asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
ВСТУП

Гра — це "чарівна паличка", з допомогою якої можна навчити малюка читати, писати і, головне, мислити, винаходити, доводити. Дуже важливо, щоб гра захоплювала і була до­ступною, щоб у ній був елемент змагання, якщо не з кимось, то, принаймні, з самим собою.

Дана добірка різних ігор для дітей 5-7 років є елементами єдиної системи тренування інтелектуальних і творчих здібностей дітей під назвою "КІТ"

КІТ - "Креативно-інтелектуальний тренінг".

Крім розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, КІТ дає можливість вирішувати ще одне дуже важливе завдання — формувати у них потребу в розумовій роботі, інтелектуальній і творчій активності.

Тренінгові заняття можна організовувати по різному, але найкраще проводити їх протягом 15-20 хвилин з необхідним матеріалом заздалегідь підготовленим.

Під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект. Але й творчі здібності, і навпаки, під час розвитку творчих здібностей не слід забувати про інтелект.

Адже коли високий інтелект поєднується з високим рівнем креативності, творча людина частіше добре адаптована до середовища, активна, емоційно врівноважена, незалежна.

А при поєднанні креативності з невисоким інтелектом бачимо невротичну тривожну людину з поганою адаптованістю до вимог соціального оточення і важкою долею.

Заохочуйте творчу ініціативу дитини. Не сваріть її за помилки і не насміхайтеся навіть із найбезглуздіших спроб виконати завдання.

Не забувайте говорити дитині що вона розумна і дуже здібна!

^ Особистісні особливості дітей

з різними рівнями інтелекту і творчих здібностей

(за дослідженнями М. Воллахом і Н. Коганом)

Високий

інтелект

Низький

інтелект

Висока

креативність

Віра в свої можливості

Хороший самоконтроль

Хороша соціальна

інтеграція

Висока здатність до

концентрації уваги

Великий інтерес до

всього нового

Постійний конфлікт між власними уявленнями про світ і шкільними вимогами

Недостатня віра в себе

Недостатня самоповага

Боязнь оцінки з боку оточуючих

Низька

креативність

Прагнення до досягнення успіху у навчанні

Невдачі сприймаються як катастрофа

Боязнь ризику і висловлювання власної думки

Знижена товариськість

Боязнь самооцінки

Хороша (у всякому випадку, за зовнішніми ознаками) адаптація і задоволення життям

Недостатній інтелект компенсується товариськістю і деякою пасивністю


^ Діти з високим рівнем інтелекту і креативності

Вони впевнені у своїх здібностях, мають адекватний рівень самооцінки; їм притаманні внутрішня свобода і високий само­контроль. При цьому такі діти здаються маленькими, але, якщо цього вимагає ситуація, ведуть себе по-дорослому. Виявляють інтерес до всього нового і незвичайного, характеризуються ве­ликою ініціативністю, але, разом з тим, успішно пристосовую­ться до вимог соціального оточення, зберігаючи внутрішню не­залежність думок і дій.
^ Діти з високим рівнем інтелекту і низьким рівнем креативності

Їх вирізняє прагнення до шкільних успіхів, які виражаються у вигляді відмінної оцінки. Вони надзвичайно важко сприйма­ють невдачу, замість надії на успіх у них, швидше, переважає страх перед невдачею. Ці діти не люблять ризику, не люблять висловлювати публічно свої думки. Вони стримані, замкнуті і дистанціюються від своїх однокласників. У них дуже мало бли­зьких друзів. Вони не люблять бути залишеними самі на себе і страждають без зовнішньої адекватної оцінки своїх вчинків, ре­зультатів навчання чи діяльності.
^ Діти з низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креативності

Ці діти часто потрапляють в розряд "ізгоїв". Вони важко пристосовуються до шкільних вимог, часто мають захоплення за межами школи (хобі, гуртки та ін.), де отримують можли­вість виявити свої творчі схильності. Вони найбільш тривожні, страждають від невіри в себе. Вчителі часто характеризують їх як тупих, неуважних, оскільки вони з небажанням виконують рутинні завдання і не можуть зосередитися.

