asyan.org
добавить свой файл
1
Вакансия

Департамент информационных технологий

Управление по бизнес-системам

Менеджер проекта SAP PM

Функциональные обязанности:

Выполнение цикла работ по внедрению функционала модуля PМ (Plant Maintenance) в SAP ERP, включая:

 • Анализ бизнес-процессов на предприятии

 • Разработка проектной документации SAP PM

 • Настройка системы SAP модуль РМ

 • Ввод системы в продуктивную эксплуатацию и поддержка пользователей

 • Обучение пользователей работе в системе SAP (РМ) в соответствии с выполненными настройками


Подчинение: Главному управляющему по бизнес-системам

^ Основные требования к кандидатам:

Образование: полное высшее IT, техническое или экономическое образование.

Опыт работы: опыт работы консультантом в проектах внедрения, промышленной эксплуатации и поддержке решений SAP PM - не менее 3-х лет.

Приветствуется:

 • Наличие сертификата SAP PM

 • Знания и опыт управления проектами (Project management)

 • Знание интеграции со смежными модулями (PP, MM, FI, SD, CО)

 • Знание методологии ASAP, особенностей реализации процессов разработки

Знания, навыки и умения:

 • Экспертные знания бизнес-процессов в сфере управления основными фондами, техобслуживания и ремонтов

 • Навыки разработки проектной документации в области Plant Maintenance

 • Знание функциональности и настроек модуля РМ

 • Навыки обучения пользователей работе в системе SAP

 • Навыки ввода системы в продуктивную эксплуатацию и поддержку

 • Владение английским языком на уровне не ниже среднего

 • Владение ПК на уровне продвинутого пользователяЛичностные качества:

 • Ответственность

 • Ориентация на задачи, требования и решение проблем клиента

 • Хорошие навыки устного и письменного общения

 • Аналитическое мышление

 • Работа в команде


Для участия в конкурсе на вакансию необходимо направить резюме на электронный адрес: amkr.recruitment@arcelormittal.com до 1 ноября 2013 года.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:

+38-056-499-29-31, +38-056-499-29-39, +38-056-499-29-30


Вакансія
Департамент інформаційних технологій
Управління з бізнес-систем
Менеджер проекту SAP PM


^ Функціональні обов'язки:
Виконання циклу робіт з впровадження функціоналу модуля РМ (Plant Maintenance) в

SAP ER, включаючи :
• Аналіз бізнес-процесів на підприємстві
• Розробка проектної документації SAP PM
• Налагодження системи SAP модуль РМ
• Введення системи в продуктивну експлуатацію й підтримка користувачів
• Навчання користувачів роботі в системі SAP (РМ ) відповідно до вказаних установок

Підпорядкування: Головному керуючому з бізнес-систем
Основні вимоги до кандидатів :
^ Освіта: повна вища IT, технічна або економічна освіта .
Досвід роботи: досвід роботи консультантом в проектах впровадження , промислової експлуатації та підтримки рішень SAP PM - не менше 3- х років.

Вітається:
• Наявність сертифікату SAP PM
• Знання та досвід управління проектами (Project Management)
• Володіння інтеграції з суміжними модулями (PP, MM, FI, SD, CО)
• Знання методології ASAP, особливостей реалізації процесів розробки

^ Знання, навички та вміння:
• Експертні знання бізнес-процесів у сфері управління основними фондами, техобслуговування і ремонтів
• Навички розробки проектної документації в області технічного обслуговування і ремонту
• Знання функціональності та налаштувань модуля РМ
• Навички навчання користувачів роботі в системі SAP
• Навички введення системи в продуктивну експлуатацію і підтримку
• Володіння англійською мовою на рівні не нижче середнього
• Володіння ПК на рівні просунутого користувача


Особистісні якості:
• Відповідальність
• Орієнтація на завдання, вимоги і рішення проблем клієнта
• Хороші навички усного та письмового спілкування
• Аналітичне мислення
• Робота в команді

Для участі в конкурсі на вакансію необхідно направити резюме на електронну адресу: amkr.recruitment@arcelormittal.com до 1 листопада 2013 року.
Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами:

+38-056-499-29-31 , +38-056-499-29-39 , +38-056-499-29-30