asyan.org
добавить свой файл
1
Н.П. Наволокова, В.М. Андрєєва. Золота педагогічна скарбниця

Готуємось до уроку • ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ УРОКУ

 • СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО УРОКУ

 • МАКЕТ БАГАТОРІВНЕВОГО ПЛАНУ УРОКУ
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • орієнтація на процес навчання;

 • орієнтація на особистісні досягнення учнів;

 • створення емоційного фону уроку;

 • педагогічний такт і культура мови;

 • пізнавальна самостійність учнів;

 • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку
 • раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;

 • використання активних методів навчання;

 • зв'язок з досвідом, раніш набутим учнем;

 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

 • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація процесу;

 • заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом;

 • організоване закінчення уроку


ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ

ДИДАКТИЧНІ
ГІГІЄНІЧНІ

ПСИХОЛОГІЧНІ • температурний режим;

 • норми освітлення;

 • провітрювання;

 • відповідність нормативам шкільних меблів;

 • чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання
 • врахування психологічних особливостей кожного учня;

 • нормальний психічний стан і стійкий настрій вчителя й учнів;

 • розумна вимогливість і доброзичливість учителя по відношенню до учнів;

 • педагогічна етика і педагогічний такт


КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ УРОКІВ

УРОК ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ:

 • актуалізація знань, життєвого досвіду учнів;

 • мотивація навчання, повідомлення теми і мети уроку;

 • вивчення нового матеріалу;

 • узагальнення, систематизація, повторення;

 • підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.


УРОК ЗАСВОЄННЯ НАВИЧОК І ВМІНЬ:

 • підготовчі вправи;

 • мотивація навчання;

 • тренувальні вправи;

 • самостійна робота;

 • підсумки уроку.


УРОК ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ:

 • мотивація навчання;

 • самостійна робота учнів, її перевірка;

 • підсумки роботи.


УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

 • мотивація навчання;

 • повторення опорних фактів, понять учнями;

 • узагальнення знань вчителем;

 • виконання комплексних вправ;

 • підсумки уроку.


УРОК КОНТРОЛЮ І КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ:


КОМБІНОВАНИЙ УРОК:

 • перевірка домашнього завдання;

 • мотивація навчання;

 • вивчення нового матеріалу;

 • узагальнення і систематизація знань, повторення;

 • підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.Розгорнута структура комбінованого уроку

Макет багаторівневого плану уроку

(на прикладі уроку засвоєння нових знань)

^ Плану уроку №______
Дата________________ Клас _________

Тема уроку___________________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________________________

Тип уроку____________________________________________________________________

Завдання уроку _______________________________________________________________

Знання і вміння, що формуються на уроці_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обладнання __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Література ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________Етап

Час, хв

Зміст етапу уроку

^ Основні орієнтири вивчення теми

І

10Актуалізація опорних знань
11

Мотивація навчального процесу
III


Вивчення нового матеріалу

Вказуються параграфи, пункти, індивідуально диференційовані вправи


IV

Первинне застосування отриманих знань

V

Самостійна (діагностична) робота

VI


Узагальнення і систематизація отриманих знань

VII

Домашнє завдання