asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ УРОКУ.

 

1. Визначення теми уроку.

2. Визначення мети уроку. З якою метою навчати? Який досвід, надбання маєте? Який результат очікуєте? Як той матеріал, який ви запропонуєте учням, допоможе їм у формуванні світогляду, чи реальне їх застосування в житті?

3. Визначення задач уроку, без яких неможливе досягнення мети на певному етапі навчально-виховного процесу.

Освітня( навчальна):планування видів роботи на уроці .Освітня мета реалізується на базі навчального матеріалу, наприклад, текстів для читання, завдань, практичної роботи, самостійної роботи, групової роботи, роботи з роздатковим матеріалом тощо.

Виховна (згідно з загальнолюдськими та національними гуманістичними уявленнями та цінностями).Наприклад: виховувати свідоме ставлення до суспільного життя, прищеплювати повагу до колективних рішень свого народу, виховувати самоповагу, почуття патріотизму, прищеплювати повагу до традицій інших народів, виховувати активну життєву позицію, почуття необхідної активної соціалізації, виховувати повагу до себе та інших членів суспільства , свідоме ставлення до навчання, прищеплювати почуття відповідальності,….)

Виховання учнів у процесі навчання забезпечується підбором навчального матеріалу(епізодів тексту, малюнків, ситуацій тощо), в якому відображені загальнолюдські моральні цінності; застосування у процесі навчання проблемних завдань, вирішення яких потребує від учня висловлення своїх почуттів, поглядів, критичної оцінки і своєї власної думки щодо різних подій, стосунків, фактів, які відображені в інформативному навчальному матеріалі.

Розвиваюча(визначаємо пріоритетні напрямки та дії з розвитку особистісних психічних якостей учня, які забезпечують поетапне формування розумових дій). Реалізується у процесі оволодіння учнями досвідом творчості,

 

пошукової діяльності , усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, їх подібності та розбіжності. Передбачається розвиток в учнів :

- умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності;

- мовленнєвих здібностей;

- інтелектуальних і пізнавальних здібностей(різних видів пам’яті слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо).

У процесі навчання мета та задачі реалізуються одночасно, у комплексі.

4.Ресурси.Ефективне використання всіх матеріальних можливостей. Які засоби необхідні для проведення уроку ( ТЗН, роздатковий матеріал, мапа, папір, крейда тощо).

Зовнішній вигляд учителя.

Час, місце проведення, якісний результат, якого я очікую.

5.Зв*язки.Які планую взаємостосунки: учитель – учень ; учень – учень; робота в парах ; робота в команді тощо.

6.Планування уроку ( тактичне , не деталізація).

Визначення типу і структури уроку; відповідність його дидактичній меті, віку учнів, складності і новизні навчального матеріалу; місце уроку в даній темі; доцільність розподілу часу між окремими етапами уроку; забезпечення цілісності уроку.

 7.Конкретне планування всіх етапів уроку, з урахуванням специфіки класу, учнів( продумати участь кожної дитини в уроці. « А чи зможе цей учень справитися з цим завданням, чи можливо інше підібрати ?». Принципи, методи і прийоми навчання.

8.Проведення уроку. В процесі уроку – корегування запланованого, вдосконалення всіх недоліків.

Спостереження за процесом.

9.Використання індивідуальних можливостей кожної дитини.

Формування віри в свої можливості, розуміння кожною дитиною себе, як частинкою колективу , який допоможе подолати труднощі.

Активність учнів , розкриття здібностей.

10.Результат роботи. Реалізація мети, завдань. Реалізація вчителя, учнів. Позитивний настрій.

11.Напрацювання досвіду, його осмислення.

12.Аналіз (осмислення недоліків на кожному етапі уроку) та синтез ( що можна вдосконалити , планування наступного уроку з урахуванням недоліків).