asyan.org
добавить свой файл
1
Рекомендації споживачу при придбанні ним неякісного товару
Ви купили товар. Протягом гарантійного терміну в товарі проявився дефект. Що робити в даному випадку?
Ця ситуація законодавчо урегульована ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, де описані права споживача в цьому випадку:
... У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

^ 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
... істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором…
Тому, в першу чергу Вам необхідно звернутись до продавця з вимогою про усунення вказаного недоліку. Звернутись до продавця Ви маєте право усно або викласти своє звернення письмово. У зверненні слід зазначити: дату купівлі товару, наявність розрахункового документу, що підтверджує факт купівлі-продажу, описати дефект, що проявився і викласти свою вимогу.

^

Зразок заявиДиректору магазину

АБС”

Іванову І.І.
Громадянина

Петрова П.П.

м. Суми,

вул. Будівельників, 2/2

т. 123-456

Заява01 січня 2007 року у Вашому магазині я придбав мобільний телефон фірми R&D вартістю 1200,грн. Факт покупки підтверджується чеком та відміткою у гарантійному талоні, в якому зазначено, що гарантійний термін експлуатації на цей телефон становить один рік з дня придбання.

Через місяць експлуатації телефону за призначенням у телефоні почали проявлятись недоліки, а саме: в телефоні почала зависати програма, телефон почав самовільно відключатись. На даний час в телефоні зовсім не працює блютуз.

На підставі ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” прошу розглянути мою заяву та вирішити питання про безоплатне усунення заявлених недоліків протягом 14 днів. Якщо вказані недоліки не можуть бути усунуті, прошу повернути мені сплачені за телефон кошти у розмірі 1200,00 грн.

Підпис 01.02.2007р.
Заява складається у двох примірниках, один залишається у продавця, другий - у покупця. На другому примірнику робиться відмітка продавцем про дату отримання та ставиться П.І.Б. та підпис уповноваженої особи.
Заява суб’єктом підприємницької діяльності повинна бути розглянута у встановлений законодавством термін (згідно ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.), та надана споживачу мотивована відповідь по суті вирішення скарги.
Якщо товар, до якого виникла претензія по якості, входить до переліку товарів, з яких повинен утворюватись обмінний фонд у продавця, то споживач може написати заяву про видачу аналогічного товару з обмінного фонду на час проведення ремонту цього товару, або проведення експертизи.

Якщо споживач повертає продавцю товар для ремонту, або проведення експертизи, магазин повинен видати йому документ, про те, що товар був прийнятий, в якому вказано: ким прийнято товар, описаний його зовнішній вигляд, поставлено дату прийняття, і штамп (печатку) магазину.

Якщо продавці відмовляються прийняти заяву, її необхідно відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням і описанням того, що вкладено в поштовий конверт.
Згідно п. 6 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” вимога споживача підлягає негайному задоволенню, а якщо у продавця є необхідність в перевірці характеру заявленого дефекту - протягом 14 днів, або за домовленістю.
Тобто, у разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи.

Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.
Якщо експертиза надасть висновок, що дефект підлягає усуненню, то споживач за своїм вибором має право вимагати від продавця зменшення ціни на товар, безкоштовного ремонту або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо експертизою буде встановлено, що недолік в товарі не може бути усунутий, усунення цього недоліку потребує більше ніж 14 днів, або після усунення недоліку товар буде суттєво іншим, ніж передбачено супровідними документами, то Ви маєте право вимагати розірвання договору купівлі-продажу та повернення сплаченої за товар грошової суми, вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця.
Також, доцільно відмітити, що згідно п. 3 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” вимоги щодо наявності дефекту в товарі можуть пред’являтись на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові, або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.
Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу. При цьому, доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника підприємства, що задовольняє вимоги споживача.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
Вимоги споживача, передбачені статтею 8 Закону “Про захист прав споживачів”, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Якщо заява споживача не буде розглянута продавцем (виконавцем) то за захистом своїх прав споживач має право звернутись до Сумського обласного управління у справах захисту прав споживачів.

У заяві до управління повинні бути вказані:

  • прізвище, ім’я по батькові споживача;

  • місце проживання споживача;

  • дані його паспорта;

  • викладена суть скарги.

Заява повинна бути підписана заявником та поставлена дата звернення.

Письмова заява споживачів розглядається після пред’явлення ними документів, які підтверджують факт купівлі.

У випадку відсутності письмових документів, при наявності свідків, споживачі мають право пред’явити претензію про відшкодування матеріальної та моральної шкоди до продавця в судовому порядку за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача.

Споживач при цьому звільняється від сплати державного мита за заявами, пов’язаними з порушенням їх прав.