asyan.org
добавить свой файл
1 2
9 клас

І тур

Тести першого рівня (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Виберіть найбільш повне та коректне визначення предмета економічної науки:

а) економіка вивчає раціональну поведінку людей у процесі їх господарської діяльності;

б) економіка досліджує поведінку виробників та споживачів у процесі обміну;

в) економіка вивчає діяльність людей, пов’язану з виробництвом та обміном товарів;

г) економіка вивчає проблеми ефективного використання необмежених ресурсів з метою найбільш повного задоволення потреб людей.

^ 3. Вкажіть, що не може вважатися економічним благом:

а) нафта;

б) продукти харчування;

в) повітря;

г) праця людини, що складає кросворди.

 ^ 3.  Раціональна поведінка споживача полягає у тому, що він:

а) намагається мінімізувати свої потреби;  

б) намагається максимізувати свою загальну корисність за умов обмеженого бюджету;

в) намагається максимізувати граничну корисність від споживання благ;

г) намагається зекономити свої доходи.

 ^ 8. Виберіть варіант, в якому наведено тільки товари виробничого призначення:

а) танк, трактор, велосипед;

б) комп’ютер, стіл, килим;

в) кавоварка, швейна машина, ножиці;

г) металобрухт, нафта, токарний верстат.

 ^ 5. Проблема «Як виробляти?» пов’язана з:

а) організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва;

б) наявністю виробничих площ, обладнання, сировинних матеріалів;

в) рівнем кваліфікації працівників;

г) смаками та уподобаннями споживачів, їх купівельною спроможністю.

  ^ 6. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо:

а) доходи сім’ї зростають;                                       

б) кількість покупців збільшується;

в) ціна на товар – доповнювач зменшилась;          

г) ціна на товар-субститут зменшилась.

  ^ 7. Чим зумовлений позитивний нахил кривої пропозиції на ринку товару:

а) законом спадної граничної корисності;             

б) ефектом заміщення;

в) принципом порівняльної переваги;

г) законом зростаючих альтернативних витрат.

 ^ 8. Обмін одного блага напряму на інше називається:

а) дилер;

б) бартер;

в) брокер;

г) маклер.
9. В якому з варіантів відповідей наведено приклади різних факторів виробництва?

а) офіс банку, банкір, комп’ютер, гроші;

б) сталевар, конвеєр, автомобіль, електроенергія;

в) шахтар, вугілля, підйомник, кухар;

г) поле, трактор, власник ферми, доярка.

^ 10. Усі економічні блага поділяються на:

а) індивідуальні та суспільні;

б) нормальні та інферіорні (нижчої якості);

в) кінцеві та проміжні;

г) усі вищевказані.
Тести другого рівня (кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Визначте, яку діяльність можна віднести до підприємницької?
^

а) вчитель проводить урок з предмету “Власна справа”;


б) власник приватного легкового автомобіля використовує його для поїздок на дачу;

в) власник приватного вантажного автомобіля використовує його для перевезень товарів для продажу;

г) офіцер армії керує військовим аеродромом.

^ 12. Одночасне зростання пропозиції товару та зниження попиту на нього обов’язково приведе до:

а)  зниження рівноважної ціни;                               

б) зниження обсягів продажу;

в) збільшення обсягів продажу;                              

г) підвищення рівноважної ціни.

^ 13. За допомогою нахилу кривої байдужості для конкретного споживача можна зробити висновок про:

а) ціни на товари;                                                      

б) його перевагу, надану якомусь з товарів;

в) його переваги та розміри доходу;                       

г) його переваги, розміри доходу і ціни на товари.

^ 14.  У перший рік продуктивність праці зросла на 20%, а у другій – на 10%.

На скільки відсотків збільшилась продуктивність праці за два роки:

а) 20%;        б) 15%;          в) 30%;            г) 32%.

15. Якщо ціна яблук 8 грн. за 1 кг, а корисність споживач визначив для себе в 32 бали, то яку ціну він буде готовий заплатити за 1 кг апельсин, якщо їх корисність визначив у 40 балів?

а) 4 грн. за кг;

б) 5 грн. за кг;

в) 8 грн. за кг;

г) 10 грн. за кг.^ Загальна кількість за І тур – 20 балів

ІІ тур

Творчі завдання (кожне завдання оцінюється 10 балами)
Творче завдання № 1
Назвіть основні характерні риси суспільних (громадських) благ. Поясніть: а) важливість принципу виключення; б) яким чином держава забезпечує населення даними благами.

Творче завдання № 2
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.
^ Загальна кількість за ІІ тур – 20 балів
ІІІ тур
Задача №1 (10 балів)

Лимонад продається у магазині в півлітрових пляшках за ціною 6 грн, літрових – за ціною 10 грн і дволітрових – за ціною 15 грн. Скільки і яких пляшок купить за місяць школяр Сергійко, якщо він готовий витратити на лимонад 60 грн і за ці гроші бажає отримати максимальну кількість напою?

^ Задача №2 (20 балів)

На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: QD = 6 – P, функція пропозиції: QS = –3 + 2P, де QD — обсяг попиту, млн. шт. на рік; QS — обсяг пропозиції, млн. шт. на рік;

а) визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу; намалюйте графік;

б) якщо ціна даного товару становитиме 2 гр. од., що утвориться на ринку: надлишок чи дефіцит товару? В якому розмірі?

в) яка ситуація складатиметься на ринку, якщо ціна зросте до 4 гр. од.?

