asyan.org
добавить свой файл
1


Витяг з Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

(затверджено наказом МОНМСУ від 25.11.2011 № 1354)
2.1. Громадське спостереження здійснюється на таких етапах організації та проведення ЗНО:

реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;

проведення ЗНО в пунктах тестування;

перевірка та оброблення бланків відповідей абітурієнтів;

розгляд апеляційних заяв абітурієнтів.
2.2. Громадське спостереження не поширюється на:

розроблення та виготовлення тестів до моменту їх оприлюднення;

організаційно-технологічні процеси, пов’язані із підготовкою до проведення ЗНО;

технічні заходи, що вживаються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки результатів ЗНО.


    1. Під час здійснення громадського спостереження не підлягає поширенню така інформація з обмеженим доступом:

службова інформація Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, визначена відповідними переліками;

конфіденційна інформація, яка обробляється в Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти, зокрема персональні дані учасників ЗНО та фахівців, залучених до організації та проведення ЗНО.
3.9. Громадський спостерігач має право:

ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО;

бути присутнім в пунктах реєстрації абітурієнтів, в пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної та регламентних комісій (далі – об’єкти спостереження);

спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО, визначеними пунктом 2.1 розділу ІІ цього Положення, за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО;

вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання абітурієнтами завдань в
аудиторіях, а також під час здійснення перевірки бланків відповідей у центрах обробки;

підписувати протокол про завершення процедури тестування, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.
3.10. Громадському спостерігачеві забороняється:

втручатися у процес проведення ЗНО;

перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження персоналу, залученому до виконання роботи на об’єкті спостереження;

заходити та виходити з аудиторій після початку виконання завдань абітурієнтами (крім виникнення позаштатних ситуацій), спілкуватися та допомагати в будь-якій формі абітурієнтам під час виконання ними завдань в аудиторіях;

чинити дії, що відволікають увагу абітурієнтів під час виконання ними тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо);

мати при собі будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування;

використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом проведення ЗНО.
3.11. Громадський спостерігач зобов'язаний:

ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження;

після прибуття на об’єкт спостереження подати посадовій чи службовій особі, відповідальній за проведення процедури ЗНО, посвідчення громадського спостерігача за формою згідно з додатком 1 та документ, що посвідчує особу;

засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв'язків із будь-якою особою з числа абітурієнтів чи тих, хто проводить ЗНО, у пункті тестування, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на пункті тестування за формою згідно з додатком 2;

про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти, іншим особам, відповідальним за проведення процедури ЗНО.
5.6. Кількість громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації, які одночасно можуть бути присутніми під час проведення ЗНО, обмежується:

для ліній обробки реєстраційних документів – не більше 3 осіб на одну лінію обробки;

для пунктів тестування – не більше 2 осіб на одну аудиторію;

для центрів обробки результатів – не більше 3 осіб на один центр обробки;

для пунктів перевірки – не більше 2 осіб на одну аудиторію;

на засіданні регламентної чи апеляційної комісії – не більше 3 осіб.

Під час проведення процедури ЗНО в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше одного громадського спостерігача від однієї громадської організації чи одного органу самоврядування навчального закладу і більше двох представників одного засобу масової інформації.
6.3. У разі порушення громадським спостерігачем законодавства України, у тому числі вимог нормативно-правових актів з питань проведення ЗНО та цього Положення, уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти в пункті тестування, інша посадова чи службова особа, відповідальна за проведення процедури ЗНО, робить йому попередження, яке фіксується в документах, що відображають хід проведення ЗНО на об’єкті спостереження.

У випадку повторного (два і більше разів) або грубого порушення порядку проведення ЗНО, а саме спілкування з абітурієнтами або допомога їм під час виконання тестових завдань, вчинення дій, які унеможливлюють проведення процедури ЗНО, уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти в пункті тестування, інша посадова чи службова особа, відповідальна за проведення процедури ЗНО, позбавляє громадського спостерігача права бути присутнім при проведенні тестування чи іншої процедури ЗНО. Інформація про прийняте рішення заноситься до протоколу (або як додаток до протоколу) про завершення процедури тестування.