^ Діти з низьким рівнем інтелекту і креативності

Такі діти, як правило, зовнішньо добре адаптуються, три­маються в "середняках" і задоволені своїм становищем. Вони мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсується розвитком соціального інтелекту, товари­ськістю, пасивністю у навчанні.


^ Цікава статистика

Креативність досягає піку у віці від 3,5 до 4,5 років, а також зростає у перші три роки навчання в школі; знижується протягом наступних року-двох і потім отримує новий поштовх, можливо, у зв'язку з підвищенням рівня фізичного розвитку .

Креативність неоднозначно залежить від освіти. Біль­шість дітей втрачає свою спонтанну відвагу, коли вони стають "окультуреними".

Період життя людини від 2,5 до 7 років психологи нази­вають другим віком запитань (перший вік — від 1 року до 2,5 років). На кінець цього періоду спостерігається "пік допитливо­сті" — найбільша кількість запитань в мовленні дітей, після чо­го відзначається спад.
РОЗДІЛ І
^ РОЗВИТОК СЕНСОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ПАМЯТІ

Ігри запропоновані в першому розділі сприяють розвитку сенсорних здібностей: сприйняття форми, величини і кольору предметів та їх зображень, формують у дітей старшого дошкільного віку образну, словесно-логічну, короткочасну, довготривалу та оперативну пам'ять, а також здібності до цілого ряду видів творчої діяльності.

Етапи розвитку сенсорних здібностей:

1). Формування сенсорних еталонів стійких, закріплених у мовленні уявлень про кольори, геометричні фігури і співвідно­шення за величиною між кількома предметами.

2). Навчання способів обстеження предметів, а також умін­ня розрізняти їх форму, колір та величину і виконувати усе складніші окомірні дії.

3). Розвиток аналітичного сприйняття: вміння орієнтувати­ся в поєднаннях кольорів, розчленовувати форму предметів, ви­діляти окремі вимірні величини.
^ ЩО ТАКЕ СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ?

Сенсорні здібності - це функціональні мож­ливості організму, які забезпечують відчуття і сприйняття людиною навколишнього світу і са­мої себе. У розвитку сенсорних здібностей важ­ливе місце належить засвоєнню сенсорних еталонів. "

Сенсорні еталони - загальноприйняті зразки зовнішніх властивостей предметів. Як сенсорні еталони кольору виступа­ють сім кольорів спектру і їх відтінки за насиченістю, як етало­ни форми - геометричні фігури, величини - метрична система мір і т.д.

Відчуття - це відображення окремих властивостей пред­метів, які безпосередньо діють на органи відчуттів (на аналіза­тори зору, слуху, дотику, нюху й інші).

Сприйняття - цілісне відображення зовнішнього матері­ального предмета чи явища, що безпосередньо діє на органи відчуттів. З допомогою зорового аналізатора люди сприймають такі властивості як форма, колір, величина; з допомогою смакового аналізатора визначають, кислі ці фрукти чи солодкі і т.д.

Уявлення - чуттєвий образ явища чи предмета, який у цю мить не сприймається, але був сприйнятий раніше у тій чи ін­шій формі. На підставі таких уявлень людина може описувати властивості предмета чи явища, відсутнього у цю хвилину.

^ Орієнтовні ігри для розвитку сенсорних здібностей


Сенсорні здібності

Розвиваючі ігри

Сприйняття кольору

«Різнокольорові крижинки»

«Летіть у свою зграйку»

«Кольори»

«Якого кольору предмети?»

Сприйняття форми

«Дорисуй фігуру»

«Форми»

«Опиши предмет»

Сприйняття величини

«Звірята шикуються»

«Порівняй предмети»^ ЛЕТІТЬ У СВОЮ ЗГРАЙКУ

Мета: ознайомити дитину з поділом кольорів на теплі і холодні, вправляти її здатність розрізняти відтінки кольорів за насиченістю, а також співставляти і узагальнювати предмети за кольорами.

