asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 13 14

Про проведення протягом 2011 року навчально-виховних заходів з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини (Лист від 01.06.11 № 1/9-422)

  • Наказ МОНМС 764 від 28.07.2010 "Деякі питання надання грі "Соняшник" та грі "Геліантус природознавство для дорослих" статусу Всеукраїнських ігор
    Лист Міністерства N 1/9_541 від 19.07.2011Щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру

  • Лист МОНмолодьспорт N 1/9-493 від 24.06.2011 "Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно- комунікаційних технологій"


  • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 № 1/9-510 «Про проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»

  • Лист Міністерства N 1/9_455 від 09.06.2011 "Про стан, проблеми та основні завдання Діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік"Заходи річного плану роботи школи будуть реалізовуватися через систематичне вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу, аналітико-інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій та управлінських документів управління освіти; систематичний контроль за виконанням нормативних та законодавчих документів і розробку посеместрових, щомісячних навчальних та календарних планів.

 ^ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Заходи плану будуть реалізовуватись через систематичне вивчення рівня професійної майстерності вчителів та підтримку їх діяльності.

2. Науково-методична проблема школи на 2008-2013 роки "Впровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу і управлінську діяльність школи" та виховної проблеми " Впровадження в навчально- виховний процес та в позакласну

роботу нетрадиційних заходів, спрямованих на виховання патріотизму та національної свідомості".

3. Впровадження нового змісту освіти.

4.Впровадження нової системи контролю: система моніторингу якості освіти

5. Систематичний контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, наказів та розпоряджень обласного управління освіти та науки та міського управління освіти.

6. Якість фахової підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів.

7. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів початкової, основної та середньої школи, учнів профільних класів.

8. Створення санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного процесу, змістовного дозвілля учнівської молоді, утримання дітей особливих категорій.
^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1. Забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Реалізація заходів по виконанню районної програми "Школа майбутнього на 2009-2012 роки"

3. Виконання Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у 11-х класах 11-річної школи.

4. Впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти.

5. Забезпечення державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.

6. Впровадження профільного навчання у старшій школі.

7.Підготовка до вивчення двох іноземних мов у 5 класі.

8. Перехід на особистісно-орієнтоване навчання й виховання.

9. Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

10. Використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.

11. Посилення роботи психологічної служби в напрямі превентивного виховання.

12. Здійснення посиленого контролю за організацією дозвілля та зайнятості учнів.

13. Активізація пошукової роботи волонтерського загону «Невгамовні».

^ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів загальної середньої освіти.

2. Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників.

3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, обдарованої учнівської молоді.

4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

5. Модернізація методичної роботи. (Спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи).

6. Покращення матеріально-технічної бази школи :

- переобладнання кабінету біології і встановлення мультимедійної дошки з відповідним програмним забезпеченням;

- обладнання другого кабінету іноземних мов.

- зміцнення навчально-методичної бази для вивчення предмета "Захист Вітчизни"

- упорядкування території школи

- переоформлення кабінетів української мови та математики.

- забезпечення комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет шкільної бібліотеки, методичного кабінету вчителів іноземних мов та кімнати школяра.

7. Започаткування діяльності Євроклубу і налагодження міжнародних зв’язків.

8. Забезпечення кабінету інформаційно-комунікаційних технологій новими навчальними засобами і програмним матеріалом, встановлення відео проектора і смарт -дошки.

9. Забезпечення умов для навчання 6-річок першого класу в у школі, оформлення ігрової кімнати та оснащення необхідними посібниками та інвентарем.

10. Створення умов для функціонування груп продовженого для учнів початкової школи.

 Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011  № 1/9-556 визначено структуру 2011/2012 навчального року. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» новий навчальний рік розпочинається у День Знань - 1 вересня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року проводяться канікули:
­    осінні – з 24 по 30 жовтня;
­    зимові – з 26 грудня по 10 січня;
­    весняні – з 26 березня по 1 квітня.

Заняття у навчальних закладах всіх типів і форм власності завершуються до 25 травня, а саме:
­    у 1-8-х та 10-х класах – 25 травня;
­    у 9-х класах – 14 травня;
­    у 11-х класах – 3 травня.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом 2011/2012 навчального року.

