asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 12

до Положення про порядок складання

та подання адміністративних даних щодо

діяльності управителями іпотечним покриттям
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”

(Повне найменування управителя іпотечним покриттям)

23697280

(Код за ЄДРПОУ)
Дата виникнення нерегулярних даних: 20.02.2013 р.

Дата складання нерегулярних даних: 20.02.2013 р.

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Дата укладання договору 

Номер договору

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій відповідно до Довідника 7 

Дата прийняття рішення про заміну 

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття 

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення 

іпотечні активи 

інші активи 

про виключення зі складу іпотечного покриття  

про включення до складу іпотечного покриття  

найменування активу 

вартість 

найменування активу 

вартість 

Найменування 

Код за ЄДРПОУ  

1

410 

11 

12 

13 

14 

^ ПАТ «АРЖК»

38040228

19.12.2012

УІП-03/12

15.01.2013

1/4/2013/Т

01130610

18.02.2013

100

0

Іпотечні активи

894 486,72

-

0,00Заступник Голови Правління
(посада) 

_________________
(підпис) 

В.В. Шаповал
(прізвище та ініціали керівника)    М.П.