Загальна кількість за ІІІ тур – 30 балів

^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 70 БАЛІВ

10 клас
І тур

Тести першого рівня (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Виберіть найбільш повне та коректне визначення предмета економічної науки:

а) економіка вивчає раціональну поведінку людей у процесі їх господарської діяльності;

б) економіка досліджує поведінку виробників та споживачів у процесі обміну;

в) економіка вивчає діяльність людей, пов’язану з виробництвом та обміном товарів;

г) економіка вивчає проблеми ефективного використання необмежених ресурсів з метою найбільш повного задоволення потреб людей.

^ 2.  За існуючою класифікацією галузі важкої промисловості належать до:

а) первинного виробництва;              

б) вторинного виробництва;

в) третинного виробництва;               

г) четвертинного виробництва.

^ 3.  Раціональна поведінка споживача полягає у тому, що він:

а) намагається мінімізувати свої потреби;  

б) намагається максимізувати свою загальну корисність за умов обмеженого бюджету;

в) намагається максимізувати граничну корисність від споживання благ;

г) намагається зекономити свої доходи.

^ 4. Крива виробничих можливостей не змінить своє положення, якщо:

а) скоротиться кількість ресурсів;

б) ресурси використовуватимуться неефективно;

в) будуть розроблені нові технології;

г) в'їзд до країни іммігрантів буде полегшений.

^ 5. Проблема «Як виробляти?» пов’язана з:

а) організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва;

б) наявністю виробничих площ, обладнання, сировинних матеріалів;

в) рівнем кваліфікації працівників;

г) смаками та уподобаннями споживачів, їх купівельною спроможністю.

^ 6. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо:

а) доходи сім’ї зростають;                                       

б) кількість покупців збільшується;

в) ціна на товар-доповнювач зменшилась;          

г) ціна на товар-субститут зменшилась.

^ 7. Чим зумовлений позитивний нахил кривої пропозиції на ринку товару:

а) законом спадної граничної корисності;             

б) ефектом заміщення;

в) принципом порівняльної переваги;

г) законом зростаючих альтернативних витрат.

^ 8. Обмін одного блага напряму на інше називається:

а) дилер;

б) бартер;

в) брокер;

г) маклер.

9. В якому з варіантів відповідей наведено приклади різних факторів виробництва?

а) офіс банку, банкір, комп’ютер, гроші;

б) сталевар, конвеєр, автомобіль, електроенергія;

в) шахтар, вугілля, підйомник, кухар;

г) поле, трактор, власник ферми, доярка.

^ 10. Усі економічні блага поділяються на:

а) індивідуальні та суспільні;

б) нормальні та інферіорні (нижчої якості);

в) кінцеві та проміжні;

г) усі вищевказані.
Тести другого рівня (кожна правильна відповідь – 2 бали)

^ 11. В економіці виробляються два товари А і В. Рухаючись уздовж кривої виробничих можливостей одночасно можуть відбуватися наступні події:

а) альтернативні вартості виробництва і товару а, й товару в можуть зростати;

б) альтернативні вартості виробництва і товару а, й товару в можуть зменшуватися;

в) альтернативні вартості виробництва і товару а, й товару в можуть бути постійними;

г) правильна відповідь відсутня.

^ 12. Одночасне зростання пропозиції товару та зниження попиту на нього обов’язково приведе до:

а)  зниження рівноважної ціни;                               

б) зниження обсягів продажу;

в) збільшення обсягів продажу;                              

г) підвищення рівноважної ціни.

^ 13. За допомогою нахилу кривої байдужості для конкретного споживача можна судити про:

а) ціни на товари;                                                      

б) його перевагу, надану якомусь з товарів;

в) його переваги та розміри доходу;                       

г) його переваги, розміри доходу і ціни на товари.

^ 14.   У перший рік продуктивність праці зросла на 20%, а у другій – на 10%.

На скільки відсотків збільшилась продуктивність праці за два роки:

а) 20%;        б) 15%;          в) 30%;            г) 32%.

15. Якщо ціна яблук 8 грн. за 1 кг, а корисність споживач визначив для себе в 32 бали, то яку ціну він буде готовий заплатити за 1 кг апельсин, якщо їх корисність визначив у 40 балів?

а) 4 грн. за кг;

б) 5 грн. за кг;

в) 8 грн. за кг;

г) 10 грн. за кг.

^ Загальна кількість за І тур – 20 балів
ІІ тур

Творчі завдання (кожне завдання оцінюється 10 балами)
Творче завдання № 1
Назвіть основні характерні риси суспільних (громадських) благ. Поясніть: а) важливість принципу виключення; б) яким чином держава забезпечує населення даними благами.
Творче завдання № 2
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.
^ Загальна кількість за ІІ тур – 20 балів

ІІІ тур

Задача №1 (10 балів)
Лимонад продається у магазині в півлітрових пляшках за ціною 6 грн, літрових – за ціною 10 грн і дволітрових – за ціною 15 грн. Скільки і яких пляшок купить за місяць школяр Сергійко, якщо він готовий витратити на лимонад 60 грн і за ці гроші бажає отримати максимальну кількість напою?


^ Задача №2 (20 балів)

На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: QD = 6 – P, функція пропозиції: QS = –3 + 2P, де QD — обсяг попиту, млн. шт. на рік; QS — обсяг пропозиції, млн. шт. на рік;

а) визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу; намалюйте графік.

б) якщо ціна даного товару становитиме 2 гр. од., що утвориться на ринку: надлишок чи дефіцит товару? В якому розмірі?

в) яка ситуація складатиметься на ринку, якщо ціна зросте до 4 гр. од.?
следующая страница >>