asyan.org
добавить свой файл
1


Виявлення каналів витоку інформації в інфрачервоному діапазоні
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Канал інфрачервоного випромінювання

Для прихованого спостереження в темний час доби широко викоритовуються прилади нічного баченн, що працюють в Іч-діапазоні електромагнітного випромінювання. Як прилади нічного бачення використовують різноманітні технічні системи: біноклі, телекамери. У пасивному режимі роботи джерелом Іч-випромінюванні є природне випромінювання (місячне світло, світло зоряного неба). У активному режимі роботи система використовує своє джерело освітлення. Це збільшує потужність падаючого на фотокатод світлового потоку, відбитого від об'єкту, збільшує чіткість зображення і дальність спостереження. Але прилади, що працюють в активному режимі, легко відстежується спостережуваною стороною. Прилади нічного бачення забезпечують спостереження до 1000 м і далі.
^ Режим детектора інфрачервоних випромінювань

У цьому режимі прилад забезпечує, з використанням виносного датчика, прийом випромінювань джерел інфрачервоного діапазону в ближній зоні (в межах конкретного приміщення на об'єкті спецробіт), їх детектування і вивід для слухового контролю і аналізу у вигляді або тональних посилок (клацань), що чергуються, або у вигляді явних фонограм при їх прослухуванні як на вбудований гучномовці, так і на навушниках.

У кожен конкретний момент часу на фоні реальної шумувої обстановки приймається і детектується найбільш потужний із всіх сигналів в робочому діапазоні.

Його рівень, відносно встановленого порогу детектора приладу, відображується на індикаторі рідкокристалічного дисплея з 21-сигментною шкалою. При цьому, залежно від умов і цілей проведення контрольно-пошукових робіт, передбачена можливість вибору і установки необхідного (найбільш раціонального) порогу детектора приладу.

В сукупності цим забезпечується можливість оперативної попередньої класифікації сигналів і їх джерел.
^ Підготовка приладу до роботи

Підготовку приладу ST 031 "Піранія" до роботи, особливо перед початком його першого використання або після тривалої перерви, доцільно почати із зовнішнього огляду. В ході огляду необхідно переконатися в цілісності сумки, а також в тому, що комплект постачання відповідає вказаному в паспорті і всі вироби комплекту не мають видимих механічних пошкоджень.

Підготувати джерела живлення. Для цього перевірити зовнішній стан батарей або акумулятори на відсутність окислення на контактній поверхні позитивного і негативного полюсів.

Стосовно свіжих батарея їх напруга повинна знаходитися в межах 1.451.55 Ст
Перевірка працездатності тракту детектора

інфрачервоних випромінювань.

Після включення приладу і індикації режиму написом на екрані дисплея "INFRARED CHANNEL" необхідно перевірити працездатність:

  • широкосмугового приймача інфрачервоних випромінювань;

  • системи автоматичної і ручної установки так званого "нульового" порогу детектора;

  • амплітудного детектора і його виходу для слухового і візуального контролю сигналу, що приймається.

Умовно до складу широкосмугового приймача інфрачервоних випромінювань можна включити: зовнішній інфрачервоний датчик в комплекті із кабелем і 7-ми точковим роз'ємом; вхідний 7-ми точковий роз'єм "PROBES" блоку управління, обробки і індикації; каскади посилення до входу детектора.

Особливості конструкції і роботи приладу в цьому режимі зумовлюють варіант перевірки, коли оцінюється працездатність тракту детектора в цілому.
Для перевірки необхідно:

а). Підключити зовнішній інфрачервоний датчик до сполучного кабелю, а сам кабель – до роз'єму "PROBES".

б). Включити тестове джерело інфрачервоного випромінювання. За відсутності такого його можна замінити пультом дистанційного керування побутової апаратури (телевізора, відеомагнітофона, музичного центру і тому подібне). На 21-сегментній шкалі повинні з'явитися повністю забарвлені сегменти, що відображають рівень випромінювання, що приймається.

в). Переконатися, що із зміною відстані до джерела випромінювання і просторової орієнтації інфрачервоного датчика змінюється кількість забарвлених сегментів шкали, а починаючи з 4-го і частоти клацань у вбудованому гучномовці або в головних телефонах (включений режим звукової індикації "TONE", відповідний напис в правому верхньому кутку екрану.)

Це свідчить про працездатність широкосмугового приймача інфрачервоних випромінювань.
Автоматична установка "нульового" порогу працездатна якщо:

а). Після включення приладу і індикації режиму написом "INFRARED CHANNEL" у верхньому рядку екрану дисплея короткочасно з'являється напис "AUTOTUNING LEVEL ZERO".

б). При натисненні кнопки "" у верхньому рядку екрану дисплея короткочасно з'являється напис "AUTOTUNING LEVEL ZERO".

Ручна установка "нульового" порогу працездатна, якщо:

а). При натисненні будь-якій з кнопок "" або "" на екран дисплея безпосередньо під 21-сегментною шкалою індикатора рівня виводиться додаткова шкала "min - - -|- - -max" з вертикальним маркером.

б). При натисненні кнопки "" маркер додаткової шкали переміщається управо і збільшується кількість забарвлених сегментів основної шкали.

в). При натисненні кнопки "" досягається зворотний ефект.

