asyan.org
добавить свой файл
1
А
МУР – НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
від 30.08. 2012 року №232
Про дотримання чинного законодавства

в частині забезпечення конституційного

права дітей і молоді на освіту

загальноосвітніми навчальними

закладами району
Відповідно до ст.53 Конституції України, вимог Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», на виконання наказів головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 28.08.2012 №669/0/212-12 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», управління освіти та науки міської ради від 27.08.2012 № 216 «Про дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту навчальними закладами м. Дніпропетровська», згідно з річним планом роботи відділу освіти та з метою запобігання дитячої бездоглядності

Н А К А З У Ю:

 1. Забезпечити виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та організувати проведення у загальноосвітніх навчальних закладах району Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» у період з 01.09.2012 по 30.09.2012, обласного місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту» – з 01.10.2012 по 31.10.2012.


2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:
2.1. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

2.2. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

2.3. Посилити контроль за відвідуванням учнями шкіл навчальних занять:

- проаналізувати причини ухилення учнів від навчання та розробити заходи щодо попередження бродяжництва, у разі відсутності учня на уроках без поважних причин понад 10 днів складати акти і передавати їх до управлінь-служб у справах дітей, копію – до відділу освіти;

- здійснювати облік і контроль за поведінкою і навчанням учнів, схильних до правопорушень, вживати дієві заходи по залученню їх до навчання, у разі тривалої відсутності на заняттях організовувати роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу;

- спільно з управлінням-службою у справах дітей, центром соціальної служби для молоді району проаналізувати умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах;

- активізувати роботу педагогічних колективів навчальних закладів по роз’ясненню законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей;

- приділити особливу увагу профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді,працевлаштуванню випускників 11-х класів, продовженню навчання випускниками 9-х для продовження загальної середньої освіти;

- забезпечити залучення до гурткової роботи в позаурочний час, приділивши особливу увагу зайнятості учнів з девіантною поведінкою.
2.4. Надати до відділу освіти інформацію за встановленими формами:


 • оперативну інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти дітьми і підлітками шкільного віку (додаток  1),

до 05.09.2012 року

 • оперативну інформацію про роботу щодо повернення дітей і підлітків до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (додаток  2),

до 05.09.2012 року

 • звіт про здобуття загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, продовження навчання або працевлаштування випускників 11-х класів (додатки  3, 4),

до 28.09.2012 року;

 • звіт про підсумки проведення місячника дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту (додаток  5),

до 01.11.2012 року;

 • інформацію про заходи, які проведені для залучення підлітків до навчання (додаток  6),

щопонеділка протягом 2012/2013 н.р.;

- інформацію про стан охоплення позашкільною освітою учнів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 7);

до 24.09.2012 року

 • інформацію щодо здійснення контролю за відвідуванням(додатки 8, 9),

до 1 числа кожного місяця

протягом 2012/2013 н.р.;
3.  Головному спеціалісту відділу освіти Яковенко О.К. :

3.1. Тримати на контролі:

- рівень створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

- організацію індивідуального навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району;

- роботу по здобуттю дітьми загальної середньої освіти через екстернат;

- рух, відсів учнів, зміну їх форми навчання упродовж навчального року.

3.2. Провести аналіз стану працевлаштування випускників:

- 9-х класів щодо продовження ними навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;

- 11-х класів щодо продовження навчання або працевлаштування.
4. Провідному спеціалісту відділу освіти Полішко О.М. :

4.1. Забезпечити координацію виконання :

- програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в Дніпропетровській області;

- заходів з профілактики асоціальних явищ (наркоманії, алкоголізму, правопорушень, бродяжництва) в закладах освіти району.

4.2. Скласти та узагальнити:

- дані про облік дітей девіантної поведінки та дітей, що скоїли правопорушення або злочини;

- соціальні паспорти навчальних закладів району.
5. Методисту відділу освіти Носенко І.Г.:

5.1. Координувати здійснення загальної середньої освіти молоді в районі (відповідно до списків дітей і підлітків шкільного віку шкіл району).

