asyan.org
добавить свой файл
1
Динаміка рівня оподаткування 1992- 2005 рр. (%)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1. Загальний рівень оподаткування економіки (частка ВВП, що перерозподіляється через податкову систему)

30,0

38,0

38,0

35,7

35,6

36,8

35,4

31,4

29,0

29,0

32,2

33,4

31,6

38, 1

2. Фіскальне навантаження на економіку (частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет), у т.ч.:

- частка ВВП, що перерозподіляється через дохідну частину бюджету (без коштів Пенсійного фонду)

24,4

33,5

35,7

30,3

28,5

30,1

28,2

25,2

28,9

26,9

27,4

28,2

26,5

31,6

3. Державне навантаження на економіку (частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет та державні позабюджетні фонди)

31,6

42,7

44,5

39,1

38,8

40,5

38,4

34,8

37,8

36,4

38,3

39,1

37,7

43,8


Згідно з правилами міжнародної статистики податковий коефіцієнт розраховується як відношення суми сплачених податків та відрахувань до державних соціальних позабюджетних фондів до ВВП. При цьому сума сплачених податків включає надходження всіх обов’язкових платежів, що згідно зі ст. 14 і 15 Закону України "Про систему оподаткування" включені до складу загальнодержавних і місцевих податків і зборів.