г). Досягши верхньої (max) або нижньої (min) межі регулювання короткочасно з'являється попередження "RANGE OUT!", супроводжуване специфічним звуковим сигналом.
Перевірка амплітудного детектора і його виходів для слухового і візуального контролю проводиться шляхом виконання таких операцій:

а). Підключити амплітудний детектор до виходу широкосмугового приймача інфрачервоних випромінювань натисненням кнопки "ENTER". Переконатися, що при цьому в правому верхньому кутку екрану напис "TONE" змінявся написом "AUD", а у вбудованому гучномовці або головних телефонах прослухується або рівномірний шум, або сигнал, що демодулюється (за наявності включеного джерела).

б). Натискувати кнопку "OSC" і переконатися, що до входу амплітудного детектора підключився вбудований низькочастотний осцилограф. Про це свідчить поява на екрані зображення деякої осцилограми з вказівкою супутніх реквізитів.

в). Натискувати кнопку "SA" і переконатися, що до виходу амплітудного детектора підключився вбудований низькочастотний аналізатор спектру. Про це свідчить поява на екрані зображення деякої спектрограми з вказівкою супутніх реквізитів.

Це говорить про працездатність самого амплітудного детектора і його виходів для слухового і візуального контролю.

При позитивних підсумках перевірки за всіма перерахованими пунктами прилад можна вважати працездатним в режимі детектора інфрачервоних випромінювань.
^ Використання приладу для виявлення каналів просочування інформації в інфрачервоному діапазоні

Принципово слід розглядати два види таких каналів просочування інформації:

  1. один з них створюється за рахунок застосування спеціальних технічних засобів з передачею перехопленої інформації в інфрачервоному діапазоні;

  2. інший канал заснований на опроміненні скла вікон направленим променем джерела інфрачервоних випромінювань і прийомі відбитого сигналу, промодульованого акустикою приміщення.

Для виявлення обох каналів витоку необхідно провести однакові підготовчі заходи:

1. необхідно вибрати час проведення перевірки, а саме:

  • коли у вікна контрольованого приміщення не потрапляють прямі сонячні промені;

  • у самому приміщенні необхідно вимкнути лампи розжарювання і джерела інтенсивного теплового випромінювання;

  • вимкнути, якщо він є, кольоровий телевізор, оскільки датчик приладу може реагувати на "теплі" тони зображення.


Специфіка інфрачервоних закладок зумовлює необхідність забезпечення "прямої видимості" між передавачем закладки і приймачем інфрачервоних випромінювань. Тому в приміщенні дорога проходження випромінювання передавача назовні може проходити лише через віконні отвори. З врахуванням цих особливостей, пошук небезпечних сигналів слід починати від вікон, пересуваючись в глиб приміщення. Оскільки в передавача може бути досить вузька діаграма спрямованості, а точка зору датчика приладу складає 300, необхідно плавно змінювати просторову орієнтацію датчика.

Ознакою наявності інфрачервоного випромінювання є поява забарвлених сегментів шкали індикатора рівня і клацань звукової індикації в режимі "TONE" після "зафарбування" 4-го елементу шкали. Аналіз виявлених сигналів може проводитися "на слух" в режимі "AUD", а також візуально з використанням вбудованого осцилографа і аналізатора спектру. Локалізація джерел інфрачервоного випромінювання найточніше здійснюється поєднанням амплітудного методу і методу "акустозавязки".

При цьому порядок дій такий же як і при роботі в режимі високочастотного детектора-частотоміра.
«^ Амплітудний метод» заснований на різкому зростанні рівня сигналу, що приймається, при наближенні приймальної антени приладу до місця розташування його джерела. Радіус зони виявлення джерела залежить від потужності випромінюваного ним сигналу, спрямованості його антени і рівня фону електричного поля в точці розташування приймальної антени приладу.
Метод «^ Акустичної зав'язки» заснований на виникненні позитивного зворотного акустичного зв'язку між мікрофоном «радіозакладки» і динаміком приладу ST – 031 «Піранія». Обов'язкове включення звукової сигналізації приладу в режим «AUD» для виводу на динамік сигналу, що демодулюється.

Ефект «акустичної зав'язки» виникає лише відносно «радіозакладки», в якій застосовані звичайні види модуляції, – амплітудна і частотна. Причому в разі частотної модуляції ефект заснований на наявності «паразитної» амплітудної модуляції в частотномодульованому сигналі (в разі якісно виконаної «радіозакладки» ефект «акустозавязки» буде досить слабким, аж до повної відсутності).

Ознакою виникнення «акустозавязки» є поява характерного «писку», тон і інтенсивність якого змінюються при наближенні динаміка приладу до мікрофону «радіозакладки».

Слід враховувати, що наявність характерного звуку при використанні даного методу демаскує проведення робіт. В разі застосовування «радіозакладок» з дистанційним управлінням вони можуть бути вимкнені на час перевірки.

Раціональний вибір того або іншого методу багато в чому залежить від особливостей, властивих потенційно небезпечним радіосигналам і їх джерелам.
Для виявлення зовнішніх потенційно небезпечних інфрачервоних випромінювань необхідно обстежувати кожен віконний отвір. При цьому датчик орієнтується у бік вікна. Плавно змінюючи його просторове положення, провести обстеження всієї площі віконного отвору. Оскільки зондуючий сигнал не має модуляції, то його наявність може бути оцінена тільки за показами індикатора рівня і тональної індикації в режимі "TONE".