asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
7 клас


 1. Виберіть одну правильну відповідь (25 б.)

(за кожну правильну відповідь по 1 балу)


 1. Визначте іменований масштаб, якщо числовий масштаб становить 1:50000.

А) в 1 см - 500 км

В) в 1 см - 5000 км

Д) в 1 см - 5 км

Б) в 1 см - 50км

Г) в 1 см - 500 м 1. Визначте азимут, що має напрямок на полярну зірку.

А) 0°

В) 180°

Д) в 1 см - 5 км

Б) 90°

Г) 270° 1. Визначте напрям руху учня, котрий спочатку рухався за азимутом 180°, а потім повернув праворуч на 45°.

А) північний схід

В) південний схід

Д) південний захід

Б) схід

Г) північний захід 1. Зазначте, де на Землі можна побудувати будинок, в якому всі чотири сторони будуть повернуті на південь.

А) на Південному полюсі

В) на екваторі

Д) на Північному колі

Б) на Північному полюсі

Г) на Південному полярному колі 1. Укажіть експедицію, що відкрила Антарктиду.

А) іспанська

В) російська

Д) французька

Б) португальська

Г) англійська 1. З’ясуйте, у якій країні не видно Полярну зірку.

А) США

В) Куба

Д) Аргентина

Б) Китай

Г) Швеція 1. Укажіть, на якій широті у березні сонце буває на півдні, а у червні - на півночі.

А) 0°ш

В) 66,30° пд. ш.

Д) такого не буває

Б) 23,30° пд. ш.

Г) 10° пн. ш. 1. Визначте, на скільки градусів за довготою відрізняються між собою осьовий меридіан першого годинного поясу і граничний східний меридіан десятого поясу.

А) 50°

В) 145°

Д) 162,5°

Б) 142,5

Г) 150° 1. Визначте рівнину, що утворена річковими наносами.

А) Середньосибірське плоскогір’я

В) Месопотамська низовина

Д) Придніпровська височина

Б) Казахський дрібносопковик

Г) Причорноморська низовина 1. Визначте найбільш давні та зруйновані гори.

А) Кавказькі

В) Атлаські

Д) Гімалаї

Б) Альпи

Г) Уральські


 1. Укажіть рівнину, що належить до первинних.

А) Амазонська

В) Ла-Платська

Д) Західносибірська

Б) Причорноморська

Г) Індо-Гангська 1. Визначте рівнину, що розташована на давній платформі.

А) Туранська низовина

В) Казахський дрібносопковик

Д) Західносибірська низовина

Б) Месопотамська низовина

Г) Східносибірське плоскогір’я 1. Визначте об'єкт, що належить до Тихоокеанського поясу вулканічної активності.

А) Гімалаї

В) Саяни

Д) Ісландія

Б) Сахалін

Г) Алтай 1. Вкажіть лінії на карті, що поєднують точки з однаковим атмосферним тиском.

А) ізобати

В) ізобари

Д) ізогіпси

Б) ізотерми

Г) ізогієти 1. Укажіть місце, де спостерігалася мінімальна температура на суходолі у Північній півкулі.

А) о-в Гренландія

В) район Верхоянська

Д) о-ва Земля Франца-Йосифа

Б) Північний полюс

Г) м. Оймякон 1. Укажіть кліматичний пояс з найбільшою річною амплітудою температур.

А) екваторіальний

В) тропічний

Д) помірний

Б) субекваторіальний

Г) субтропічний 1. Визначте територію з найбільшою континентальністю клімату.

А) Західний Сибір

В) Скандинавський п-ів

Д) Східна Азія

Б) Зондський архіпелаг

Г) Малоазійське нагір’я 1. Визначте тип клімату, що характерний для Парижа і Лондона.

А) мусонний

В) різкоконтинентальний

Д) помірноконтинентальний

Б) континентальний

Г) морський 1. Визначте район, для якого характерний зимовий максимум опадів, спекотливе літо та безморозна зима.