5.2. Надати до управління освіти та науки міської ради інформацію про учнів, які тривалий час не відвідують школу без поважних причин,

до 05.09.2012 року та

щовівторка протягом 2012/2013 н.р.;

5.2. Перевірити списки дітей та підлітків шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів району. Узагальнити статистичну звітність РВК №77 станом на 1 вересня 2012 року (про кількість дітей і підлітків шкільного віку району).

до 18.09.2012 року
6. Фахівцям відділу освіти Яковенко О.К., Полішко О.М., Носенко І.Г.:

6.1. Здійснити тематичні перевірки навчальних закладів щодо:

- стану дотримання законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей та молоді на освіту;

- проведення щорічного обліку дітей та підлітків шкільного віку відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку»;

- здобуття загальної середньої освіти випускниками 9-х класів.

6.2. Узагальнити матеріали вищезазначених заходів доповідною запискою.

до 07.11.2012 року


7.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Яковенко О.К.

Завідувач відділу освіти Л.О.Темченко

Додаток  2

до наказу відділу освіти

Амур-Нижньодніпровської

районної у місті ради

від _______2011 року № ___

Акт-повідомлення

про дитину _______________________________,

(П.І.Б.)

яка понад 10 днів не відвідує школу без поважних причин
Дата народження
Місце проживання
Місце навчання (або навчальний заклад відповідно до території обслуговування)

^ Вказати: з якого часу дитина навчається у даній школі, з якого часу та через які причини не відвідує навчальні заняття.
Категорія сім’ї

Дати повну характеристику
Дані про батьків
Вжиті заходи по поверненню (влаштуванню) до навчання
У разі:

 • проведення бесід,

 • відвідування за місцем мешкання,

 • проведення засідання Ради профілактики правопорушень,

 • проведення виїзного засідання спільно зі спеціалістами УССД,

 • порушення клопотання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності,

 • звернення у відповідні служби щодо надання допомоги у роботі по поверненню до навчання,

 • інше

необхідно вказувати:

 • дату, вихідний номер, короткий зміст листа, клопотання, протоколу тощо;

 • результат проведених заходів.


М.П. підпис директора П І П директора


Завідувач відділу освіти Л.О.Темченко


Додаток  6

до наказу відділу освіти

районної у місті ради

від _______2011 року № ___

Звіт

про підсумки проведення місячника

«Про дотримання законодавства про загальну середню освіту»

в _____________________________________________________

(повна назва ЗНЗ)
1. Загальна кількість дітей шкільного віку від 6 до 18 років (відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку) –

1.1. В т.ч. кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах міста району (школи) –

1.2. В т.ч. кількість дітей, які не підлягають навчанню через хворобу –

1.3. В т.ч. кількість дітей 6-річного віку, що не здобувають загальну середню освіту –

1.4. В т.ч. кількість дітей, які не навчаються без поважних причин у загальноосвітніх навчальних закладах району (додати інформацію за формою: П.І.Б. дитини, дата народження, мікрорайон якої школи, причина, з якої не навчається, проведена робота) –

1.4.1. З них кількість учнів: 1 кл. –

2 кл. –

3 кл. –

4 кл. –

5 кл. –

6 кл. –

7 кл. –

8 кл. –

9 кл. –

10 кл. –

11 кл. –

1.4.2. З них не відвідують навчальні заклади через:

– безконтрольність з боку батьків –

– матеріально-фінансові проблеми –

– небажання навчатись –

– інші причини (вказати причини)

2. Кількість дітей повернутих до навчання за результатами місячника –

3. Кількість вжитих заходів щодо повернення дітей до навчання –

4. Кількість багатодітних сімей –

В них дітей шкільного віку –

З них не навчається без поважних причин –

5. Кількість неблагополучних сімей –

В них дітей шкільного віку –

З них не навчається без поважних причин –

6. Кількість неповних сімей –

В них дітей шкільного віку –

З них не навчається без поважних причин –

7. Кількість малозабезпечених сімей –

В них дітей шкільного віку –

З них не навчається без поважних причин –

8. № наказу від _____ про підсумки проведення місячника (копію наказу додати).
Завідувач відділу освіти Л.О.Темченко