asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Вірогідність і межі сегментування світового автомобільного ринку

Практичне застосування функції стану ринку буде дещо спрощеним, якщо виділити головні сегменти автомобільного ринку в географічному розрізі та по основних моделях.

Із практики відомо, що кон’юнктура сегментів автомобілів за різним цільовим призначенням та первинного і вторинного ринків має суттєві відмінності. Отже доцільно їх розглядати окремо. Для більшої точності обмежимося сегментом нових автомобілів (відносно цього сегменту найбільш впорядковані дані). Крім того, з усіх нових автомобілів виділимо легкові автомобілі, оскільки саме легкові автомобілі є домінуючими в структурі автомобільного ринку. Це можна підкріпити на основі даних з табл. 2.1, побудованої згідно [1, с.112].

Таблиця 2.1

Питома вага сегменту легкових автомобілів на світовому автомобільному ринку нових автомобілів [1, с.112]

Тип автомобіля

2002

2006

зміна, млн. шт.

зміна,
%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

Легкові

46,73

84,20

49,9

84,91

+ 0,82

+ 0,71

Інші

8,77

15,80

19,31

15,09

- 0,32

- 0,71

Всього

55,5

100

69,21

100

+ 0,5

х


Дані, які наведені в таблиці 2.1, вказують на те, що сегмент легкових автомобілів становить близько 85% всього світового ринку нових автомобілів. Більше того, питома вага даного сегменту проявляє деяку тенденцію до зростання. Тому тенденції кон’юнктури сегменту легкових автомобілів будуть мати визначальний вплив на кон’юнктуру світового автомобільного ринку в цілому.

Автомобільний ринок має ряд особливостей, які роблять його олігопольним, на що вже зверталась увага вище. Основні фактори, які обмежують число виробників автомобілів, – це, насамперед, відносно низька норма прибутку, існування митних бар’єрів, значна цінова конкуренція та конкуренція якості. Як наслідок, світовий ринок автомобілів у даний час представлений обмеженим числом компаній і фактично сформований [2, 163]. При цьому, якщо в 90-ті роки 70% світового автомобільного ринку контролювали півтора десятка компаній, то сьогодні провідних виробників залишилося всього шість: американські General Motors і Ford, німецька Volkswagen, японська Toyota, німецько-американська DaimlerChrysler і франко-японська Renault-Nissan [92, с.118]. Виконані згідно [92, с.119] розрахунки, представлені в графічному вигляді на рис. 2.1.Рис. 2.1. Найбільші компанії на світовому автомобільному ринку станом на 2006 рік [92, с.119]
Як можна побачити з рисунка 2.1, у цьому році вперше за останні 75 років лідером продажів стала Toyota. Головние звинувачення, що закидається американськими компаніями до японських конкурентів – штучне заниження курсу національної валюти – ієни, що робить їх продукцію дешевше. Крім того, у США вважають, що азіатські ринки поки що недостатньо відкриті для американських товарів, та автомобілевиробники відчувають це найгостріше.
Згідно статистики, частка японських автомобілевиробників на американському ринку збільшується 14-й місяць підряд, у той час як General Motors і Ford Motor терплять мільярдні збитки і закривають заводи. За підсумками III кварталу 2006 р. сумарні збитки цих трьох компаній склали 7,4 млрд. дол. В рамках реструктуризації General Motors скоротив виробництво на 10% в другій половині 2006 р., Ford – на 16%, Chrysler – на 17%. При цьому продажі одного тільки Toyota Motor за підсумками вересня 2006р. виросли на 20%. Особливу заклопотаність американських конкурентів компанії викликає 36-процентне зростання попиту на японські пікапи і мінівени, які завжди вважалися "коником" детройтськіх автогігантів.

