asyan.org
добавить свой файл
1
Генеральный план г. Феодосия разрабатывался с целью определения стратегического направления развития в экономике, формирования высокоэффективного хозяйственного комплекса, ориентированного на достижение развития региона на основе объединения экономических, социальных и экологических интересов с максимально эффективным использованием ресурсного потенциала региона в интересах повышения качества и уровня жизни населения.

Приоритетные виды экономической деятельности в хозяйственном комплексе определены особенностями экономико-географического положення, являющегося конкурентным ресурсом города и потенциальными возможностями функционального использования территории города. Также учитывались масштабы возможного развития существующих сфер сформированного хозяйственного комплекса, занимающего ведущее место в структуре занятости.

^ 15. Основні техніко-економічні показники

Таблиця 12 -1з/п

Показники

Одиниця

виміру

Сучасний

стан

1 етап

Довгостроковий

прогноз

1

2

3

4

5

6

1.

Територія

га

3997,0

4220,0

4220,0

2.

Чисельність населення

(максимально-одночасна чисельність населення, що буде перебувати у «пік» літнього сезону)

тис. чол.

108,4

108,0

115-120
у тому числі:
 • чисельність наявного населення м. Феодосія

тис. чол.

70,4

69,0

68,0
 • тимчасове населення

тис. чол.

38,0

39,0

47,0

3.

Місткість курортно-рекреаційних установ:
 • організовано відпочиваючі в курортно-рекреаційних установах, всього

тис. чол.

5,0

6,0

15,0

4.

Чисельність трудових ресурсів, всього

тис. чол.

46,3

46,4

46,6

6.

Структура зайнятості населення, всього

тис. чол./%

32,2/100

35,0/100

39,5/100

7.

Житловий фонд, всього (багатоквартирного та садибного)

тис. м2/%

1582,2/100

1922,0/

100,0

2491,2/

1008.

Території, що передбачаються під розміщення житлового будівництва, всього

га/%
69,2/100,0

251,0/

100,0

9.

Зелені насадження:

9.1

Зелені насадження загального користування в межах території забудови (парки, сквери, бульвари, набережна)

га/% від нормативної забезпеченості

119,0/37
380/104

9.2

Зелені насадження загального користування за межами території забудови
у тому числі:
 • рекреаційно-оздоровчі ліси

-//-

785,0/21
-/-
із них:
 • лісопарки, лугопарки

-//-

-
785,0/44

10.

Транспорт:
 • довжина магістральних вулиць

км

53,0

64,6

88,6
 • щільність магістральної мережі

км/км2

1,8

2,1

2,5
 • довжина ліній тролейбуса по вісі вулиць

км

-

-

10,0
 • довжина ліній автобуса по вісі вулиць

км

40,0

46,0

60,0
 • загальна рухомість населення на міському транспорті

поїздок на 1 мешканця

110

130

170

11.

Водопостачання:
 • сумарний відпуск води

тис. м3/добу

26,2

40,35

45,08
 • потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС)

тис. м3/добу

100,0

100,0

100,0
 • джерело водопостачання, що використовуються
Поверхневі води Феодосійсь-

кого, Фронтового водосховищ та підземні води Субашського водозабору

Поверхневі води Феодосійсь-

кого, Фронтового водосховищ та підземні води Субашського водозабору

Поверхневі води Феодосійсь-

кого, Фронтового водосховищ та підземні води Субашського водозабо

ру

12.

Каналізація:
 • загальне надходження стічних вод

тис. м3/добу

21,85

33,89

37,84
 • потужність каналізаційних очисних споруд

тис. м3/добу

42,0

35,0

38,013.

Санітарна очистка території
 • об’єми побутового сміття

тис.

м3/добу

тис. т/рік148,6

27,3133,3

24,5


155,8

28,6

 • удосконалені звалища

од./га

1/21,5

1/21,5

1/11,5
 • сміттепереробне підприємство

од./

тис.т/рік

-

-

1/30,014.

Електропостачання
 • річне споживання електроенергії

млн. кВт х годин

 200,00

146,8

274,2
 • загальне навантаження

тис. кВт

-

35,0

62,1

15.

Теплопостачання
МВт

(Гкал/рік)

240,4

(207,2)

174,8

(150,3)

229,97

(197,7)
 • подача тепла , всього

МВт

(Гкал/рік)

77,3

(66,6)

158,9

(136,7)

209,1

(179,8)

16.

Газопостачання
споживання газу, (житлово-комун. сектор), всього

млн. м3/рік

102,6

79,6

134,5
 джерела газопостачання:
 • ГРС

одиниць

1

-

2 (1-проект)
 • ГРП, ШРП

одиниць

56

62 (6-проект)

66 (10-проект)

17.

Гідротехнічні заходи
 набережна (капремонт)

км

1,48

0,5

1,98
 берегоукріплення

км

6,2

0,5

6,7
 берегоукріплення (кап. рем.)

км

4,3

2,0

4,3
 пляжі

га/км

28,4/6,25

3,5/3,0

33,5/10,4
 розчистка русел річок, струмків

км

3,1

2,0

11,4
 захист від підтоплення

га

290,0

100,0

890,0
 розчистка існуючих водойм

га

19/35,5

3/4,8

19/35,5
 ліквідація заболочених територій

(Ближні Комиші)

га

142,0

100,0

292,0
 протиерозійні заходи

га

1177,6

38,0

1178,0
 протизсувні заходи

га

683,9

16,0

684,0
 влаштування водойм

шт./ га

-

1/5,25

1/5,25
 засипка пересихаючих струмків

км

-

0,9

1,6
 рекультивація порушених територій

(звалище ТПВ)

га

5,2

5,2

11,0
 проти карстові заходи

га

-

-

20,318

Дощова каналізація
 дощова каналізація

км

63,173
110,0
 насосні станції

об’єкт13
 напірні колектори дощової каналізації

км

-
16
 очисні споруди дощової каналізації

об’єкт

-

4

Примітка:

1/ без найманих працівників статично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб –

підприємців.