asyan.org
добавить свой файл
1  1. Війна це -      

  2. Виділіть правильні твердження:

 Воєнний конфлікт - форма розв'язування (вирішення) політичних, соціальних, територіальних, етнічних, релігійних (конфесійних) та інших протиріч між конфліктуючими сторонами із застосуванням воєнної сили з різними політичними цілями і масштабом воєнних дій

 Воєнний конфлікт - форма розв'язування протиріч між дружніми сторонами із застосуванням воєнної сили з різними політичними цілями і масштабом воєнних дій

 Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus — зіткнення) — украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням воєнної сили.

3. Вкажіть рік початку другої світової війни?

  1. Назвіть регіони в яких зараз відбуваються миротворчі місії ООН -      

  2. Вкажіть міжнародні організації, які займаються проблемою збереження миру     

  3. Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1943 р.?

 Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.

Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції.

Визволення Києва.

Створення Українського штабу партизанського руху.

«Битва за Дніпро».

Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».

  1. Спільною метою всіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової війни було:

8. Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов до складу Української РСР у 1945р.?

 1

 2

 3

 4