Тим не менш, вищеназвані виробники досі контролюють загалом 57% всього автомобільного ринку, а перші 11 виробників займають ринкову частку в 80% (додаток А). Зауважимо, що згідно різних джерел числові дані дещо різняться, але загальна картина практично лишається такою, як представлено в додатку А. Такі виробники як Peugeot, Fiat, південнокорейська Hyundai або японська Honda і Mitsubishi займають з деяким відхиленням до 3% і менше світового ринку [2, c. 45]. Українські виробники лишаються за межами перших чотирьох десятків, а такий потужний в рамка СНД виробник як ВАЗ у світовому автомобільному ринку займає 16 позицію з ринковою часткою близько 1,2% [2, c. 45].

Решта компаній-виробників автомобілів можуть відігравати більш помітну роль на локальних ринках, проте достатньо коректно в першому наближенні розглядати тільки шість найбільших марок (55% ринку), а для більш точного розгляду слід додати ще п’ять найбільш крупних компаній автомобілебудівників другого ешелону. При врахуванні перших одинадцяти автомобільних компаній ступінь охоплення ринку буде становити 80%.

Важливим є поділ ринку на географічні сегменти, з огляду на те, що в світовому масштабі слід очікувати суттєвих відмінностей в цінах на одну й ту ж саму модель у різних країнах, так як у наявності всі виділені в п.2.1 чинники, що зумовлюють диференціацію цін.

В географічному відношенні весь світовий ринок розподіляється в основному між США, Європою та Південно-Східною Азією. На решту регіонів припадає досить мала частка. Про це свідчать показники табл. 2.2, розраховані згідно сумарних даних продажів по регіонам [1, 2, 33].
Таблиця 2.2

Регіональний розподіл світового автомобільного ринку (сегмент – нові легкові автомобілі) [1, 2, 33]

Регіон

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

млн. шт.

%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

млн. шт.

%

США

17,1

38,6

16,8

35,9

16,8

35,3

17,4

35,2

17,0

33,2

16,6

31,7

16,3

30,7

Європа

13,5

30,5

14,4

30,8

14,2

29,9

15,3

29,5

15,2

29,7

15,4

29,4

16,0

30,1

Південно-

7,2

16,2

7,4

15,8

9,6

20,2

10,6

21,5

11,9

23,3

12,6

24,1

12,1

22,7

Східна Азія

Інші країни

6,5

14,7

8,2

17,4

7,0

14,6

6,8

13,8

7,1

13,8

7,7

14,7

8,8

16,6

Всього

44,3

100

46,7

100

47,6

100

50,1

100

51,2

100

52,3

100

53,1

100


Дані табл.2.2 вказують на те, що світовий автомобільний ринок має чіткий географічний розподіл: найбільший ринок – автомобільний ринок США, на другому місці Європа (Європейський Союз), на третьому – Південно-Східна Азія (даний ринок на 90% складається з китайського та японського автомобільних ринків). Решта регіонів, не говорячи вже про окремі країни, сумарно займають менше 17% загальносвітового автомобільного ринку. І хоча дані, які наведені в табл. 2.2, стосуються сегменту легкових автомобілів, врахування вантажних та інших автомобілів, слід сподіватись, не змінить географічного розподілу автомобільного ринку, оскільки легкові автомобілі становлять переважаючу частку всього автомобільного ринку. Крім того, розподіл у географічному відношенні ринку вантажних автомобілів не повинен суттєво відрізнятися від розподілу легкових автомобілів, хоча досить точних даних не можна навести через відсутність їх у загальнодоступних джерелах. Якщо розглянути тенденції у відношенні географічного розподілу світового автомобільного ринку, то слід відзначити, що питома вага як США, так і країн ЄС останні роки фактично є незмінною (слабка тенденція до зниження). Але більш помітною є тенденція до росту питомої ваги автомобільного ринку Південно-Східної Азії (як буде уточнено далі) в основному за рахунок автомобільного ринку Китаю та зменшення питомої ваги інших країн (рис. 2.2.).Рис. 2.2. Динаміка географічного розподілу світового автомобільного ринку [1, 2, 33]
Ситуація, яка відображена на рис. 2.2, говорить про те, що найбільш динамічно зростає автомобільний ринок Південно-Східної Азії, тому принципово можливий переділ світового автомобільного ринку за рахунок захоплення його частки тими чи іншими виробниками, насамперед названого регіону. Водночас існує думка, що даний регіон зможе вийти на лідируючі позиції в регіональному розподілі світового автомобільного ринку [165], на наш погляд викликає серйозні заперечення, які подальше будуть обґрунтовані більш детально при розгляді Південно-Азійського автомобільного ринку.