Матеріали: 24-30 карток: по 4-5 відтінків за насиченістю кожного із 7 кольорів спектру. На семи стільцях, розставлених у кімнаті, розкладіть шість карток - червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, голубого, синього і фіолетового кольорів по одній на кожний стілець.

Покажіть дітям приготовані картки і поясніть, що вони чарівні. Їх чари полягають в тому, що варто лише взяти котрусь картку в руку, як відразу перетворишся на веселу пташку такого ж кольору, як та картка. Роздайте кожній дитині по одній картці різних відтінків. Поясніть малюкам, що коли ведучий (на перших порах цю роль доведеться виконувати вам) дасть команду: "Летіть до своєї зграйки", кожна "пташка" повинна полетіти до стільця, на якому лежить картка від­повідного кольору, потім повернутися до ведучого, щоб взяти наступну "пташку" і знову знайти схожий на неї колір і т.д.

Коли малюки навчаться швидко і правильно співставляти основний колір з його відтінками, гру можна ускладнити і за­пропонувати дітям розмістити "пташок" у їхній зграйці за спа­данням чи зростанням насиченості відтінку - від темнішого до світлішого і навпаки.

Другий варіант гри відрізняється від першого тим, що дітей знайомлять з поділом кольорів спектру на теплі і холодні. Роз­кажіть і покажіть малюкам, що червоний, помаранчевий і жов­тий кольори називають теплими. Зазвичай явища природи, які мають такі кольори, теплі: сонце, вогонь. А кольори від зелено­го до фіолетового - холодні. Явища природи цих кольорів - та­кож холодні (сніг, лід). Є й опосередковані кольори - ні теплі, ні холодні - це жовто-зелений колір і червоно-фіолетовий (пур­пурний). Переконавшись, що діти зрозуміли і запам'ятали поділ кольорів на теплі і холодні, можете починати гру.

Поставте справа стілець з картками теплих кольорів, а злі­ва - стілець з картками холодних кольорів. Роздайте дітям кар­тки різних відтінків основних кольорів спектру і поясніть, що тепер після команди "Летіть до своєї зграйки" дітям потрібно знайти свою групу кольорів - теплих або холодних.

Пізніше гру можна ускладнити. На стілець справа покласти малюнок із зображенням сонця, а на стілець зліва - із зобра­женням бурульки. Дітям слід здогадатися: до теплого чи холод­ного кольору належить та картка, яку вони тримають в руці?


^ ДОМАЛЮЙ ФІГУРУ

Мета: закріпити уявлення дитини про різноманітні форми і їх різновиди, а також розвивати здатність розрізняти ці форми; тренувати дрібну моторику рук.

Матеріали: рисунки із зобра­женнями фігур різної форми (зразки показані на мал..).Запропонуйте малюкові сказати, як називається кожна фігура, і дори­сувати їх.. Поясніть дитині, що під час дорисовування не можна ні змен­шувати, ні спотворювати форму фігури. Якщо ж важко дається виконан­ня цього завдання, покажіть, як потрібно дорисовувати, на одній із фігур. Коли малюк дорисує усі фігури, попросіть вирізати їх і розкласти так, щоб разом опинилися фігури однакової форми (окремо квадрати, окремо ром­би і т.д.). Зверніть увагу дитини на різновиди одної й тої ж форми.
ФОРМИ

Мета: розвивати сприйняття форми.

Матеріали: квадрат, прямокутник, ромб, трикутник, круг, овал, п'ятикутник чи трапецію.

^ Завдання гри - за 1 хвилину назвати 3 предмети, які мають подібну форму. На­приклад. Ви вибрали прямокутник, дитина може назвати такі предмети: книга, телевізор, шафа. Той малюк, який виконав за­вдання правильно, отримує 1 бал. Тепер називати предмет може наступний учасник гри. Повторювати предмети не можна.

Гра стане складнішою, якщо встановити за правило назива­ти не 3, а 5 предметів аналогічної форми за той же час.

^ Другий варіант гри - використання зображень предметів, які нагадують різні форми. Покажіть дитині картинки з таки­ми предметами і запитайте, на які форми вони схо­жі.


следующая страница >>