Державна підсумкова атестація проводиться:
-    у 4-х класах з 11 по 18 травня з української мови та читання (мови навчання), математики;
-    у 9-х класах з 15 по 30 травня з української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу;
-    в 11-х класах з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.

Документи про загальну середню освіту вручаються випускникам 11-х класів – 12-13 травня, а 9-х класів – 31 травня - 1 червня 2012 року.

СЕРПЕНЬ

Управління діяльністю

пед. колективу

Контрольно-аналітична діяльність

Навчально-методична робота

Охорона праці,

робота з батьками, громадськістю

Виховна роботаЗаходи

Дата,

відповідальний

Відмітка про виконанняЗаходи

Дата, відповідальний

Відмітка про виконанняЗаходи

Дата, відповідальний

Відмітка про виконанняЗаходи

Дата, відповідальний

Відмітка про виконання


Заходи

Дата, відповідальний

Відмітка про виконання

1. Підготовка школи до нового навчального року

2. Добір і розстановка педкадрів
3. Розподіл педагогічного навантаження

4. Підготовка наказів, розпоряджень щодо організованого початку навчального року

5. Педрада І. Круглий стіл ."Про підсумки роботи школи у 2010-2011 н.р. та основні завдання на 2011-2012 н.р., спрямовані на подальшу реалізацію Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

2.Затвердження робочого навчального плану і річного плану роботи школи.

3.Про виставлення оцінок за курси за вибором.

4.Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки.

5.Про виконання програми заходів щодо відзначення 20-річчя школи.

6. Наради при директорові Організація методичної роботи

Організація набору та навчання першокласників 4-річної початкової школи відповідно до Постанови КМУ від 13.04.05 р. № 280

до 10.08

Пельо І.В..

до 30.08

Пельо І.В.

до 20.08

Пельо І.В.

до 31.08

Пельо І.В.

31.08

Пельо І.В.


30.08

Пельо І.В.
1. Моніторинг календарно-тематичних планів з основ наук на навчальний рік

2. Коригування педагогічного навантаження

3. Діагностичний контроль за реалізацією Закону України «Про загальну середню освіту»

- розподіл, уточнення списків дітей шкільного віку мікрорайону;

- уточнення й розподіл контингенту учнів по класах;

- забезпечення організаційних умов для навчання першокласників;

- аналіз забезпечення ЗНЗ підручниками, навчальними програмами

4. Попереджувальний контроль за реалізацією Концепції профільного навчання

- формування профільних класів;

- навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у профільних класах

- забезпечення своєчасної курсової перепідготовки вчителів з орієнтацією на профільне навчання

25.08

Федорчук О.К.

26.08

Федорчук О.К.

.


27.08

Федорчук О.К.


27.08

Федорчук О.К.

1. Організація роботи методичних об’єднань, творчих груп вчителів-предметників

(за окремим планом)
2. Інструктивно-методичні наради
- Організація навчально-виховного процесу у 2010-2011 н.р. Державний стандарт початкової, базової і повної загальної освіти

- Опрацювання методичних рекомендацій МОН України щодо вивчення загальноосвітніх дисциплін у 2010-2011 н.р.
- Основи організації методичної роботи (для керівників методичних об’єднань)26.08

Федорчук О.К.

23.08

Пельо І.В.
Громадськість

1.Налагодження тісних зв’язків школи з батьками
2. Активізація роботи батьківського сектора щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти
3. Забезпечення впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку
4. Аналіз стану навчальних досягнень учнів і виявлення причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей

5. Пропагування педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків

6. Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки».

До 30.08

Пельо О.Я.


23.08

Пельо О.Я.

23.08

Пельо О.Я.
23.08

Пельо О.Я
23.08

Пельо О.Я

23.08

Пельо О.Я.
Підготовка до Свята першого дзвоника
Зустрічі класних керівників з учнями. Вирішення організаційних питань. Підготовка до години спілкування 1 вересня
Дотримання правової культури влітку учнями школи.
Підготовка ї виставки до проведенню першого уроку
Участь у роботі районних серпневих секціях класних керівників, практичних психологів, шкільних бібліотекарів, соціальних педагогів, ЗВР

до 30.08

Пельо О.Я

до 31.08

Пельо О.Я


28.08

Пельо О.Я

28.08

Пельо О.Я
26 – 27.08

Таран О.Я.


<< предыдущая страница   следующая страница >>