asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11


Зміст


Вступ 4

І. Розвиток відносин Європейського Союзу з державами Африки в історичній перспективі 7

1.1. Передумови укладання Угоди Котону. Конвенція Яунде та Ломейські конвенції 7

1.2. Система преференцій та її значення для торгівлі між країнами ЄС та Африки 11

1.3. Нові принципи та перспективи співробітництва: укладання Угоди Котону 13

ІІ. Угода Котону як базова угода про партнерство країн Європейського Союзу з країнами Африки 17

2.1. Головні цілі Котонуської Угоди 17

2.2. Структура Угоди Котону 21

2.3. Умови надання допомоги з боку ЄС 38

2.4. Практичне дотримання Угоди Котону в країнах Африки 43

Совместный доклад личных представителей лидеров «Группы восьми» по Африке о ходе выполнения Плана действий «восьмерки» по Африке (Глениглс, 2005). Резюме // 50

ІІІ. Подальші перспективи розвитку торговельних відносин між ЄС та країнами Африки 56

Висновки 63

Перелік використаних джерел 69

Додаток 1. Зростання в Африці кількості бідного населення (за даними ПРООН) 72

Додаток 2. Середній рівень доходу осіб, які живуть менш ніж на 1 доллар США в день по Південній Африці та іншим регіонам (за даними ПРООН) 73

Додаток 3. Зміна кількості населення, яке не отримує достатнього харчування, в період 1990-2002 років (млн. чол.) 74


Вступ^ Актуальність обраної теми. Країни Африканського континенту зараз переживають глибоку кризу. В них регулярно спалахують збройні конфлікти, їх уряди не завжди здатні контролювати кримінальні формування, які знаходяться на їх території. Люди в цих країнах недоїдають, деякі живуть менш ніж на долар в день, багато не має якісної питної води. Епідемія СНІДу є надзвичайною. Регулярно спалахують епідемії малярії. Країни поза Сахараю взагалі віднесені до найбідніших.

Зрозумілим є те, що міжнародна спільнота взагалі та Європейський Союз зокрема не можуть залишатися байдужими до вказаних негараздів. Події останніх десятиліть переконливо доводять, що криза в будь-якому куточку світу може викликати агресію та теракти навіть на протилежній півкулі. Тому з країнами Африки постійно укладаються та переукладаються різного роду економічні угоди.

Європейський Союз є першим державним угрупуванням, яке офіційно поставило економічну допомогу в залежність від проведення політичних, економічних та державно-будівельних реформ, які повинні провадити уряди країн, що уклали договір. Треба сказати, що Європейський Союз неухильно стежить за дотриманням вказаних зобов’язань.

Чому вивчення торговельно-економічних угод Європейського Союзу та країн Африки є надзвичайно важливим для України? На погляд автора роботи, це, перш за все, пов’язане з прагненням України увійти в Європейський Союз. Ми повинні розуміти, що, вступаючи до цієї організації, автоматично підписуємо всі ті договори, котрі уклав Європейський Союз, та повинні їх дотримуватися. Зокрема, це виконання зобов’язань країн ЄС щодо зниження або відміни митної ставки або взагалі повної її відміни для цукру та текстилю, які надходять з африканських країн та складають базу їх експорту. Треба розуміти, що такі дії можуть підірвати цукровий та текстильний бізнес українських товаровиробників.

Метою цієї дипломної роботи є вивчення особливостей регулювання зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу з країнами Африки в рамках Котонуйських конвенций. Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання:

- дослідити історію виникнення Угоди Котону;

- проаналізувати структуру, основні засади та положення Угоди Котону;

- проаналізувати, як положення Угоди Котону виконуються на практиці.

^ Методи дослідження:

- аналіз діючого законодавства та літератури – виділення з Угоди Котону та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми дипломної роботи;

- порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору різних джерел, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах;

- синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формулювання висновків;

- індукція – логічний умовивід від часткового до загального;

- дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних.

Основною науковою базою для написання роботи було перш за все міжнародне законодавство, оскільки монографій, присвячених саме торговельним відносинам між країнами Африки та ЄС, автором дипломної роботи не знайдено. Більше того, слід зауважити, що питання, пов'язані з темою дипломної роботи, розглядаються в літературі з міжнародного права та права ЄС досить неповно або не розглядаються взагалі.

Дипломна робота складається з трьох розділів, містить вступ, висновки та перелік використаної літератури. В першому розділі наводиться історія укладання Угоди Котону та договорів, які передували вказаній Угоді. Другий розділ присвячений аналізу безпосередньо Угоди Котону, яку для вказаних цілей автором дипломної роботи було частково перекладено на українську мову. Також у другому розділі звертається увага на практичне дотримання країнами Африки Угоди Котону. Третій розділ розглядає перспективи, які вимальовуються після завершення строку дії Угоди Котону. Частина статистичних даних винесена в Додатки.

Робота може бути використана в навчальних та дослідницьких цілях.
следующая страница >>