asyan.org
добавить свой файл
1
Вдосконалення потенціалу підприємства за допомогою графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”

Проведемо аналіз ситуації на ПФ „Фірма” за допомогою графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”, для побудови якого використаємо дані щодо діяльності підприємства за 2009 рік.

Таблиця 2.1.

Виробництво, розподіл та збут продукції

№ п/п

Показники

Вага

Еталон

Підприємство

Р

значення

рейтинг

1

Потужність підприємства, тис. шт.

1,2

17

16,6

2

2,4

2

Якість продукції

1,25

8

10

1

5,0

3

Фондовіддача, грн.

1,1

8

9,36

1

1,1

4

Витрати на 1 грн. товарної продукції

1,1

0,6

0,8

2

2,2

5

Екологія виробництва (штрафи) тис.грн.

1,05

1

0,5

1

1,05

6

Прибуток, тис. грн.

1,15

30

27,2

2

2,3

7

Рентабельність, %

1,15

35

20,61

2

2,3Сума

8


12,6

Р1 = 12,6 В = 100-(12,6-8)*100/(8(2-1))=42,5 ум.од.

Отже, довжина І вектора – виробництво, розподіл та збут продукції становить 42,5 ум.од

Таблиця 2.2

^ Організаційна структура менеджменту

№ п/п

Показники

Вага

Еталон

Підприємство

Р

значення

рейтинг

1

Ділові якості менеджерів, балів

1.2

10

9

2

2,4

2

Ефективність організаційної структури управління, балів

1,15

9

10

1

1,15

3

Віковий стан персоналу, % до 45 років

1,15

75

85

1

1,15

4

Рівень освіти, % з вищою освітою

1,05

30

25

2

2,1

5

Продуктивність праці, тис.грн.

1,2

25

22

2

2,4

6

Середньофірмаячна оплата праці, грн.

1,25

350

415

1

1,25Сума

7


10,45

Р2 = 10,45 В = 100-(10,45-7)*100/(7(2-1))=50,7 ум.од.

Отже, довжина ІІ вектора –організаційна структура менеджменту становить 50,7 ум.од

^ Таблиця 2.3

Маркетинг


№ п/п

Показники

Вага

Еталон

Підприємство

Р

значення

рейтинг

1

Обсяги поставок на внутрішній ринок, тис.шт.

1,2

16

14

2

2,4

2

Фірмаце в експорті, тис.шт.

1,15

-

2,6

1

1,15

3

Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства

1,15

8

10

1

1,15

4

Фірмовий стиль (розвинуті напрямки)

1,15

-

1

1

1,15

5

Ціна за одиницю продукції, грн.

1,1

100

150

2

2,2

6

Інноваційна діяльність, тис.грн

1,25

10

5

2

2,5Сума

7


10,55

Р3 = 10,55 В = 100-(10,55-7)*100/(7(2-1))=49,3 ум.од.

Отже, довжина ІІІ вектора –маркетинг становить 49,3 ум.од

^ Таблиця 2.4.

Фінанси


№ п/п

Показники

Вага

Еталон

Підприємство

Р

значення

рейтинг

1

Коефіцієнт поточної оцінки

1,05

2-3

4

1

1,05

2

Коефіцієнт критичної оцінки

1,1

2-3

2,5

1

1,1

3

Оборот товарно-матеріальних запасів

1,05

1-5

10,7

1

1,05

4

Строк погашення дебіторської заборгованості

1,05

до 60 діб

4

1

1,05

5

Рентабельність продажу

1,15

>10%

3,08

2

2,3

6

Рентабельність активів

1,05

>20%

20,61

1

1,05

7

Рентабельність власного капіталу

1,1

100%

35,2

2

2,2

8

Оборотність активів

1,1

3-7

6,69

1

1,1

9

Прибуток на одного працюючого

1,05

1,54

0,6

2

2,1

10

Виручка на одного працюючого

1,05

39

22

2

2,1

11

Коефіцієнт заборгованості

1,1

до 0,7

0,1

1

1,1

12

Коефіцієнт капіталізації

1,15

до 10

1,71

1

1,15Сума

13


17,35

Р4 = 17,35

В = 100-(17,35-13)*100/(13(2-1))=66,5 ум.од.

Отже, довжина ІV вектора –фінанси становить 66,5 ум.од

Аналізуючи отримані результати, будуємо „Квадрат потенціалу”

За допомогою графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» можна сказати, що потенціал даного підприємства має середній розмір, він є незбалансованим. Оскільки вектор «виробництво, розподіл, збут продукції» недорозвинений, а вектор «фінанси» - суттєво відхиляється в більшу сторону. Тому доцільно розглянути формування фондової складової та забезпечити більше використання виробничої потужності.


«Квадрат потенціалу»