asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
9 клас
Тестові завдання

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі.

Рівень 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

  1. Хто з економістів виступив за активізацію ролі держави в економіці?

  1. ВільямПетті; в) Джон Кейнс;

  2. Адам Сміт; г) МілтонФрідмен.

2. Характерною ознакою товарного господарства є:

а) господарські одиниці не бере участі в суспільному поділі праці;

б) кожне господарство виробляє необхідні життєві засоби для власного споживання;

в) кожне господарство виробляє не для себе, а для ринку, і через ринок отримує ресурси і доходи;

г) процес виробництва у господарствах забезпечується створеними в них засобами виробництва.

^ 3. Гроші виконують функцію засобу платежу коли:

а) використовуються для порівняння цінностей або вартостей різних товарів і послуг;

б) слугують засобом зберігання та примноження багатства;

в) за них купують виробничі ресурси, власники яких отримують відшкодування

у вигляді ренти, заробітної плати та відсотків;

г) за них купують товари та послуги іноземного виробництва.

^ 4. Визначте, яку діяльність можна назвати підприємницькою:

а) власник приватного вантажного автомобіля використовує його для перевезення товарів з метою продажу;

б) власник приватного легкового автомобіля використовує його для поїздок на дачу;

в) менеджер стоматологічної клініки запроваджує нові технології протезування зубів;

г) власник військового аеродрому продає літаки на металобрухт.

5. Твердження, згідно з яким, за умови, коли один із факторів виробництва є змінним, а інші – постійними, то починаючи з певного моменту гранична продуктивність кожної наступної одиниці цього змінного фактора зменшуватиметься, є формулюванням:

А) закону зростаючої продуктивності праці;

Б) закону спадної граничної корисності споживчого блага;

В) закону спадної продуктивності факторів виробництва;

Г) закону вартості.

^ 6. При незмінному попиті на товар визначте, як вплине на положення точки рівноваги підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва даного товару:

а) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість зменшиться;

б) рівноважні ціна і кількість зростуть;

в) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кількість зросте;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість може збільшитися, а може залишитися незмінною або зменшитися.

7. Ринок моркви знаходився у стані рівноваги. Через деякий час відбулися такі події: по-перше, вчені знайшли дешевий спосіб виробляти з моркви пальне для автомобілів, по-друге, негода знищила значну частину врожаю, і, нарешті, держава встановила податок на покупців моркви. Тоді напевно можна стверджувати, що:

а) кількість моркви, що продається на ринку, зменшилася;

б) надлишок споживачів зменшився;

в) ціна, яку сплачують за моркву покупці, зросла;

г) кількість моркви, що продається на ринку, збільшилася.

8. Відомо, що споживач витрачає весь свій бюджет на придбання двох товарів, ціни яких фіксовані. З’ясувалося, що існує безліч оптимальних для цього споживача комбінацій цих товарів. Тоді вони є:

а) досконалими субститутами;

б) досконалими комплементами;

в) антиблагами;

г) один товар – нормальний, інший – антиблаго.

^ 9. Яка з подій вплине на ціну горщиків для кімнатних рослин не так, як інші?

а) несподівано зросли цін на землю для кімнатних рослин;

б) пластмасу, з якої переважно виробляють горщики, почали менше використовувати у виробництві дитячих іграшок;

в) з шаленим успіхом на телебаченні пройшов цикл програм „Чисте повітря для вашої оселі”;

г) Київська міська рада ввела податок на полив кімнатних рослин.

^ 10. Якщо ціна блага 1 (кількість блага 1 відкладається по горизонталі) і дохід залишаться без змін, а ціна блага 2 зменшиться, то:

а) бюджетна лінія стане більш пологою;

б)бюджетна лінія стане більш крутою;

в) бюджетна лінія не змінить свого положення, оскільки дохід залишився без змін;

г) серед наведених вище варіантів відповідей правильного варіанту немає.

^ 11. Ринок конкретного товару знаходиться в стані рівноваги, якщо виконується наступна умова:

а) ціна товару дорівнює сумі витрат, пов’язаних із його виготовленням, та прибутку виробника даного товару;

б) рівень технології виготовлення даного товару постійно зростає;

в) попит дорівнює пропозиції;

г) у відповідях, наведених вище, умови рівноваги ринку немає.

^ 12. Гроші обслуговують процес ціноутворення, якщо виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу накопичення.
Рівень 2

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)

1. Визначте раціональне рішення з приводу поїздки на роботу реалізатора товару з оплатою праці у розмірі 12 гривень за годину та альтернативні витрати цього рішення, якщо поїздка на автобусі триватиме 2 години за ціни квитка 15 грн, а поїздка на таксі займе півгодини і коштуватиме 30 гривень:

А) вибір – їхати автобусом; альтернативні витрати –30 гривень;

Б) вибір – їхати автобусом; альтернативні витрати – 39 гривень;

В) вибір – їхати на таксі; альтернативні витрати – 15 гривень;

Г) вибір – їхати на таксі; альтернативні витрати – 36 гривень.

^ 2. Визначте, прибуток чи збитки одержав біржовий спекулянт, який продав 150 акцій по ціні 50 гривень і знову купив ці ж акції, коли їх курс знизився на 25%:

А) Збитки - 1125 грн.; Б) Прибуток -7500 грн.; В)Прибуток – 1875 грн.; Г) Збитки - 2125 грн.