А) екватор

В) полюси

Д) помірні широти

Б) тропіки

Г) субтропіки 1. Визначте, чим морський клімат відрізняється від континентального.

А) більш теплою зимою

В) більш жарким літом

Д) меншою хмарністю

Б) більш холодною зимою

Г) меншою кількістю опадів 1. Укажіть дельту ріки, де кількість сонячної радіації, що припадає на однакову за площею ділянку земної поверхні, найбільша.

А) Амазонка

В) Конго

Д) Маккензі

Б) Ніл

Г) Лена 1. Укажіть час доби, коли температура на поверхні грунту найнижча.

А) перед заходом сонця

В) у полудень

Д) 02 год. ночі

Б) перед сходом сонця

Г) опівночі 1. При температурі повітря -5° С відносна вологість повітря становить 45%. Визначте, за якої температури відносна вологість підвищиться, якщо абсолютна вологість не зміниться.

А) -10°С

В) 0°С

Д) +5°С

Б) -2°С

Г) +2°С 1. Виберіть кліматичний пояс, в якому виділяються найбільше кліматичних областей.

А) екваторіальний

В) тропічний

Д) арктичний

Б) помірний

Г) субарктичний 1. Укажіть рослину, що характерна для тайги.

А) ковила

В) сейба

Д) маслина

Б) ялина

Г) парасолькова акація

 1. ^ Дайте відповіді на відкриті тести (15 б.)

(кількість відповідей регламентується буквами)

(за кожну правильну відповідь по 1,5 балу)


 1. Назвіть шари материкової земної кори.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть види корисних копалин.

А________ Б________ В________

 1. Укажіть види вивітрювання.

А________ Б________ В________

 1. Поділіть гірські породи за походженням.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть типи живлення річок.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть типи карт за охопленням території.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть види масштабу.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть горотворення палеозойської ери.

А________ Б________ В________

 1. Вкажіть види опадів за походженням.

А________ Б________ В________

 1. Назвіть ознаки, що характеризують помірний морський клімат.

А________ Б________ В________


 1. Допишіть речення (40 б.)

(за кожну правильну відповідь по 2 бали)


 1. Процес зміни гірських порід під впливом високих температур і тиску у надрах Землі називають...

 2. Область у надрах Землі, де виникає землетрус...

 3. Найглибшим на Землі жолобом є...

 4. Найбільше за площею озеро світу ...

 5. Частина поверхні, з якої води стікають у ріку, озеро або море...

 6. Частину річкової долини, що заливає вода під час повені або паводка, називають...

 7. Межень-це...

 8. Від 30-х широт у напрямку екватора дмуть...

 9. Кліматичний пояс, для якого характерні висока температура, значна вологість і кількість опадів протягом усього року...

 10. При перетинанні 180-го меридіану зі сходу на захід для визначення календарної дати...

 11. Якщо на рівні моря тиск становить 760 мм рт. ст., то на висоті 3000 м він буде дорівнювати...

 12. Якщо на рівні моря температура повітря +23° С, то температура на висоті 4000 м...

 13. Найглибше озеро світу...

 14. Який кліматичний пояс характеризується найвищими літніми температурами та найбільшою посушливістю...

 15. Природна зона, в якій найбільше проявляється фізичне вивітрювання...

 16. Для рік з весняною повінню здебільшого характерне живлення...

 17. Відсоток кисню в атмосфері приблизно...

 18. Озоновий шар розташований у...

 19. Різниця між найбільшим і найменшим значенням температури повітря - це...

 20. Прибережні пустелі Наміб та Атакама виникли внаслідок впливу...


 1. Розв’яжіть задачу (20 б.)


Скільки часу знадобиться для переходу з одного села в інше, якщо відстань між селами на карті з масштабом 1:50000 дорівнює 20 см, а швидкість ходьби – 5 км/год.


1 завдання

(25 б.)

2 завдання

(15 б.)

3 завдання

(40 б.)

4 завдання

(20 б.)

Загальна кількість балів

(100 б.)

