asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги

до оформлення доповідей

Обсяг 2-4 сторінки формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве і праве – 2 см. MS Word, шрифт TNR, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1.15, виділення абзацу 1,25 см.

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. Нижче заголовок статті (напівжирний, усі великі) і вирівнюється посередині. Прізвище та ініціали, відділення, спеціальність, курс, назва навчального закладу набираються з наступного рядка і вирівнюються за лівим краєм. Далі набирається науковий керівник (посада, звання, прізвище та ініціали) і вирівнюється за правим краєм. Далі з абзацу розташовується анотація та ключові слова українською мовою (курсивом).

Зразок оформлення статті

УДК

^ НАЗВА СТАТТІ

Коваленко М.П., відділення з підготовки

молодших спеціалістів,

спеціальність «Бухгалтерський облік», ІІІ курс

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Науковий керівник – викладач, к.е.н. Тихонова С.К.

Анотація

Ключові слова
З наступного рядка розміщується текст статті, який повинен бути структурований відповідно до вимог п.3 Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р. Обов’язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті (Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки. Список використаних джерел (за формою, що відповідає вимогами ВАК України).
Рукописи тез потрібно ретельно відреда­гувати. Тези будуть надруковані в авторській редакції. ^ Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються!

Відповідальність за зміст тези доповіді, а також за наявність орфографічних, граматичних, стилістичних, смислових та інших помилок несе автор.

^ ЗАЯВКА
на участь у Міжвузівській студентській науково-практичній конференції
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні»
Автор (^ ПІП повністю, відділення, спеціальність, курс)

Науковий керівник (науковий ступінь, звання, посада, ПІП)

Назва і адреса навчального закладу (телефон, факс,

е-mаil)

Тема статті____________________________________

Назва напрямку конференції_____________________

Контактний телефон (обов’язково)________________

Електронна адреса (обов’язково)__________________

Потреба у технічних засобах (вказати яких саме)

Форма участі:

  • доповідь_______________________________

  • візьму участь як слухач__________________

  • приїзд не планую _______________________

Кількість учасників_____________________________
Примітка. Під учасниками розуміємо студента (автора) та наукового керівника.

Заявку та тези необхідно надіслати

до 05 березня 2013 р.

Адреса оргкомітету: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», циклові комісії облікових та фінансово-економічних дисциплін.

Контактні телефони: 093-093-94-60

(Талько Тетяна Василівна)

066-781-82-08

(Гурська Лариса Леонідівна)

Електронна пошта: E-mаil iekk@ukr.net
^ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВИХ дисциплін циклова комісія ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні»


Інформаційне повідомлення


^ 19 березня 2013 р.


м. Ірпінь

Шановні колеги!

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ірпінський економічний коледж»

^ Відділення підготовки молодших спеціалістів

Циклова комісія облікових дисциплін

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

запрошують Вас взяти участь

у Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні»,

яка відбудеться 19 березня 2013 р.
^ Організаційний комітет:

Голова:

Михайлов С.І. – директор Ірпінського економічного коледжу, к.е.н., доцент
Заступник Голови:

Ільченко Н.В. – заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист
^ Члени організаційного комітету:

Калюга Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту НУБіП України

Шатковська Л.С. – к.е.н., професор, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Давиденко Н.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів НУБіП України

Краєвський В.М. – к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

^ Чайка Л.В. – завідувач відділення бакалаврів

Сова В.М. – завідувач відділення молодших спеціалістів

Гурська Л.Л. – голова циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

Талько Т.В. – голова циклової комісії облікових дисциплін

Федоровська О.О. – методист


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Економіка і управління підприємством.

2. Бухгалтерський облік та аудит.

3. Оподаткування та бюджетна система.

4. Фінанси, грошовий обіг та кредит.

5. Оцінка майна і майнових прав.

Умови участі у Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні»

- заявка на участь у конференції надсилається на електронну адресу iekk@ukr.net з поміткою «Заявка» (зразок додається);

- файл зі статтею надсилається на електронну адресу iekk@ukr.net з поміткою «Конференція. Назва напрямку конференції»;

- організаційний внесок складає 80 грн. і покриває витрати на організацію роботи конференції та сплату вартості публікації матеріалів конференції. Реквізити для оплати організаційного внеску:

ПриватБанк, № картки 4405 8858 1312 2253 (сплата здійснюється через касу або термінал ПриватБанку);

- файл із сканованим чеком банку про перерахунок коштів надсилається на електронну адресу iekk@ukr.net з поміткою «Про оплату. Прізвище».
Термін подання заявок та тез доповіді –

до 5 березня 2013 р.

РЕЄСТРАЦІЯ
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні» відбудеться у приміщенні ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9. Корпус 2, аудиторія 32.
10.00-11.20 – Відкриття конференції, виступи учасників конференції

11.20-11-30 – Фотографування учасників конференції

11.30-12.10 – Брейк-кава

12.10-13.30 – Виступи учасників конференції

13.30-14.30 – Підведення підсумків

ПРОЇЗД
Від ст. метро «Святошин» (м. Київ) електропоїздом до ст. Ірпінь, (20 хв.).

Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 420 до зупинки «вул. Гагаріна», (30 хв.).

Питання з приводу Міжвузівської студентської науково-практичної конференції

«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні»

Ви можете з’ясувати за телефонами:


Талько Тетяна Василівна - 093-093-94-60

Гурська Лариса Леонідівна - 066-781-82-08