asyan.org
добавить свой файл
1
Відомості про фізичну особу – потенційного поручителя за

кредитною операцією суб’єкта господарської діяльності – корпоративного клієнта АТ «Укрексімбанк»

Загальні відомостіПІБ позичальника

Прізвище
Ім’я
По батькові


Стать
 • Чоловік

 • ЖінкаКонтактна інформація

Телефон домашній/стаціонарний контактний
^ Телефон робочий
Телефон мобільний
^ Адреса електронної пошти (e-mail)


Дата народження

^ Дата народження


Місце народження

Країна, область, район, місто, селище


Громадянство
 • Україна

 • Інша країна

_______________(назва країни)Резидентність
 • Резидент

 • НерезидентПаспортні дані

Серія та номер паспорта
^ Ким виданий
Коли виданий


Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний номер платника податку


Адреса реєстрації

^ Область, район, місто/село, вулиця, будинок, корпус, квартира
Дата реєстрації
Тип реєстрації

 • Тимчасова

 • ПостійнаАдреса фактичного місця проживання

Область, район, місто/село, вулиця, будинок, корпус, квартира
^ Строк проживання за вищезазначеною адресою


Сімейний стан
 • Одружений / заміжня

 • Неодружений / Незаміжня

 • Проживаю однією сім’єю без укладення шлюбу

 • Розлучений / Розлучена

 • Вдівець / Вдова

 1. А

Відомості про чоловіка/дружину

ПІБ чоловіка/дружини
^ Дата та місце народження
Адреса реєстрації
^ Адреса фактичного місця проживання
Контактні телефони (домашній, робочий, мобільний)
^ Місце роботи
Посада


^ Поточна заборгованість перед іншими фінансово-кредитними установами
Найменування кредитора

Мета кредиту

^ Загальна сума кредиту

Залишок заборго-

ваності

Строк кредиту

Процентна ставка

Розмір щомісячного платежу

Кількість пролонгацій/реструктуризацій

^ Кількість та строк прострочених зобов’язаньАктиви

Нерухоме майно

 • Квартира

 • Приватний будинок

 • Земельна ділянка

 • Нежитлова нерухомістьАдреса
Вартість
Вид власності


 • Приватна власність

 • Спільна власність (часткова, сумісна)

Наявність обтяження

 • Так

 • Ні

 • Квартира

 • Приватний будинок

 • Земельна ділянка

 • Нежитлова нерухомістьАдреса
Вартість
Вид власності

 • Приватна власність

 • Спільна власність (часткова, сумісна)

Наявність обтяження

 • Так

 • Ні
Автотранспорт

^ Марка автомобіля

Рік випуску

Ринкова вартість

Наявність обтяження

(так/ні)

Інші активи

Тип активу

 • Цінні папери

 • Банківський вклад

 • Банківські метали

 • Інше

Сума (оціночна вартість)


^ Власність у підприємствах (фізичної особи та дружини/чоловіка)Назва підприємства

^ Код ЄДРПОУ

% внеску

Сума внеску

^ Кредитна історіяКредитор

Сума кредиту

^ Мета кредиту

Дата погашення

Погашено: (Вчасно, достроково, з прострочками)


Додаткові відомості
Участь у судових процесах на даний момент?

 • не беру участь

 • беру участь як позивач

 • беру участь як відповідач

 • беру участь як третя особа

 • Інше __________________
Ви або члени Вашої сім’ї (чоловік/дружина, діти) притягалися до кримінальної відповідальності?

 • так

 • ні
Чи є у Вас прострочені борги?

 • так

 • ні
Чи є серед членів Наглядової ради банку, Ревізійної комісії банку, Правління банку або інших працівників системи АТ „Укрексімбанк” члени Вашої сім’ї (діти, рідні брати та сестри, батьки, чоловік/дружина)?

 • так (вказати ПІБ, посаду в АТ „Укрексімбанк”, ступінь родинних зв’язків)

____________________________________________________________________________________

 • ніЯ, ___________________________________, засвідчую, що на дату подання цих Відомостей відсутні будь-які переслідування мене з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судові спори, а також не існує судових рішень стосовно обмеження дієздатності. Засвідчую, що вся наведена інформація є достовірною і актуальною на дату подання даних Відомостей, про що засвідчую власноручно.

(підпис )
“____” ________________ 20__ року