asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти Макіївської міської ради

Макіївська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 98


Розробки уроків

з теми «Величини. Вирази. Формули. Рівняння»

(5 клас)

Вчитель математики

Нагорнюк Ірина Володимирівна

Урок № ______ Тема: Величини. Вимірювання величин. Метрична система мір. Приклади не метричних мір.

Мета: повторити, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал з теми «Величини»;

познайомити з метричною системою мір (СИ), навести приклади не метричних мір;

розвивати пізнавальну активність учнів, виховувати культури усного і писемного математичного

мовлення.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Аналіз контрольної роботи.

Повідомлення вчителя про величини з якими зустрічаємося у повсякденному житті та їх вимірюванні.
Запис у зошитах числа і теми уроку.

Повідомлення теми та задач уроку.

3.Вивчення нового матеріалу.

Робота з таблицею «Метрична система мір».

Усні вправи.

Письмові вправи: №913, № 920,

№ 918.
Робота з материалом підручника

(§ 20 стор. 166)

Робота з ОК (таблиця співвідношення мір )

Вчитель демонструє учням таблицю, проводить відповідну бесіду.

4. Підсумок уроку

Презентація роботи у парах «Питання - відповідь».

Робота у парах:

За текстом підручника скласти питання до теми уроку.
Коректує роботу у парах

5.Домашнє завдання.Вивчити § 20, виконати вправи

гр. А № 915, № 917;

гр. Б № 922, № 934.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Урок № ______ Тема: Вирази. Числові та буквені вирази. Числове значення буквеного виразу.
Мета: формування понять числових та буквених виразів, культури математичних записів;

розвиток логічного мислення учнів.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2. Актуалізація опорних знань


Дидактична гра «Лото «Величини»».

Проводить інструктаж щодо виконання умов дидактичної гри.

3.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Розповідь вчителя про математичну мову.

Робота у парах:

1. За допомогою математичної мови запишіть речення:

«Сума чисел 7 і 5 дорівнює 12»

«17 менше 20»

2. Запишіть українською мовою математичний вираз:

«а * 0 = 0», «ав = ва».

Запис у зошитах числа і теми уроку.

Розповідає, як пов’язані між собою українська і математична мови. Повідомляє тему та задачі уроку.

4.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя за допомогою таблиці.
Робота з ОК

Робота з підручником § 14

стор 120.

Пояснює правила роботи з таблицею ОК

5. Формування навиків і вмінь учнів.

Усні вправи.

Письмові вправи: № 662, №665, № 675, № 679, № 681.Коректує виконання письмових вправ.

4. Підсумок урокуЗапитання до вчителя за темою уроку.

Відповідає на запитання учнів.

5.Домашнє завдання.Вивчити означення у ОК.

№№ 683, 674, 678.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Урок №_______ Тема: Формули. Обчислення за формулою. Самостійна робота.

Мета: Введення поняття формули. Формування навиків обчислень за формулами. Розвиток логічного мислення учні шляхом розв’язування задач.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2. Актуалізація опорних знань

Усні вправи: №№ 654, 655, 656, 657.

Розв’язування вправ з коментарем №№ 665, 667, 668.
Запис у зошитах числа і теми уроку.

Повідомлення теми та задач уроку.

3.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя щодо класифікації формул.
Робота з ОК.

Пояснення з елементами бесіди.

4. Формування навиків і вмінь учнів.

Письмові вправи:

№№ 658, 659.

Робота у парах: розв’язування задач на використання формул.

Виконання самостійної роботи.

Коректує виконання вправ і роботи у групах. Інструктаж щодо виконання самостійної роботи.

5. Підсумок урокуРефлексія: + розумію все,

± розумію частково,

– не розумію.

Проводить рефлексію.

6.Домашнє завдання.Вивчити формули, виконати вправи за індивідуальними картками.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Урок № ______ Тема: Рівняння. Корінь рівняння. Розв’язування рівнянь.

Мета: Узагальнення і закріплення знань учнів про рівняння. Означення поняття кореня рівнянь.

Формування культури математичних записів.Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2.Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Які з цих записів вирази, а які формули? 1) (а+в)*2; 2) S = ab; 3) 4а; 4) S = Vt; 5) (46 +73):4.

2. Чим відрізняється вираз від формули?

3. Як називаються такі записи?

х + 17 = 45; х – 3 = 11;

24 : (х – 7 ) = 6.
Запис у зошитах числа і теми уроку.

Повідомлення теми та задач уроку.

3.Вивчення нового матеріалу.

