asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 18 19
Перелік прийнятих скорочень:ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів

ВМД - вантажна митна декларація

ДМСУ - Державна митна служба України

ДСЕК - Державна служба експортного контролю

ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність

КРМ - Київська регіональна митниця

МЛС - митний ліцензійний склад

ОНП - особиста номерна печатка

ПП - попередне повідомлення

ТВВ - транзитно-вантажне відділення

ТЕО - транспортно-експедиційна організація

ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності

ТПП - Торговельно-промислова палата України

ЗМІСТ1. Загальна характеристика митного контролю 4

1.1. Поняття митного контролю 4

1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем 5

1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею 7

1.4. Склади митниць 7

1.5. Митні ліцензійні склади 8

2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем 9

2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем 9

2.2. Технологія оформлення декларації-зобов'язання 12

2.3. Зберігання товарів під митним контролем 14

2.4. Завершення митного оформлення 16

3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль 19

3.1. Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці). 19

3.2. Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем 20

3.3. Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль 21

3.4. Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем. 22

3.5. Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. 24

3.6. Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці). 24

3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС. 26

3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України. 31

3.9. Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС 34

3.10. Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці. 36

3.11. Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення. 39

3.12. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну. 40

3.13. Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території україни. 42

3.14. Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС 43

3.15. Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД) 44

3.16. Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями. 46

3.17. Звітність про зберігання товарів. 48

3.18. Перевірка діяльності МЛС. 49

^ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 50

Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання  під митним контролем 54

Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем 55

Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ. 55

Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення. 57

Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС. 59

следующая страница >>