asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 19 20 21 22

Складання назв віршів, прізвищ авторів, уривків тво рів, прислів’їв із розсипанки слів.

Матеріал уроку. Т. Г. Шевченко «Село! І серце одпочине...», «Ідосі сниться: під горою...» (З клас).

Із розсипанки слів складіть назви творів Т. Г. Шевченка, які ви вже читали.

«з-під, вода, Тече, явора»; «край, палає, Світає, неба»; «калина, у лузі, Зацвіла, «моя, Зоре, вечірняя»; червона»;

«землю. Встала, сонну, «ранВці»; весна, чорну, розбудила»; «жнаКня».

Про який твір почули вперше? («Княжна».)

Літературний диктант.

Тема уроку. Підсумок теми «Міфи народів світу» (4 клас).

Літературний диктант:

Водяний хаос. (Нун.)

Дивовижна квітка, у якій ховалося мале дитя. (Лотос.)

Богиня Нюйва виліпила першу людину з ... (глини.) Правнук Слави й Гука, нащадок могутніх гукрів. (Мисливець.)

Бог Громовержець. (Перун.)

Митець, який зробив крила. (Дедал.)

Гра «Слідство ведуть знавці».

Тема уроку. Підсумок теми «Міфи народів світу» (4 клас).

Діти, працюючи у групах чи командах, отримують «речові докази» (речі, які належать або якось пов'язані з героями прочитаних міфів).

«Речові докази»: пір'я («Дедал та Ікар»), яйце («Створення світу»), глина («Створення людей»), стріла («Гнів Перуна»).

Гра «Незвичайна математика».

Тема уроку. До джерел народної мудрості (4 клас).

Виконайте дії і прочитайте утворений результат.

Зуб+і-убі+ага+дка=... {загадка). Скарб-арб+ород-д+мовк+а =... (скоромовка). Усіх-іх+мі+шум-ум+ка=... (усмішка).

При + кут-ут+азал-ал + ка=... (приказка). Пас-ас+рис+ліс-с+в’я = ... (приспів ’я).

Літературні вікторини.

Тема уроку. Підсумок теми «Казки народів Європи» (2 клас).

Кого першого зустрів осел, що йшов до Бремена? (Пса-гончака.)

Хто шукав легкого хліба? (Вовк.)

Хто у діда викинув із саней усю рибу? (Лисичка.)

Чим годував виноградар змію? (Молоком.)

Хто майстер вити гнізда? (Сорока.)

Хто став воювати з котами? (Собаки.)

Визначте, до якої казки підходять ці прислів’я: Легкого хліба ніде нема. («Легкий хліб».) Терпіння і труд все перетруть. («Сорочаче гніздо».)

Де гурт — там і сила. («Бременські музиканти».)

Уяви себе…

Зміст: Учні працюють у групах по 4-5 чоловікю Після ознайомлення з новою книгою отримує картку з завданням.

^ 1-ша група: уявіть, що ви – продавці у книгарні. Зробіть рекламу книзі так, щоб її охоче розкупили.

2-га група: уявіть, що ви – літературні критики. Напишіть, напишіть що вам не сподобалось у книзі. Обгрунтуйте свою думку.

^ 3-тя група: уявіть себе вдячними читачами і напишіть лист-подяку авторові цієї книги.

4-та група: уявіть себе співавторами книги. Зробіть необхідні зміни, доповнення до сюжету, композиції, оформлення книги.

^ 5-та група: уявіть себе вчителями 3-го класу, Допоможіть дітям ознайомитись з книгою, зумійте викликати до неї інтерес.

Напишіть, що ви для цього зробите:

Покажете ілюстрації;

Доберете історичні факти;

Розкажете про.,.;

Зачитаєте…;

Дасте такі завдання… тощо.

^ 6-та група: уявіть себе кореспондентом місцевої газети, Візьміть інтерв’ю в автора книги. Які запитання поставите?
Додаток 5

Творчі види роботи на основі прочитаного тексту
1.Скласти новий твір на основі прочитаного тексту.

«Осіння гра» М.Сингаївський;

«Казка про яблуню» А. М’ястківський

2.Скласти твір за аналогією чи протиставленням

«Ялинка» С. Носань(2 кл.)

3.Домислити події, які б могли передувати зображуваним

«Зайчаткова казочка» Ю.Ярмиш (2кл.)

4. Придумати кінець оповідання

«Покинуте кошеня» В.Сухомлинський (2 кл.)

«Лісовою стежкою» О. Донченко (3 кл.)

5. Продовжити текст

«Вітрячок» І.Січовик; «Бабусина пригода» О.Олесь; «Перебите крило» Є. Гуцало (3кл.)

6.Замінити одну із структурних части: зачин, основну частину, кінцівку.

«Сергійкова квітка» В. Сухомлинського – замінити зачин (3 кл.)

7.Скласти загадки за прочитаним.

«У школі все таке знайоме» за А.Коваль (3кл.)

8.Уявити наслідки, які могли б відбуватися за умови зміни часу описуваних подій.

«Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» М.Трублаїні (2 кл.)

9.Перенести дії твору в сучасне або минуле.

«Вовк та козенята» Українська народна казка (2 кл.)

10.Дібрати власний заголовок: веселий, запитальний; дібрати кілька заголовків.