Якщо розглядати ситуацію на світовому автомобільному ринку в цілому, то слід відзначити, що після спаду, який тривав до 2002 року включно, 2003-2005 роки для виробників автомобілів виявилися успішними. Загальний обсяг виробництва і продажів автомобілів в світі в 2003 році склав близько 56 млн. штук, що приблизно на 1% більше ніж в 2002 році (55,5 млн. шт.), в 2004 році ріст автомобільного ринку склав майже 5% (60,0 млн. шт.), а у 2005 - 3% (64,66 млн. шт.). При цьому, обсяг виробництва і продажів легкових автомобілів (включаючи пікапи і всюдиходи) виріс з 47 млн. 560 тис. штук в 2003-му році до 50 млн. 110 тис. штук в 2004-му році та 51 млн. 210 тис. штук у 2005-му [1, c. 111]. Лідерами виробництва автомобілів у 2005 році залишались США (вироблено 11947 тисяч), Японія (10725 тисяч), Німеччина (5757 тисяч), Китай (5270 тысяч). Останній мав один з найвищих приростів виробництва автомобілів у 2005 році – 15%, та, цілком ймовірно, що незабаром Китай стане третім у світі виробником автотранспортної техніки, випередивши за цим показником Німеччину (http://www.volgabiz.ru/arh/06/05/28.php). Активне зростання спостерігалось і у 2006 та 2007 роках.

Таким чином, кон’юнктура світового ринку автомобілів визначається тенденціями автомобільних ринків трьох географічних регіонів: США, Європи та Південно-Східної Азії (Японія-Китай). З іншого боку, кон’юнктура світового автомобільного ринку може бути відслідкована по 6-10 найбільших виробниках автомобілів, які виділені вище. Слід сподіватись, що такий регіональний розподіл світового автомобільного ринку та його розподіл між виробниками збережуться і у майбутньому.

В завершення загального огляду світового автомобільного ринку необхідно вказати на ще одну важливу характеристику будь-якого ринку, зокрема й автомобільного, на ступінь його насичення. При цьому під насиченням ринку розуміється такий його стан, коли кількість товару, в даному разі автомобілів на 1000 населення, досягла рівноваги, тобто встановилася на рівні, зумовленому економічними чинниками. Якщо ж внаслідок різних причин даний показник встановлений на нижчому рівні (така ситуація є типовою для всіх постсоціалістичних країн, у тому числі й України), то автомобільний ринок є далеким від рівноваги оскільки існує високий потенціал для його розвитку. А це, в свою чергу, зумовлює інший, ніж у ринках, близьких до насичення, пріоритет впливу кон’юнктуроутворюючих чинників, про що мова буде йти в подальшому.

В табл. 2.3 наведено рейтинг країн світу за кількістю автомобілів на 1000 населення, який складено „РБК.Рейтинг” на основі звітів спеціалістів статистичної служби ООН (джерело: http://rating.rbc.ru/).
Таблиця 2.3

