asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 27 28

ГСТУ 32.0.08.001-97ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Київ

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО

Харківською державною академією залізничного транспорту (ХДАЗТ) Міністерства транспорту України(кафедрою“Експлуатація та ремонт рухомого складу”,галузевою науково-дослідною лабораторією“Управління технічною експлуатацією та ремон-том тягового рухомого складу”)
ВНЕСЕНО

Головним управлінням науково-технічної політики та безпеки транспорту Міністерства транспорту України
^ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства транспорту України від 10.05.99 р. № 244
В цьому стандарті реалізовані норми Закону України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 р. № 274/96–ВР
^ 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4 РОЗРОБНИКИ:

Е.Д. Тартаковський, академік ТАУ, зав. кафедрою, професор, доктор техн. наук (керівник теми); А.Г. Теслик, канд. техн. наук, доцент (відповідальний виконавець); В.Г. Пузир, канд. техн. наук, зав. ГНДЛ
5 ЗАРЕЄСТРОВАНО

Українським науково – дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України 11.01.2000 р. за № 804/200373
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства транспорту України

Зміст

С.

1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 3

3 Визначення 4

4 Підготовка до поставлення продукції на виробництво, функції сторін, складання та розгляд заявок 5

4.1 Загальні положення 5

4.2 Функції замовника 7

4.3 Функції розробника 8

4.4 Функції виробника 9

4.5 Функції споживача 10

4.6 Підготовка до поставлення продукції на виробництво 11

5 Замовлення на розроблення продукції, розгляд замовлення, вирішення організаційних питань, прийняття рішень щодо розбіжностей, збереження документації 14

5.1 Порядок створення замовлення 14

5.2 Порядок розгляду замовлення 16

5.3 Порядок вирішення організаційних питань 16

5.4 Порядок прийняття рішень у випадках розбіжностей 17

5.5 Порядок оформлення справ 18

5.6 Порядок збереження справ 19

5.7 Порядок збереження документації 19

6 Розроблення, узгодження і затвердження технічних завдань 21

6.1 Розроблення ТЗ 21

6.2 Узгодження та затвердження ТЗ 22

7 Розроблення іншої технічної документації для створення нової продукції і освоєння її виробництва 24

7.1 Вимоги до розроблення конструкторської документації 24

7.2 Стадії та етапи розроблення технічної документації 25

7.3 Порядок розроблення технічної пропозиції 26

7.4 Порядок розроблення ескізного проекту 26

7.5 Порядок розроблення технічного проекту та його затвердження 27

7.6 Порядок розроблення іншої робочої конструкторської документації 28

7.7 Вимоги до експертизи технічної документації 30

8 Організація виготовлення дослідних зразків (партій) продукції 31

8.1 Порядок виготовлення дослідних зразків (партій) продукції 31

8.2 Контроль виготовлення дослідних зразків (партій) продукції 33

8.3 Порядок проведення авторського нагляду 33

9 Проведення випробувань та приймання дослідних зразків (партій) продукції 34

9.1 Організація випробувань 34

9.2 Порядок включення зразків у дослідну експлуатацію 37

9.3 Порядок приймання дослідних зразків у постійну експлуатацію 38

9.4 Особливості проведення випробувань продукції одиничного виробництва 43

10 Поставлення продукції на виробництво 43

10.1 Порядок підготовлення виробництва 43

10.2 Порядок виготовлення установчої серії 44

10.3 Порядок випробування установчої серії 44

10.4 Порядок внесення змін у документацію за результатами виготовлення та випробувань установчої серії 46

10.5 Підготовлення продукції на експорт 46

10.6 Умови невиготовлення установчої серії 46

10.7 Порядок роботи постійнодіючої комісії 47

11 Розроблення та поставлення на виробництво продукції несерійного призначення 48

11.1 Підстава для проведення робіт 48

11.2 Порядок виготовлення продукції та проведення випробувань 49

11.3 Порядок приймання продукції 49

12 Освоєння виробництва запасних частин та комплектуючих виробів 49

12.1 Підстава для проведення робіт, організація підготовлення виробництва 49

12.2 Технологічне підготовлення виробництва 51

12.3 Виробництво та випробування установчої серії 51

13 Передача виробництва продукції з одного підприємства – виробника на інше, організація виробництва на іншому підприємстві 53

13.1 Порядок передачі виробництва продукції на інше підприємство 53

13.2 Порядок виготовлення та випробування продукції після передачі її виробництва на інше підприємство 54

14 Модернізація, модифікування та удосконалювання продукції за результатами її експлуатації 55

14.1 Умови модернізації, модифікування та удосконалювання продукції 55

14.2 Вимоги до розроблення продукції 56

14.3 Порядок організації випробувань зразків (партій) продукції 57

14.4 Порядок підготовлення документації 57

14.5 Порядок нагляду за продукцією 58

15 Планування та фінансування робіт з поставлення продукції на виробництво 59

15.1 Підстави для планування робіт 59

15.2 Підстави для фінансування робіт 60

15.3 Порядок розгляду планування та фінансування робіт 60
Додаток А

Форми заявки на розроблення і освоєння (поставлення на виробництво) продукції, висновків та вимог до неї ………………


62

Додаток Б

Перелік найважливіших видів продукції, заявки на розроблення яких затверджуються Міністерством транспорту України .……...


66

Додаток В

Перелік важливих видів продукції, заявки на розроблення яких затверджуються керівництвом Укрзалізниці………………………


67

Додаток Г

Форма технічного завдання ………………………………………..

68

Додаток Д

Форма протоколу розгляду технічного завдання …………………

74

Додаток Е

Форма протоколу розгляду технічного (ескізного) проекту ……..

75

Додаток Ж

Форма експертного висновку ………………………………………

76

Додаток И

Форма акта приймання комісією дослідного (головного) зразка (дослідної партії) продукції, виробу одиничного виробництва…..


77

Додаток К

Форма титульного листа програми і методики експлуатаційних випробувань ………………………………………………………….


78

Додаток Л

Форма титульного листа протоколу експлуатаційних випробувань…………………………………………………………..


79

Додаток М

Форма акта про результати експлуатаційних випробувань ………

80

Додаток Н

Форма повідомлення про готовність дослідного (головного) зразка (дослідної партії) або вироба одиничного виробництва до пред’явлення приймальній комісії …………………………………81

Додаток П

Форма протоколу приймальних випробувань …………………….

82

Додаток Р

Форма акта приймання комісією дослідного зразка (дослідної партії) продукції, виробу одиничного виробництва…………….…


83

Додаток С

Форма наказу про поставлення нової продукції на виробництво...

84

Додаток Т

Форма протоколу приймання установчої серії (першої промис-лової партії) нової продукції за результатами кваліфікаційних випробувань …………………………………………………………85^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України
Порядок разработки и постановки продукции на производство для нужд железнодорожного транспорта в системе Министерства транспорта Украины
Чинний від 2000–03–01следующая страница >>