asyan.org
добавить свой файл
1
Витрати на охорону праці, техніку безпеки
До 1 серпня 2011 року відповідно до абз. "є" пп. 138.10.1 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (зі змінами ти доповненнями, далі - ПКУ) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства, підлягали включенню до загальновиробничих витрат, які у складі інших витрат враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

З 1 серпня 2011 року згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" пп. 138.10.1 п. 138.10 ст. 138 ПКУ, як складова загальновиробничих витрат, виключений. Натомість загальновиробничі витрати (пп. 138.8.5), складовою частиною яких залишились витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства (абз. "є" пп. 138.8.5), віднесено до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (Закон України від 14.10.92 р. N 2694-XII "Про охорону праці", із змінами та доповненнями, далі - Закон N 2694).

Ст. 19 Закону N 2694 встановлено, що суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

КМ України відповідно до статті 19 Закону N 2694 прийняв постанову від 27.06.2003 р. N 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до витрат" (із врахуванням змін і доповнень від 30.03.2011 р. N 321), якою затверджено Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат .
Охтирська ОДПІ