asyan.org
добавить свой файл
1
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Варіант №1

8 клас

Теоретичний тур

Дайте письмову відповідь на запитання 1-5: (5 балів)

 1. В магазині “Посуд” продавець перед тим як упаковувати куплені вами фарфорові чашки, постукує по них олівцем. Для чого він це робить?

 2. Чому, коли кладуть кахлі, між ними залишають проміжки?

 3. Як треба поставити дзеркало поряд з наведеним написом, щоб його прочитати? Що там написано?

 4. Для чого, коли з’єднують дерев’яні деталі сільськогосподарських машин, під гайки підкладають шайби?

 5. Спостерігаючи здалеку за рухами людини, яка працює молотком або сокирою, можна помітити, що звук удару чується не під час удару, а коли людина піднімає руку з молотком. Як це пояснити?


^ Розв’язати задачі

6) Для виготовлення ювелірного сплаву взяли срібло густиною 10,5 г/см3, золото густиною 19,5 г/см3 і платину густиною 21,5 г/см3. У сплаві відношення об’ємів срібла і платини рівне 6, об’єм використаного золота рівний 1,5 см3, а середня густина сплаву складає 14,3 г/см3. Знайдіть масу платини і масу срібла у сплаві. Вважайте, що об’єм сплаву рівний сумі об’ємів його складових частин. (10 балів)

7) На кільцевій трасі довжиною 4 км одночасно виїжджають два автомобілі. Перший круг перший автомобіль проїжджає за 2 хв.,а другий за 2 хв 03 с. Після двадцятого круга у першого автомобіля сталася поломка, і його швидкість зменшилась на 10 км/год. Чи встигне другий автомобіль обігнати перший і досягнути фінішу раніше нього, якщо кожен автомобіль повинен проїхати 36 кругів? (11 балів)

^ Експериментальний тур (10 балів)

Знайти відношення мас двох монет 5 коп та 2 коп.

Прилади: дві монети різної вартості, лінійка.
Директор ІППО ЧО Г.І.Білянін
Заступник директора з Т.С.Богачик

науково-методичної роботи
Завідувач науково-методичного центру О.Я.Біляніна

природничо-математичних дисциплін
^ Методист науково-методичного центру А.П.Андрух

природничо-математичних дисциплін

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Варіант №1

9 клас

Теоретичний тур

 1. Довжина годинної стрілки на бакенному годиннику рівна 2 м 97 см. Швидкість кінця цієї стрілки і швидкість кінця секундної стрілки на жіночому годиннику фірми “Rolex” однакові. Яка довжина секундної стрілки годинників “Rolex”? (6 балів)

 2. На кільцевій трасі довжиною 4 км одночасно виїжджають два автомобілі. Перший круг перший автомобіль проїжджає за 2 хв.,а другий за 2 хв 03 с. Після двадцятого круга у першого автомобіля сталася поломка, і його швидкість зменшилась на 10 км/год. Чи встигне другий автомобіль обігнати перший і досягнути фінішу раніше нього, якщо кожен автомобіль повинен проїхати 36 кругів? (8 балів)

 3. У циліндричну посудину з площею основи 27 см2 поклали кубик льоду масою 27 г і початковою температурою -100 С. Яку мінімальну кількість теплоти треба затратити, щоб при подальшому нагріванні рівень води утвореної при плавленні льоду не змінювався? Вважати, що під час плавлення шматок льоду зберігає кубічну форму. (9 балів)^ Експериментальний тур (10 балів)

Визначити густину тіла неправильної геометричної форми, яке плаває у воді.

Прилади і матеріали: циліндрична посудина з водою, шматок дерева неправильної форми, лінійка.


^ Директор ІППО ЧО Г.І.Білянін
Заступник директора з Т.С.Богачик

науково-методичної роботи
Завідувач науково-методичного центру О.Я.Біляніна

природничо-математичних дисциплін
^ Методист науково-методичного центру А.П.Андрух

природничо-математичних дисциплін
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Варіант №1

10 клас

Теоретичний тур

 1. В посудині, площа дна якої So = 10 см2, знаходиться вода. Висота її рівня ho = 1,5 см. На воду кладуть дерев’яний кубик, на нього другий і т. д. Скільки кубиків потрібно так покласти в стовпчик, щоб нижній торкнувся дна посудини? Всі кубики однакові, висота одного a = 10 мм, густина дерева 0,4 г/см3, густина води 1 г/см3. Вода з посудини не виливається.(8 балів)

 2. Електричний нагрівник має три однакові спіралі. Дві паралельно з’єднані спіралі під’єднані послідовно з третьою. Нагрівник опущено в посудину з водою. Через 0 = 9 хв, коли вода нагрілась від температури t1 = 20 0С до температури t2 = 50 0С, спіраль в паралельному з’єднанні перегоріла. На скільки більше часу із-за цього доведеться чекати, поки вода закипить? Втрати теплоти не враховувати, напруга на клемах постійна. (8 балів)

 3. Тіло кинули під кутом 600 до горизонту з початковою швидкістю 30 м/с. Знайдіть його переміщення за останню секунду польоту. Опором повітря знехтувати. (8 балів)


^ Експериментальний тур (10 балів)

Визначити відношення жорсткостей двох гумових ниток.

Прилади і матеріали: два шматки гумових ниток різної жорсткості, лінійка, нитка довжиною 20 см.

^ Директор ІППО ЧО Г.І.Білянін
Заступник директора з Т.С.Богачик

науково-методичної роботи
Завідувач науково-методичного центру О.Я.Біляніна

природничо-математичних дисциплін
^ Методист науково-методичного центру А.П.Андрух

природничо-математичних дисциплін

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Варіант №1

11 клас

Теоретичний тур

 1. Два одинакові акумулятори спочатку з’єднали послідовно а потім паралельно. В обох випадках потужність, яка виділялась на зовнішньому опорі була однаковою і становила . Яка потужність P буде виділятись на цьому опорі, якщо до нього під єднати один акумулятор? (8 балів)

 2. Під поршнем у циліндрі, об’єм якого 30 л, знаходиться вода, повітря і насичена водяна пара за температури 373 К і тиску 2,5 атм. Визначити масу води в посудині, коли поршень вільно перемістили в положення, за якого тиск у циліндрі став 4 атм. Загальна маса води і пари 22 г. Ρатм=105 Па, R=8,31 Дж/(моль·кг).(8 балів)

 3. Тіло кинули під кутом 600 до горизонту з початковою швидкістю 30 м/с. знайдіть його переміщення за останню секунду польоту. Опором повітря знехтувати.(7 балів)

Експериментальний тур (8 балів)

Визначити кількість молів водяної пари у класній кімнаті.

Прилади: психрометр Августа, метрова лінійка, таблиці із збірника задач з фізики.
Директор ІППО ЧО Г.І.Білянін
Заступник директора з Т.С.Богачик

науково-методичної роботи
Завідувач науково-методичного центру О.Я.Біляніна

природничо-математичних дисциплін
Методист науково-методичного центру А.П.Андрух

природничо-математичних дисциплін