Наявність автомобілів у населення (на 1000 осіб)з/п

Країна

Кількість автомобілівз/п

Країна

Кількість автомобілів

1

США

765

12

Португалія

537

2

Люксембург

686

13

Ісландія

522

3

Малайзія

641

14

Германія

519

4

Австралія

619

15

Норвегія

494

5

Мальта

607

16

Бельгія

484

6

Італія

566

17

Іспанія

471

7

Франція

565

18

Кіпр

450

8

Канада

563

19

Ліван

434

9

Нова Зеландія

560

20

Великобританія

426

10

Австрія

558

53

Росія

156

11

Японія

543

65

Україна

98


У рейтингу кількості автомобілів на 1000 населення, складеному на основі звітів фахівців статистичної служби ООН, перше місце вже довгі роки з незмінною постійністю займають Сполучені Штати Америки з показником за станом на початок XXI століття на рівні понад 3 автомобілів на кожних чотирьох американців. Подібного показника за кількістю машин на душу населення не досягла жодна інша країна світу.

Японія, являючись потужним експортером автомобілів, знаходиться лише на одинадцятому місці рейтингу з показником 543 автомобілів на тисячу японців. Найбільші автомобільні держави Європи - Германія, Великобританія і Франція - займають 14-ту , 20-ту і 7- му позиції відповідно.

Примітно, що майже вся решта країн у першій двадцятці – це держави, які самі машини не виробляють, а тільки імпортують. Друге місце зайняв Люксембург з показником 686 машин на тисячу осіб, третя позиція у Малайзії – 641 автомобіль на тисячу жителів. Четверте і п’яте місця у Австралії і Мальти, де також відсутнє власне автомобілевиробництво. Ці перші п'ять країн – США, Люксембург, Малайзія, Австралія і Мальта – є тими державами, в яких на кожних 10 осіб приходиться більше 6 машин. У Східній Європі кращі справи із забезпеченням автомобілями в Словенії, Чехії і Естонії – 22, 24 і 27 місця загальносвітового рейтингу з показниками 413, 399 і 353 автомобіля на тисячу жителів відповідно. Росія знаходиться 53-й позиції з показником 156 автомобілів на душу населення – дві машини на кожних тринадцять жителів. В першу сотню з колишніх радянських республік потрапили ще тільки Україна (65 місце і 98 машин на 1000 населення), Азербайджан (80 місце і 51 машина на тисячу осіб), Молдавія (82 місце і 49 автомобілів на 1000 жителів).

Найбільш густонаселена країна світу – Китай – не дивлячись на те, що автомобільний ринок в цій країні швидко зростає як за рахунок зростання експорту, так і за рахунок зростання власного виробництва, поки не змогла в належній мірі забезпечити власне населення автомобільним транспортом. За даним показником ця країна знаходиться на 109-ій стрічці рейтингу з рівнем 10 машин на тисячу населення, іншими словами, один автомобіль на сто жителів.

Характерно, що за показником кількості машин на тисячу громадян такі країни як Японія і Німеччина не входять до п’ятірки лідерів. Автовиробники цих держав, як засвідчують експерти, працюють в основному на експорт, і велика частина виготовлених ними машин поставляється такому крупному споживачу як США. Volkswagen, DaimlerChrysler, BMW близько 40% своєї продукції експортують за рубіж, а основна частина виробництв японських і німецьких концернів знаходиться за межами Японії і Німеччини.

Підсумовуючи аналіз табл. 2.3, можна зробити висновок, що показником „насичення” автомобільного ринку слід вважати кількість автомобілів на 1000 населення на рівні 350-400 автомобілів. Саме такий показник мають усі країни з ринковою економікою і розвинутим автомобільним ринком, який функціонує вже тривалий час.

Для решти країн, у тому числі й України, характерною рисою слід вважати значне зростання ринку при будь-якому рості платоспроможного попиту населення, що дозволяє припустити більш сильну залежність кон’юнктури автомобільних ринків даних країн від чинників, які визначають платоспроможний попит населення.

Перейдемо тепер до аналізу найбільших у географічному відношенні сегментів світового автомобільного ринку, так як тенденції на регіональних ринках і їх структура можуть суттєво відрізнятися.следующая страница >>