3. Коли ціна квитка на футбольний матч становила 5 грн., на стадіон прийшли 40 тисяч уболівальників. Коли ціна квитка підвищилась до 10 грн., кількість вболівальників скоротилася до 10 тисяч осіб. Якщо вважати, що функція попиту є лінійною, то за ціни 4 грн за квиток на стадіон прийде:

А) 24000 вболівальників; Б) 36000 вболівальників;

В) 46000 вболівальників; Г) 54000 вболівальників.

^ Творчі завдання

(В залежності від повноти розкриття завдання відповідь учня оцінюється максимально у 5 балів)

Творче завдання № 1

Багаті витрачають гроші легко, бідні розмірковують над кожною копійкою. Дією якого закону можна пояснити поведінку на ринку тих і інших осіб?

Творче завдання № 2

Основні економічні проблеми “що, як, для кого виробляти” в усіх економічних системах розв’язуються однаково? Відповідь обгрунтуйте.
^ Задачі

1 (5 балів)

У таблиці наведені дані про виробництво різних обсягів виробництва за допомогою трьох технологій A,B,C, кожна з яких відрізняється співвідношенням капітального (К) і трудового (L) ресурсу

Q

A

B

C

K

L

K

L

K

L

1

1

20

2

16

3

10

2

2

17

4

14

4

9

3

3

14

6

12

5

8

Одиниця ресурсу “капітал” коштує 50 грн. одиниця ресурсу “праця” коштує 10 грн.

А) Яку технологіювиробництвапотрібно обрати для всіхрівніввиробництва?

2 (10 балів)

Батько, мати, син і донька готуються до святкування Різдва. Їм потрібно прибрати в квартирі і виготовити сувеніри. На всю роботу родина може витратити 6 годин. Як родині найефективніше розподілити роботу, щоб виготовити якомога більше сувенірів і при цьому обов’язково встигнути прибрати в квартирі до свята? Скільки сувенірів буде при цьому зроблено? Відома продуктивність праці кожного члена родини: прибирання в квартирі займає у матері 2 години, у доньки 4 години, у батька 5 годин, у сина – 6 годин; за 1 годину мати може зробити 4 сувеніри, донька – 3 , батько – 2, син – 0,5.

3 (15 балів)

Батько та син вирізають ложки та миски.

Першого дня син вирішив, що буде вирізати тільки ложки, а миски доручив батькові. В результаті після дня плідної праці було вироблено 36 мисок та 20 ложок. Але з’ясувалося, що вони розподілили працю вкрай неефективно: адже син, вирізаючи одну ложку, втрачав на 1,5 миски більше, ніж втрачав би батько.

Наступного дня вони вирішили, що кожен присвятить половину свого часу ложкам, а іншу половину – мискам. Наприкінці дня підрахунок показав, що ложок було виготовлено 40 штук.

Побудуйте сукупну криву виробничих можливостей батька та сина. (І в перший, і в другий день кожен з них працював з максимальною для себе продуктивністю. Альтернативна вартість виробництва ложок для кожного з них є постійною.)
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

^ Чернівецької державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Завдання

для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
10 клас
Тестові завдання

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі.

Рівень 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

^ 1. Укажіть умови, за яких виникає інфляція грошей:

А) реальний обсяг виробництва зростає при незмінних грошовій масі і швидкості обігу грошей;

Б) грошова маса зменшується при незмінних реальних обсягах виробництва і швидкості обігу грошей;

В) грошова маса зростає при незмінній швидкості обігу грошей і зростаючих реальних обсягах виробництва;

Г) грошова маса зростає при незмінних обсягах реального виробництва і швидкості обігу грошей.

^ 2. Характерною ознакою власності як економічної категорії не є:

а) трактування її як соціально-економічних відносин між людьми;

б) трактування її як відношення людини до речі;

в) визначення її як результату суспіль­ного, а не індивідуального розвитку;

г) визначення її як відносини з приводу привласнення ресурсів, готової продукції та доходів.

^ 3. Укажіть вид вітчизняного підприємства, на якому працює 50 осіб, а обсяг валового доходу становить 5,1 млнгрн на рік:

а) мале; б) середнє; в) велике; г) колективне.

^ 4. Кооператив - це:

а) форма організації підприємства, що засновується на об'єднанні майна кількох власників, які спільно приймають рішення, розподіляють прибуток і несуть солідарну відповідальність за свої зобов'язання;

б) товариство, створене на основі грошових внесків у статутний фонд, за що співвласники отримують відповідну кількість цінних паперів;

в) об'єднання фізичних осіб з метою спільної діяльності, що базується на майнових та трудових внесках кожного із членів;

г) приватне підприємство, власником якого є фізична особа, що самостійно управляє
виробничою та комерційною діяльністю.

^ 5. Яка економічна школа започаткувала трудову теорію вартості?

А) меркантилізму; Б) інституціоналізму; В) класична; Г) маржиналістська.

6. Визначте, який із перелічених способів приватизації характерний для сучасного етапу?

а) оренда підприємств трудовим колективом з подальшим правом викупу;

б) продаж державного майна за приватизаційні майнові сертифікати;

в) продаж за гроші об’єктів приватизації на аукціоні чи за конкурсом;

г) викуп майна державного підприємства колективом орендарів за

приватизаційні сертифікати та за гроші.следующая страница >>