«Любіть книгу!» В. Сухомлинський

11.Дібрати для кожної частини твору прислів’я, фразеологічний оборот.

12.Порівняти вчинки героїв твору, виділивши при цьому істотні риси їх характеру.

«Перебите крило» Є. Гуцало ( 3 кл.)

«Суниці для Лесі» М. Пономаренко ( 2 кл.)

13.Ввести нового героя в текст.

«Закляття золота й вогню» За О. Зимою ( 3 кл.)

14.Поміняти героїв твору місцями.

«Кордон» Л. Вахніна ( 2 кл.)

15.Прочитати уривок тексту, поширюючи речення в ньому.

«Книголюбка» В. Лучук ( розшифрувати, про кого йде мова) ( 3 кл.)

16.Переказати текст зі зміною особи.

«Що Іванко хоче знати?»Ю. Козинська ( 2 кл.)

17.Скласти анотацію до прочитаного твору.

«Державний музей іграшки» ( 2 кл.)

18.Скласти рекламу до твору.

«Чи любиш ти читати журнали?» О. Савченко ( 3 кл.)

19.Скласти міркування за прочитаним, виразивши і довівши власну думку.

«Спляча книга» В. Сухомлинський;»Бюро знахідок» А. Костецький

( 3 кл.)

20.Скласти твір за власною темою, використовуючи цитати вивчених творів.

Тема «Вже Різдво прийшло до хати, всім пора колядувати!»( 2 кл.)

21.Написати лист героєві твору.

«Чоловічки» Т. Коломієць – написати листа хворій дівчинці (3 кл.)

22.Продовжити вірш власними рядками.

«Безкінечні казочки» М. Підгірянка ( 2 кл.)

23.Скласти діалог за прочитаним.

«Як жила книга за часів Київської Русі» За О. Єфімовим ( 3 кл.)

24.Скласти тлумачний словник до прочитаного.

«Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою»; «Як з’явилася друкована книга” За В. Дацкевичем; «У школі все таке знайоме» За А. Коваль( 3 кл.)

25.Поспівчувати героєві твору, дати йому пораду та заспокоїти його.

«Кінь утік» В. Сухомлинський ( поспівчувати Петрику) ( 3 кл.)

Висновок

Підсумовуючи сказане, можу виділити головні положення, на основі яких будується ефективна система творчих завдань з літературного розвитку школярів:

  • використання різноманітних форм співпраці між учителем і учнем та між учнями в процесі навчання творчості (парне, групове, індивідуальне і фронтальне навчання);

  • необхідність навчання найпростішим прийомам творчості;

  • необхідність стимулювання мотивації літературного розвитку шляхом створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань, в результаті яких у дитини виникне бажання висловити свої почуття і спостереження в слові;

  • створення доброзичливої атмосфери підтримки творчих зусиль дітей.

Є багато цікавих і ефективних прийомів роботи над літературним розвитком молодшого школяра, але головне, щоб вони логічно впліталися в урок, утримували увагу дітей, захоплювали роботою, заохочували до творчості кожну дитину.

Завершуючи, згадаю слова видатного педагога В. Сухомлинського про те, що «...вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб збагатити кожне юне серце». Сьогодні суспільству вкрай потрібні творчі люди не тільки з розвиненим інтелектом, а й з високим рівнем культури і духовності, здатні до саморозвитку, до перетворення власного життя та життя країни на краще. І саме в цьому контексті, на мою думку, проблема літературно-творчого розвитку школярів, формування їхнього емоційно-ціннісного ставлення до світу набуває особливої актуальності.
Використана література

1. Корсакова О. Способи формування в учнів досвіду перетворювальної діяльності // Рідна школа. — 2001. — №1. —С 31—42.

2. Корсакова О. Формування в учнів досвіду творчої діяльності // Шлях освіти. —1999. — №2. — С 35—39.

3. Мірошник СІ. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. — К.,2004. — 22 с.

4. Момот Л., Шелестова Л. Творчий розвиток учнів у процесі навчання// Шлях освіти. — 1998. — №1. — СЮ—12.

5. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Ленвіт, 2000. — 384 с

6. Поважна В. М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту. — К.: Вища школа, 1978. — 255 с

7. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. — К.: Ленвіт, 2004. — 304 с

8. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. — К.: Міленіум, 2002. — 320 с

9. Філософський словник/за ред. В. І. Шинкарука. — К., 1973.— 600 с.

10. Воропаева Н. Умови розвитку творчих здібностей дитини // Початкова освіта. — 2008. — № 13. — С. 15—16.

  1. Єрмаков І.Г. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. — Запоріжжя: Цешріон, 2005. — С. 29—97.

  2. Мартинкж Л. Становлення творчої особистості молод­шого школяра // Початкова освіта. — 2002. — № Ю — С. 2—3.

  3. Морозюк В. Вправи для розвитку уваги на уроках читання // Початкова освіта. — 2008. — № 13. — С. 18—20.

  4. Науменко В. Підготовка вчителя до розвитку творчої ді­яльності учнів // Початкова освіта. — 2008. — № 44. — С. 7—10.

  5. Рибальченко І. Вчимося працювати на уроці творчо // Початкова освіта. — 2008. — № 19. — С. 11—13.

Рябова С.1. Цікаві задачі. — Тернопіль: Мандрівець, 1995. - 135 с.


<< предыдущая страница