asyan.org
добавить свой файл
1
В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої організації можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:

  • відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;

  • мають необхідні споживчі властивості;

  • відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;

  • відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;

  • пропонуються покупцеві продукцію чи послуги за конкурентоспроможними цінами;

  • обумовлюють одержання прибутку.

Як цього досягти? Міжнародні стандарти серії ISO 9000 дають однозначну відповідь на це питання - на підприємствах необхідно створювати системи управління якістю (quality management system), котрі є сукупністю організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, що необхідні для здійснення загального управління якістю.

^ Система управління якістю (СУЯ) підприємства будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції або надання послуг незадовільної якості.

СУЯ підприємства значно впливає на результати цінової і нецінової конкуренції та забезпечує можливість зниження собівартості виробленої продукції і послуг. СУЯ здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне, попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяльності компанії. СУЯ орієнтується на виявлення причин дефектів і недопущення їх у майбутньому фахівцями всіх сфер виробництва на підприємстві.

СУЯ дає впевненість вищому керівництву в тому, що діяльність підприємства близька до оптимальної і забезпечує керованість характеристиками продукції чи послуг, які надаються. Наявність у підприємства ефективної СУЯ дозволяє реагувати на різні вимоги ринку, забезпечити запас стійкості підприємства та завойовувати нові ринки.

^ Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП).

На сьогоднішній день глобалізація ринку харчової продукції призвела до необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів харчування і зменшення ризиків їхнього негативного впливу на здоров’я людини. Для того, щоб українські підприємства одержали конкурентні переваги на ринку, їм необхідно впроваджувати передові розробки по забезпеченню безпечності продуктів харчування. Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію.

До основних переваг, які надає підприємству розроблення та запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), можна віднести:

- можливість контролю безпечності протягом усього циклу виробництва харчової продукції;

- здійснення моніторингу у критичних точках технологічного процесу у режимі реального часу;

- чітке розподілення відповідальності персоналу за безпечність продукції підприємства;

- підвищення довіри споживачів та операторів ринку до безпечності продукції підприємства за рахунок наявності задокументованих доказів контролю за процесами;

- можливість ефективно використовувати ресурси за рахунок переходу від коригувальних до запобіжних заходів щодо безпечності харчових продуктів;

- додаткові переваги для участі у європейській та міжнародній торгівлі;

- підвищення репутації підприємства та його інвестиційної привабливості;

- зменшення кількості аудитів та інспекційних контролів, які проводять на підприємстві сторонні організації.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що в умовах сучасної ринкової економіки для успішної роботи на ринку харчових продуктів будь-якому підприємству необхідно постійно вдосконалювати якість продукції, покращувати її властивості, намагатися знизити собівартість продукції за рахунок впровадження новітніх технологій, а не за рахунок зниження якості продукції. Це зумовлює необхідність впровадження передових систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів , що базуються на принципах НАССР.