asyan.org
добавить свой файл
1
Характеристика осередків ураження на промислових обєктів


  1. Вибуховонебезпечний обєкт – це обєкт, на якому виробляється, зберігається, транспортується вибухово небезпечні речі. (нафтопеперобн., нафтопровідн.). Основними параметрами для виникнення вибуху є суміші повітря (метен, бутан, пентан). Основними уражаючими факторами є повітряяно-ударна хвиля (зона стислого повітря). Основний показник – надлишковий тиск. Δр=рматм

I – зона детонаційної хвилі (Q – маса продукту в тоннах) Δр = 1700 кПа – постійний тиск

^ II – зона дії продуктів вибуху (Δр =1350÷300 кПа)

ІІІ – зона дії повітряно-ударної хвилі (Δр = 300÷10 кПа )

Дія ударної хвилі на людину формується в залежності від зони і викликає контузії та різного ступення травми : легкі, середні, важкі, дуже важкі.
2. ^ Основним фактором ураження – світловий імпульс (випромінення, електромагнітне випромінення)

Основним параметром - світловий імпульс (к-ть світлової енергії, яка надає 1м2, яка освітлюється(Дж/ м2,кал/ м2))

В залежності від дії світлового випромінення одерж. опіки:

  1. 100-200 Дж/ м2 – почервоніння шкіри, незначна припухливість.

  2. 200-400 Дж/ м2 – утвор. пухирців, які заповненні жовтою рідиною.

  3. 400-600 Дж/ м2 – умертвіння підшкірових пухлин і утвор. ран.

  4. 600 і > Дж/ м2 - лікування не поможе.

3.Хімічнонебезпечний обєкт – це промисловий обєкт, на якому зберігається, використ. в технічному процесі сильнодіючі отруйні речовини (СДОР)(аміак, хлор, сірчаний ангідриз, фтористий водень, синильна к-та)


Іонізуюче випромінення
квантове (електро-магнітне) випромінення

капускулярне (потік частинок)


рентгенівське випромінення


ультра-фіолетове

випромінення


β - випромінення


α - випромінення

потік частинок

γ - випромінення^ Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань


Фізичні величини, їхні символи і визначення

Система Сі

Несистемні одиниці

Активність (А) – к-ть розрядів і радіоактивних ядер за одиницю часу

БК (Беккрель)

КІ (Кюрі)

Експозеційна доза (Х) – доза випромінювання в повітрі, яка характеризує потенціальну небезпеку дії іонізуючих випромінювань при загальному і рівному опромінені тіла людини.

Експозеційна доза характеризує активність джерела випромінювання

Кл/кг

Р (Рентген)

Поглинута доза (Д) – це к-ть енергії іонізуючого випромінювання будь-якого виду поглинутих одиницею маси (1 кг) опром. середов.

Гр (Грей)

Рад (РАД)

Еквівалентна доза (Д) – це поглинута доза випромінювання помножена на середній коефіцієнт якості (Q). Використовується для оцінки біологічної дії іонізуючого в-ння

Зв (Зіверт)

БЕР

(Біологічний

еквівалент рентгена)

Потужність експозеційної дози (Р) (рівень радіації) – доза віднесена до одиниці часу

А/кг (Ампер/кг)

Р/год (Рентген/год)


Фонове випромінювання людини скл. з космічного випромінювання, природніх радіоактивних речовин, а також радіоактивні джерела, які використовують на виробництві.

^ Ступені хвороб, які проявилися після дії опромінення:


Легка

100-200 РАД

Середня

200-400 РАД

Важка

400-600 РАД

Дуже важка

>600 РАД100 мБЕР

Фонове опромінення на рік

500 мБЕР

Допустиме опромінення населення на рік

3 БЕР

Опромінення при рентгенографії зубів

5 БЕР

Допуст. опромінення на рік персоналу АЕС в норм. умовах.

25 БЕР

при аваріях на АЕС

30 БЕР

Рентген шлунку

75 БЕР

Короткочасні незначні зміни складу крові

100 БЕР

І стадія променевої хвороби

450-500 БЕР

Важка хронічна хороба

^ Основним документом, який регламентує норми дії випромінення є „Норми радіаційної безпеки (НРБ)7687”. Згідно цих норм все населення ділиться на 3 категорії :

  1. персонал , що постійно або частково працює з джерелом опромінення;

  2. частина населення, яка безпосередньо не працює з джерелом опромінення за умовами проживання або розміщення роб. місця може дістати певну дозу опромінення;

  3. решта населення.


Зони ураження :

М – радіаційної безпеки (Д=5 Рад/рік, Р=0.014 Р/год)

А – помірного радіаційної зараження (Д=50 Рад/рік, Р=0.14 Р/год)

Б – сильного радіаційного зараження (Д=500 Рад/рік, Р=1.4 Р/год)

В – небезпечного радіаційної зараження (Д=1500 Рад/рік, Р=4.2 Р/год)

Г – надзвичайного небезпечного радіаційної зараження (Д=5000 Рад/рік, Р=14 Р/год)