8 клас
1. Виберіть одну правильну відповідь (20 б.)

(за кожну правильну відповідь по 1 балу)


 1. Назвіть автора перших виданих в Європі карт українських територій.

А) Клавдій Птоломей

В) Страбон

Б) Боплан

Г) Пліній Старший
 1. Укажіть картографічну проекцію, в якій меридіани - прямі лінії, що виходять з однієї точки, а паралелі - дуги концентричних кіл.

А) азимутальна

В) конічна

Б) циліндрична

Г) поліконічна
 1. Назвіть область України, яка межує з найбільшою кількістю зарубіжних держав.

А) Львівська

В) Сумська

Б) Закарпатська

Г) Луганська
 1. Укажіть вченого, який вперше описав природні умови півдня України і життя скіфів.

А) Геродот

В) Птоломей

Б) Пліній Старший

Г) Боплан
 1. Визначте напрям вітру, якщо стрілка флюгера встановлена за азимутом 315°.

А) північно-західний

В) південно-західний

Б) північно-східний

Г) південно-східний
 1. Визначте на скільки градусів повернеться точка відносно земної осі за 16 хвилин.

А) 16°

В) 2°

Б) 4°

Г) 32°
 1. Укажіть найширшу серед названих проток.

А) Малакська

В) Торресова

Б) Мозамбіцька

Г) Кука
 1. Укажіть височину, найвищою точкою якої є Бельмак-Могила.

А) Донецького кряжу

В) Придніпровської височини

Б) Приазовської височини

Г) Середньоросійської височини
 1. Укажіть затоку, в якій міститься центр географічної системи координат - 0° широти і 0°довготи.

А) Гвінейська

В) Мексиканська

Б) Аденська

Г) Бенгальська
 1. Назвіть лінію на карті, що з’єднує точки з однаковою кількістю атмосферних опадів за відповідний проміжок часу.

А) ізогієта

В) ізобара

Б) ізотаха

Г) ізотерма
 1. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний період.

А) протерозойська

В) мезозойська

Б) палеозойська

Г) кайнозойська
 1. З'ясуйте рік, коли вперше вжито назву «Україна».

А) 1667 р.

В) 1187 р.

Б) 1213 р.

Г) 1919 р.
 1. Укажіть поясний час, який запроваджено в Україні.

А) західноєвропейський

В) східноєвропейський

Б) середньоєвропейський

Г) Поволзький
 1. Укажіть, за якими картами визначають дирекційні кути.

А) топографічними

В) фізичними

Б) політичними

Г) кліматичними
 1. Укажіть правильне твердження.

А) надра України бідні на корисні копалини

Б) потужність вугільних шарів у Донецькому басейні більша, ніж у Львівсько-Волинському

В) Нікопольський марганцевий басейн - найбільший у світі

Г) терикони не належать до техногенних форм рельєфу


 1. Укажіть, яке твердження стосовно корисних копалин України є неправильним.

А) в Україні є поклади ртутної руди

Б) у Криворізькому залізорудному басейні вміст заліза в руді становить до 65%

В) Україна бідна на марганцеві руди

Г) запаси залізних руд в Україні сягають 18 % від загальносвітових


 1. При температурі повітря +15° С відносна вологість повітря становить 60%. Укажіть температуру, за якої відносна вологість знизиться, якщо абсолютна вологість не зміниться.

А) 0° С

В) +10°С

Д) +5° С

Б) -2° С

Г) +20° С 1. Укажіть ім’я давнього ученого, який першим ужив термін «географія».

А) Аристотель

В) Страбон
Б) Піфагор

Г) Ератосфен 1. Назвіть ім’я першого президента Української Академії наук.

А) С. Рудницький

В) В. Кубійович
Б) Г. Висоцький

Г) В. Вернадський 1. Назвіть ім’я вченого, який здійснив першу спробу фізико-географічного районування України.

А) П. Погребняк

В) П. Тутковський
Б) В. Бондарчук

Г) М. Паламарчукследующая страница >>