Систематизація і узагальнення вчителем знань учнів з теми «Рівняння». Пояснення, що таке корінь рівняння і що значить знайти корінь рівняння.

Робота в парах з ОК: розібрати приклади розв’язування рівнянь.
Пояснення з елементами бесіди.

4. Формування навиків і вмінь учнів

Розв’язування письмових вправ:

№№ 729ав, 731а,732а.

Робота у парах №№ 713а, 715а, 716а.
Коректує виконання письмових вправ

5. Підсумок уроку

Відповідає на запитання учнів.Відповідає на запитання учнів.

6.Домашнє завдання.Вивчити §15, виконати вправи

гр. А №№ 714аб, 716вг, 717;

гр. Б №№ 730, 734.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Урок № ____ Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

Мета: Формувати навички розв’язування задач за допомогою рівнянь; розвиток логічної пам’яті,

вміння аналізувати умову задачі й вибирати ту величину для позначення її змінною (буквою),

яка приводить до найпростішого рівняння; виховувати культури усного і писемного

математичного мовлення.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.

Запис у зошитах числа і теми уроку.

Повідомлення теми та задач уроку.


2. Актуалізація опорних знань

Математична естафета «Рівняння».Інструктаж щодо виконання завдань естафети. Аналізує результати естафети.

3.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя схеми розв’язування задач, опорні слова при поясненні складання рівняння.
Запис у зошиті опорних слів необхідних при складанні рівняння.

Пояснює з елементами бесіди теоретичний матеріал.

4. Формування навиків і вмінь учнів

Розв’язування простих задач складанням рівнянняКорекція розв’язування задач біля дошки.

4. Підсумок уроку

Повторення алгоритму розв’язування задач і опорних слів.


5.Домашнє завдання.Вивчити схему розв’язування задач. Виконати №№ 719, 739.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Урок №______ Тема: Самостійна робота.

Мета: Формування вмінь і навиків розв’язування рівнянь і задач. Розвивати вміння поопераційного

контролю навчальної роботи. Виховувати самостійність, ініціативу, дисциплінованість.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Усні вправи.
Запис у зошитах числа і теми уроку.

Повідомлення теми та задач уроку.

3. Формування навиків і вмінь учнів.


Виконання завдань самостійної роботи.

Інструктаж щодо виконання завдань самостійної роботи.

4. Підсумок уроку

Відповідає на запитання учнів.Збирає зошити на перевірку, відповідає на запитання вчителя.

5.Домашнє завдання.Завдання самостійної роботи.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Урок №­­­­­_______ Тема: Порівняння натуральних чисел. Нерівності.

Мета: Ознайомлення учнів з поняттям нерівності та розв’язком нерівності.

Виконання вправ на знаходження розв’язків найпростіших нерівностей.

Розвиток логічного мислення учнів.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.
2.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повторення правил порівняння натуральних чисел.

Усні вправи на порівняння чисел.
Запис у зошитах числа і теми уроку.

Робота за індивідуальними картками.

Повідомлення теми та задач уроку.

Корекція повторення правил. Проведення усної лічби.

Аналізує роботу за індивідуальними картками.

3.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу відбувається на основі прикладів:

7 + 5 > 10; 16 - 9 < 40;

х<3, якщо х = 0, 1, 2; х >17, якщо х = 18, 19, 20, 21 і т.д.

На основі цих прикладів формулюється поняття нерівності.
Робота з ОК

Поясніє новий матеріал.

Інструктує як працювати з ОК.

4. Формування навиків і вмінь учнів

Розв’язування нерівностей.
Запис розв’язання у зошити.

Коректує розв’язання вправ на дошці.

4. Підсумок уроку

Фронтальне опитування за темою уроку.Проводить фронтальне опитування

5.Домашнє завдання.Вивчити означення, виконати завдання на картках.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Урок №________ Тема: Контрольна робота № 3 з теми «Величини. Вирази. Формули. Рівняння».

Мета: Визначити рівень засвоєння матеріалу.

Розвивати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування вправ.

Виховування самостійності і акуратності в роботі.


Етапи уроку

Діяльність учнів на уроці

Діяльність вчителя

Колективна

Групова

Індивідуальна

1.Організація класу.


Підготовка робочого місця.

Запис у контрольних зошитах числа.

Повідомлення теми і задач уроку.


2.Формування вмінь і навичок.


Виконання завдань контрольної роботи

Інструктаж щодо виконання завдань контрольної роботи.

3. Підсумок уроку

Запитання учнів щодо завдань контрольної роботи.Відповідає на запитання учнів.

4.Домашнє завдання.


Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Додаток № 1следующая страница >>