(грн)
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
^
Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи - платника консолідованого податку на прибуток та його місцезнаходження

__________________________________________________________________________________________________

Поштовий індексТелефон²Моб. тел.²Факс²Е-mail²
5

Код платника податку
за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)


6

______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок)


Показники


Код рядка


Сума

1

2

3

Витрати, з них:

01

Х

у цілому по юридичній особі - платнику консолідованого податку на прибуток

01.1
по відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток

01.2
Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)


02
Податок на прибуток платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період


03
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 02 х рядок 03)


04
Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток³

05
Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 – рядок 05)³

06
1

2

3

Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 04 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


07Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 04 – рядок 07)


08


^ Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів4

Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді платником консолідованого податку на прибуток


09
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 09 х рядок 02)


10
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


11
Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 – рядок 11)


12
^ Самостійне виправлення помилок5

Збільшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 08 – рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 12 – рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 13 додатка(ів) до Розрахунку6)


13
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 14 додатка(ів) до Розрахунку6)


14
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 15 додатка(ів) до Розрахунку6)15
Зменшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 08 Розрахунку рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + від’ємне значення (рядок 12 Розрахунку рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 16 додатка(ів) до Розрахунку6) (абсолютне значення)16
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 13 х 3%)

17
^ Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток³

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік
(рядок 04 + рядок 10)

18
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні – грудні 20____ року та
січні – лютому 20___ року (рядок 18/12)


19Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)
арк.

Додаток(ки) до Розрахунку6
арк.<< предыдущая страница   следующая страница >>