поштова адреса з індексом