asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Тарифний план «Стандарт Корпоративний»


Послуги (операції)

Значення тарифу

Порядок стягнення

 1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

 1. Відкриття поточного рахунку (крім бюджетних організацій, для яких відкриття поточного рахунку входить у вартість обслуговування) *

 1. в національній валюті

100 грн.

Передплата

 1. в іноземній валюті

100 грн.

Передплата

 1. мультивалютного (одночасно у гривнях та в інвалюті)

100 грн.

Передплата

 1. для формування статутного фонду новостворюваного підприємства

50 грн.

Передплата

 1. Відкриття нового поточного рахунку у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника поточного рахунку – клієнта банку*

50 грн.

Передплата

  1. Закриття поточного рахунку: *

1.3.-а) за ініціативою Клієнта – юридичної особи

150 грн.

Передплата

1.3.-б) у зв’язку з банкрутством, ліквідацією

Входить у вартість відкриття поточного рахунку

-

1.3.-в) за ініціативою Банка

Входить у вартість відкриття поточного рахунку

-

1.3.-г) в іноземній валюті з передачею іншому банку функцій агента валютного контролю

300 грн.

Передплата

  1. Заміна картки із зразками підписів та відбитка печатки (крім бюджетних організацій, для яких заміна картки входить у вартість обслуговування)

25 грн. за кожну заміну

Передплата


* Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки
 1. ^
  Розрахункове обслуговування в національній валюті

 1. Розрахункове обслуговування поточного рахунку в національній валюті

100 грн. *

Договірне списання останнього банківського дня місяця

  1. Розрахункове обслуговування в системі електронних розрахунків «Клієнт –Банк»

80 грн. **

Договірне списання останнього банківського дня місяця

* Якщо проведення операцій по поточному рахунку за документом на паперовому носії не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

** Якщо проведення операцій по системі «Клієнт - Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

  1. Абонентська плата за ведення рахунків клієнта та обробку електронних банківських документів, переданих за допомогою системи «Клієнт – Інтернет – Банк»

2.3. – а) плата при використанні модулю «Internet-банкінг» або модулю «РС-банкінг»*

Згідно окремого тарифного плану на банківське обслуговування за допомогою електронної системи «Клієнт - Інтернет –Банк»

Договірне списання останнього банківського дня місяця

2.3. – б) плата при використанні модулю «Internet-банкінг» та модулю «РС-банкінг» одночасно*

Договірне списання останнього банківського дня місяця

2.3. – в) плата з наданням сервісу «Центр фінансового контролю» (в разі підключення до головної корпорації віддалених підрозділів, філій, дочірніх компаній або інших юридичних осіб)

Договірне списання останнього банківського дня місяця

* ^ У разі переходу клієнта з системи «Клієнт-Банк» на систему «Клієнт-Інтернет-Банк» плата за перший неповний календарний місяць не стягується

 1. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ за документом, що надійшов:

 1. в операційний час на паперовому носії

10 грн.


Договірне списання останнього банківського дня місяця

2.4.1.-б) в операційний час через систему електронних розрахунків «Клієнт - Банк»

10 грн.


Договірне списання останнього банківського дня місяця

 1. в операційний час через електронну систему «Клієнт – Інтернет – Банк»

2 грн.


Договірне списання останнього банківського дня місяця

2.4.1.-г) у післяопераційний час *

0,1% від суми переказу

min 30 грн.

Передплата або договірне списання у день проведення операції

2.4.2.Внутрішньобанківський переказ (у системі АБ «Укргазбанк»)

Входить у вартість розрахункового обслуговування поточного рахунку в національній валюті

-

 1. Інкасування розрахункових документів за дорученням бенефіціара

10 грн.

Передплата

 1. Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів за ініціативою клієнта

25 грн.

Передплата

 1. Надання поточних виписок по поточному рахунку

Входить у вартість розрахункового обслуговування поточного рахунку в національній валюті

-


 1. Оформлення розрахунково-касових документів та векселів

15 грн.

Передплата або договірне списання в день проведення операції

* Платежі в операційний час приймаються до 16.00, у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00.

 1. Касове обслуговування в національній валюті

 1. Видача готівки:

 1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:

1,0 % від суми, що видається, min 10 грн.

Передплата або договірне списання у день проведення операції

 1. Видача готівки без попередньої заявки *

1,5 % від суми, що видається min 10 грн.

Передплата або договірне списання у день проведення операції

 1. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок **:

 1. протягом операційного часу

Входить у вартість розрахункового обслуговування поточного рахунку в національній валюті

-

 1. у післяопераційний час (але не пізніше 17.00)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. до вечірньої каси (крім передбаченого п.3.5)

0,2 % від суми, але, не менше, ніж 10 грн.

Договірне списання у день проведення операції

 1. Продаж чекової книжки на видачу готівки

60 грн. (50,00 грн. + 10,00 грн. ПДВ)

Передплата або договірне списання у день проведення операції

 1. Продаж бланків векселів – за один

25 грн. (20,83 грн. + 4,17 грн. ПДВ)

Передплата

 1. Інкасація готівкових коштів службами банку

Згідно з окремими тарифами на підставі окремого договору

-

* Послуга надається за згодою банку

** Приймання касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без встановлення окремого тарифу

 1. ^ Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

 1. Розрахункове обслуговування поточного рахунку в іноземній валюті

Входить у вартість відкриття поточного рахунку

-

 1. Переказ валют з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом:

 1. Переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, поданим в операційний час *:

 1. Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора (крім переказів євро):

4.2.1.1.1.        Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах «всі комісії за рахунок платника» (OUR)0,15% від суми переказу min 30 дол. США max 100 дол. США**Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності поточного рахунку в грн. - передплата

4.2.1.1.2       Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах «комісії за рахунок платника та бенефіціара» (SHA)


0,1% від суми переказу min 20 дол. США max 80 дол. США **


Договірне списання у день проведення операції, а у разі відсутності поточного рахунку в грн. - передплатаследующая страница >>