asyan.org
добавить свой файл
1 2

ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Цикл виробничого навчання

Методичні вказівки

Для ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОботи

2010

ЗМІСТ

1

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ………………………………………………..

3

2

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………………

4

2.1

Тиульиний аркуш дипломної роботи…………………………..…...

4

2.2

Завдання на дипломну роботу……………………………………….

4

2.3

Зміст…………………………………………………………………….

4

2.4

Вступ………………………………………………….……………......

5

2.5

Основна частина……………………………………………...............

5
РОЗДІЛ І Заступання на чергування…………………………….…...

5
1.1. Приймання чергування……………………………………………

5
1.2. Дотримання вимог щодо службових приміщень……….………

5
РОЗДІЛ ІІ Несення служби в черговому караулі ……………………

6
2.1. Виконання обов'язків особовим складом внутрішнього наряду чергового караулу під час несення служби…………………………..


6
2.2. Знання обов'язків пожежника рятувальника…………………….

6
РОЗДІЛ ІІІ Дії пожежного-рятувальника під час виконання оперативних завдань……………………………………………………


7
РОЗДІЛ ІV Організація зв’язку в підрозділі…………………………

РОЗДІЛ V Здача чергування………………………………………….

8

8

2.6

ВИСНОВКИ……………………………………………………………

8

2.7

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..………….

8

3

Додатки…………………..……………………………………….…….

9

3.1

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…..………..….

10

3.2

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ…………………..…………………..………….

10

3.3

НУМЕРАЦІЯ………………………………………………..………….

10

3.4

ФОРМУЛИ…………………………………………………..………….

11

3.5

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРАСТАННІ ДЖЕРЕЛА…………………………………………


12
^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Дипломну роботу за професією 5161 «Пожежний-рятувальник» 4223 «Радіотелефоніст» курсанти та учні виконують на завершальному етапі навчання. Мета дипломної роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань курсантів та учнів, застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних, виробничих та й інших завдань; розвитку навичок самостійної роботи.

Курсант, учень обирає тему та отримує завдання для виконання дипломної роботи, визначену циклом виробничого навчання у керівника дипломної роботи.

Керівниками дипломних робіт призначаються наказом по училищу викладачі циклу виробничого навчання та майстри виробничого навчання.

Теми дипломних робіт затверджуються в начальником училища.

Дипломну роботу необхідно подавати у вигляді спеціально підготовленого рукопису, до якого додати відгук керівника.
У відгуку на дипломну роботу керівник дає оцінку проведеного дослідження за такими напрямками:

 • практична значимість;

 • відповідність змісту роботи завданню;

 • якість оформлення роботи.


Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні державної кваліфікаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Результати захисту дипломної роботи визначають оцінками початкового, середнього, достатнього або високого рівня.

Результати захисту дипломних робіт оголошують у той самий день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Рішення державної кваліфікаційної комісії про оцінку знань, виявлених під час захисту дипломної роботи, приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Курсанта, учня, який під час захисту дипломної роботи отримав оцінку початкового рівня (1, 2, 3), відраховують з училища і йому видають академічну довідку встановленого зразка.

^ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна містити:

 1. Титульний аркуш.

 2. Завдання на дипломну роботу;

 3. Зміст дипломної роботи;

 4. Вступ дипломної роботи;

 5. Основну частину (розділи І, ІІ, ІІІ, ІV,V);

 6. Висновок дипломної роботи;

 7. Список використаних джерел;

 8. Додатки.
 1. Титульний аркуш дипломної роботи

Титульний аркуш дипломної роботи містить:

 1. Найменування навчального закладу;

 1. Назва циклу, циклової комісії;

 2. Назву дипломної роботи;

 3. Шифр і найменування професії;

 4. Прізвище, ім'я, по батькові автора;

 5. Посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

 6. Місто і рік.

Титульний аркуш і завдання на дипломну роботу курсанти, учні отримують у керівника дипломної роботи на циклі виробничого навчання або циклової комісії виробничого навчання (додаток 1, 2).
^ 2. Завдання на виконання дипломної роботи

Завдання на виконання дипломної роботи курсант, учень, отримує у керівника та заповнює в його присутності, після чого затверджує у начальника циклу або циклової комісії.
^ 3. Зміст дипломної роботи

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

^ 4. Вступ дипломної роботи

Розкриває сутність і стан завдання дипломної роботи та її значення, підстави та вихідні дані обраної теми.
5. Основна частина

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. В основному тексті кожного розділу потрібно висвітлити передмову його сутності. У кінці кожного розділу формулюють висновки.
Розділ І
Заступання на чергування


  1. Приймання чергування

 • приймання техніки відповідно до номера оперативної обслуги (дивитись по завданню);

 • приймання пожежно-технічного обладнання (дивитись по завданню) та вимоги правил безпеки праці до цього ПТО;

 • проведення перевірки № 1 апаратів захисту органів дихання;

 • порядок постановки апаратів захисту органів дихання в оперативну обслугу.

 • виготовити плакат на аркуші формату А-1 «Розташування пожежно-технічного обладнання на автоцистерні» відповідно до номера оперативної обслуги;

 • приймання службових приміщень пожежно-рятувальної частини та вимоги правил безпеки праці до цих приміщень (окремо додати план-схему службових приміщень ПРЧ на аркуші формату А-4);


^ 1.2. Дотримання вимог безпеки праці щодо службових приміщень пожежно-рятувального підрозділу

 • порядок утримання приміщень;

 • організація опалення приміщень;

 • вимоги до освітлення приміщень;

 • порядок провітрювання приміщень.


Розділ ІІ
^ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ В ЧЕРГОВОМУ КАРАУЛІ
2.1. Виконання обов'язків особовим складом внутрішнього наряду чергового караулу під час несення служби

 • призначення у внутрішній наряд пожежного-рятувальника (старшого пожежного);

 • порядок виконання обов'язків днювальним по гаражу;

 • порядок виконання обов'язків постовим біля фасаду підрозділу;

 • порядок допуску у службові приміщення осіб, які не належать до складу пожежно-рятувальної частини;

 • дії постового біля фасаду в разі звернення до нього сторонньої особи з повідомленням про надзвичайну подію;

 • дії днювального по гаражу в разі звернення до нього сторонньої особи з проханням взяти на деякий час совкову лопату або пожежний лом для виконання роботи за межами пожежно-рятувального підрозділу;

 • дії постового біля фасаду в разі звернення до нього сторонньої особи з повідомленням про пожежу, у випадку коли один автомобіль в складі відділення вже знаходиться на виїзді;

 • порядок та випадки подачі сигналу «Тривога» в пожежно-рятувальній частині;

 • коли караул вважається готовим до виїзду за сигналом «Тривога»;

 • порядок дій особового складу відділення у разі отримання сигналу «Тривога».


^ 2.2. Знання обов'язків пожежника-рятувальника

 • під час гасіння пожежі;

 • під час оперативного розгортання;

 • під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • під час розвідки пожежі;

 • під час роботи в захисних дихальних апаратах;

 • під час виконання обов'язків на посту безпеки.РОЗДІЛ ІІІ
^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ


 • вирішальний напрямок на пожежі та його принципи;

 • мета та завдання розвідки;

 • виготовити плакат на аркуші формату А-1 «Місце події» відповідно до завдання;

 • розписати алгоритм дій пожежного-рятувальника відповідно до табеля обов'язків оперативної обслуги, для свого варіанту завдання;

 • порядок проведення оперативної перевірки апаратів захисту органів дихання*;

 • обов'язки постового на посту безпеки ГДЗС*;

 • проведення розрахунків тривалості роботи в апаратах захисту органів дихання*;

 • заповнення зразка сторінки журналу обліку роботи ланки ГДЗС*;

 • порядок проведення оперативних дій щодо рятування потерпілих на воді*;

 • порядок проведення оперативних дій щодо рятування потерпілих на льоду*;

 • порядок проведення оперативних дій щодо рятування потерпілих, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду*;

 • вимоги правил безпеки праці під час виконання оперативного завдання;

 • дії особового складу відділення в залежності від стану потерпілого (ознаки клінічної, біологічної смерті людини, способи транспортування потерпілого, винесення із задимленого середовища, звільнення із автомобіля при ДТП, рятування потопаючого і т.п.);

 • порядок надання першої медичної допомоги потерпілому (за завданням);

 • порядок згортання сил і засобів та повернення в пожежно-рятувальну частину після ліквідації надзвичайної події.


Примітка: * - пункти виконуються виходячи із умови завдання.
Розділ IV


следующая страница >>